Hierbij ontvangt u een nieuwe uitgave van de Nieuwsbrief voor Goede Onderzoekspraktijken.
View online

Nieuwsbrief voor Goede Onderzoekspraktijken

Nr. 168
13 april 2023

Beste abonnee,

Hierbij ontvangt u de Nieuwsbrief voor Goede Onderzoekspraktijken van 13 april 2023, met het laatste nieuws rond wet- en regelgeving en mensgebonden onderzoek.

Het is soms lastig bij te houden, zeker in weken dat andere werkzaamheden prioriteit hebben, maar uiteindelijk is het toch gelukt weer een beetje orde in de chaos aan te brengen. Dat levert wel weer een volle nieuwsbrief op.

Veel leesplezier!

Met vriendelijke groet,

Vincent Bontrop
www.bontrop.com

U kunt met mij linken via LinkedIn.

Herzien samenwerkingsprotocol CCMO-IGJ gepubliceerd

Op 27 maart 2023 is de herziene versie van het samenwerkingsprotocol tussen de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) in de Staatscourant gepubliceerd.

Het herziene samenwerkingsprotocol is geactualiseerd in verband met de komst van de CTR en het van toepassing worden van de IVDR en MDR.

Een snelle vergelijking met het samenwerkingsprotocol van december 2020 (6 januari 2021 gepubliceerd) levert het volgende lijstje met wijzigingen op:

  • De definities van 'Melding ernstig ongewenst voorval (SAE)' en 'Internetportaal' zijn geactualiseerd.
  • Aan de lijst met onderwerpen voor ambtelijk overleg (artikel 6, lid 2) is toegevoegd; de internationale samenwerking op het gebied van de CTR, IVDR en MDR.
  • Artikel 13 is geactualiseerd en sluit nu aan op de relevante bepalingen uit de CTR, MDR en IVDR.
  • IGJ gaat jaarlijks een overzicht van studies ontvangen die zijn opgeschort of voortijdig zijn beeindigd, ongeacht of de veiligheid in geding was. Voorheen waren het alleen studies waarbij de veiligheid wél in het geding was die op deze overzichten stonden.
  • Artikel 10, lid 6 is komen te vervallen. Deze aanpassing hangt volgens mij samen met de rol van Bevoegde Instantie die door de CCMO is overgenomen van IGJ voor onderzoek met medische hulpmiddelen.
Lees verder

Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO)

College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)

Commissie Genetische Modificatie (COGEM)

CT-College (College Klinische Proeven) (België)

Clinical Trials Regulation (CTR)

Clinical Trials Coordination Group (CTCG)

Op 16 maart 2023 is door de Clinical Trials Coordination Group (CTCG) het 'Question and Answers document on submission Complex Clinical Trials (CCT) in CTIS, vs 1.0, dd 14 March 2023' gepubliceerd.

"This Question and Answers document on CCT and CTIS  will give an answer on the most important factors to be considered."

bron: CTCG 'Key documents list'

Ook heeft de CTCG een tweede versie van de 'Best practice guide naming of documents in CTIS' gepubliceerd.

EudraLex

European Medicines Agency (EMA)

EMA CTIS bitesize talk: IMPD-Q only submission
10 mei 2023 - 15:30 - 17:00 (online)

Biobanken en data

European Data Protection Board (EDPB)

Dierexperimenteel onderzoek

Centrale Commissie Dierproeven (CCD)

Nationaal Comité advies dierproevenbeleid (NCad)

Uitgelicht

Council for International Organizations of Medical Sciences (CIOMS)

European Medicines Agency (EMA)

Europese Commissie, Horizon 2020

International Council for Harmonisation (ICH)

Medicines and Healthcare products Regulatory Agency

US Food and Drug Administration’s (FDA)

Uitgelicht en gespot op internet (week 13 & 14, 2023)
9 April 2023
Hierbij een nieuwe uitgave van ‘Uitgelicht en gespot op internet‘, een supplement van de ‘Nieuwsbrief voor Goede Onderzoekspraktijken‘, met een overzicht van nieuws en andere berichten die zijn gespot op het internet.
Lees verder
Uitgelicht en gespot op internet (week 12, 2023)
26 March 2023
Hierbij een nieuwe uitgave van ‘Uitgelicht en gespot op internet‘, een supplement van de ‘Nieuwsbrief voor Goede Onderzoekspraktijken‘, met een overzicht van nieuws en andere berichten die zijn gespot op het internet.
Lees verder
Uitgelicht en gespot op internet (week 11, 2023)
19 March 2023
Hierbij een nieuwe uitgave van ‘Uitgelicht en gespot op internet‘, een supplement van de ‘Nieuwsbrief voor Goede Onderzoekspraktijken‘, met een overzicht van nieuws en andere berichten die zijn gespot op het internet.
Lees verder

Eerder verschenen uitgaven van de nieuwsbrief zijn terug te vinden in het archief. 

Archief
Unsubscribe   |   Manage your subscription   |   View online
Vincent Bontrop
Utrecht, Netherlands
Copyright Vincent Bontrop