View online

Nieuwsbrief voor Goede Onderzoekspraktijken

Nr. 155
24 oktober 2022

Beste abonnee,

Hierbij ontvangt u de Nieuwsbrief voor Goede Onderzoekspraktijken van 24 oktober 2022, met een overzicht van de laatste ontwikkelingen rond wet- en regelgeving en mensgebonden onderzoek.

Met vriendelijke groet,

Vincent Bontrop

Inspectie publiceert 'Interventiebeleid medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen'

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft op 28 september 2022 het interventiebeleid gepubliceerd met daarin de interventies die IGJ tot haar beschikking heeft bij het toezicht op medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen.

"De IGJ kent een algemeen interventiebeleid. Hierin staat een overzicht van alle interventies die we kunnen nemen. Voor het toezicht op de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) is Europese wetgeving van belang, met gedetailleerde voorschriften. Daarom is er naast het algemeen interventiebeleid ook dit specifieke interventiebeleid WMO."

Lees verder

Beoordelingstarieven 2023 voor CTR, MDR en IVDR onderzoek gepubliceerd

De CCMO heeft op 20 oktober 2022 de tarieven gepubliceerd die van 1 januari 2023 gelden voor de beoordeling van onderzoek dat valt onder de CTR, MDR of IVDR.

Daarnaast zijn door de CCMO ook de 'Algemene voorwaarden Tarieven CCMO' gepubliceerd, met daarin beschreven de werkwijze rond de facturatie.

Lees verder
ICH M11 draft Guideline on Clinical electronic Structured Harmonised Protocol (CeSHarP), Technical Specification & Template bereiken Step 2 van het ICH proces
23 October 2022
De International Council for Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use (ICH) bracht op 22 oktober 2022 het nieuws dat de ICH M11 draft Guideline on Clinical electronic…
Lees verder

Nationaal Comité advies dierproevenbeleid (NCad)

Ontregel het Onderzoek

Toetsingskader nWMO

ZonMw

Wetgeving

Wet zeggenschap lichaamsmateriaal aangemeld voor plenaire behandeling Tweede Kamer

De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft tijdens de procedurevergadering van 12 oktober 2022 het besluit genomen het wetsvoorstel aan te melden voor plenaire behandeling. Behandeling van het wetsvoorstel staat in potlood gepland op 19 december 2022.

Ervaring met eerdere wetsvoorstellen leert dat deze datum niet in beton is gegoten en meerdere keren kan verschuiven.

Lees verder

Vierde evaluatie Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen en CCMO

De Universiteit Leiden kwam op 4 oktober 2022 met het nieuws dat:

"[o]p 28 september 2022 ... ZonMw opdracht [heeft] gegeven aan een consortium bestaande uit de Erasmus Universiteit/Erasmus MC, de Universiteit Leiden/LUMC en onderzoeksbureau Pro Facto uit Groningen om de vierde evaluatie uit te voeren van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) en de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO)."

Lees verder

Kabinet kondigt wijziging Embryowet aan

Op 17 oktober 2022 heeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport laten weten dat:

"Het kabinet ... de huidige Embryowet [wil] wijzigen naar aanleiding van de derde wetsevaluatie uit 2020. ... Met de wijzigingen worden onder meer nieuwe ontwikkelingen op het gebied van embryo’s, die nog niet bestonden ten tijde van de oude wet, onder de reikwijdte van de embryowet gebracht. Zo worden bijvoorbeeld op embryo-gelijkende structuren (ELS), cellen die de ontwikkeling een intact menselijk embryo nabootsen, opgenomen in de wet. Met deze wijziging is de wet weer in lijn met nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen."

Lees verder

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

European Union-U.S. Data Privacy Framework

Uitgelicht

EFGCP’s Children’s Medicines Working Party (CMWP) 

European Medicines Agency (EMA)

World Health Organization (WHO), International Clinical Trials Registry Platform (ICTRP) 

Uitgelicht en gespot op internet (week 41 & 42, 2022)
22 October 2022
Hierbij weer een nieuwe uitgave van ‘Uitgelicht en gespot op internet‘, met een overzicht van nieuws en andere berichten die zijn gespot op het internet. ‘Uitgelicht en gespot op internet‘…
Lees verder
 
Uitgelicht en gespot op internet (week 40, 2022)
8 October 2022
Hierbij weer een nieuwe uitgave van ‘Uitgelicht en gespot op internet‘, met een overzicht van nieuws en andere berichten die zijn gespot op het internet. ‘Uitgelicht en gespot op internet‘…
Lees verder
 
Uitgelicht en gespot op internet (week 39, 2022)
2 October 2022
Hierbij weer een nieuwe uitgave van ‘Uitgelicht en gespot op internet‘, met een overzicht van nieuws en andere berichten die zijn gespot op het internet. ‘Uitgelicht en gespot op internet‘…
Lees verder
 
Unsubscribe   |   Manage your subscription   |   View online
Vincent Bontrop
Utrecht, Netherlands
Copyright Vincent Bontrop