View online
Nieuwsbrief voor Goede Onderzoekspraktijken

Nr. 150
1 juli 2022

Beste abonnee,

Hierbij ontvangt u de Nieuwsbrief voor Goede Onderzoekspraktijken van 1 juli 2022, met een overzicht van de laatste ontwikkelingen rond wet- en regelgeving en mensgebonden onderzoek.

Met vriendelijke groet,

Vincent Bontrop
www.bontrop.com

Inhoud

  • CCMO publiceert Handreiking elektronische toestemmingsverlening
  • Het Nederlands Trial Register is niet meer…. En een paar tips
  • Stand van zaken rond openbaarmaking resultaten geneesmiddelenonderzoek 2 jaar na rapport HAI
  • Tweede rapportage 'Key performance indicators (KPIs) to monitor the European clinical trials environment' beschikbaar
  • Nieuws rond de CTR
  • Overig nieuws
  • Uitgelicht en gespot

CCMO publiceert Handreiking elektronische toestemmingsverlening

Zoals reeds aangekondigd in de Nieuwsbrief voor Goede Onderzoekspraktijken Nr. 145 van 27 maart 2022, is vandaag (1 juli 2022) de gewijzigde WMO in werking getreden.

 

"Met deze wijziging wordt expliciet geregeld dat de in de WMO voorgeschreven schriftelijke toestemming niet alleen via de papieren weg maar onder voorwaarden ook langs elektronische weg kan plaatsvinden. De belangrijkste voorwaarden zijn dat elektronische toestemmingsverlening passend is voor het onderzoek en dat het proces om op elektronische wijze toestemming te verlenen voldoende betrouwbaar en vertrouwelijk is. De procedure voor het verlenen van elektronische toestemming dient beschreven te zijn in het onderzoeksprotocol."

 

Bron: CCMO nieuwsbericht 'Handreiking elektronische toestemmingsverlening' d.d. 13 juni 2022

 

In het licht van deze wijziging is door de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) en de Nederlandse Vereniging van Medisch Ethische Toetsingscommissies (NVMETC) de 'Handreiking elektronische toestemmingsverlening' opgesteld.

 

"Zij is bedoeld voor METC’s, omdat die verantwoordelijk zijn voor de toetsing van onderzoek met mensen dat valt onder de WMO. Deze handreiking is niet uitputtend. Het is slechts een globaal hulpmiddel voor toetsing van elektronische informatievoorziening en toestemmingsverlening."

 

Bron: pagina 1, Handreiking elektronische toestemmingsverlening d.d. 09-06-2022

 

De 'Handreiking elektronische toestemmingsverlening' is op 9 juni 2022 beschikbaar gekomen en op 13 juni 2022 volgde een nieuwsbericht over de handreiking.

 

Bron/Lees verder

 

Ga naar 'Handreiking elektronische toestemmingsverlening

 

Gerelateerd

Abonnees die ook de 'Nieuwsflitsen' ontvangen zijn reeds op 9 juni geïnformeerd over het beschikbaar komen van de handreiking. Wijzig vandaag nog uw voorkeuren en ontvang voortaan ook een 'notificatie bij belangrijk nieuws dat niet kan wachten tot de volgende nieuwsbrief'.

Voorkeuren aanpassen

Het Nederlands Trial Register is niet meer…. En een paar tips
1 July 2022
Al een aantal weken zag ik in mijn administrator dashboard dat de hyperlink naar het Nederlands Trial Register (NTR) gebroken was en niet meer werkte. Op 24 juni 2022 kwam…
Lees verder
Stand van zaken rond openbaarmaking resultaten geneesmiddelenonderzoek 2 jaar na rapport HAI
17 June 2022
Het is nu bijna twee jaar geleden dat Health Action International (HAI) haar rapport ‘Clinical Trial Transparency in the Netherlands: Mapping Unreported Drug Trials‘ publiceerde waarin werd geconcludeerd dat het…
Lees verder

Tweede rapportage 'Key performance indicators (KPIs) to monitor the European clinical trials environment' beschikbaar

Op 23 juni 2022 is het tweede rapport met 'Key performance indicators (KPIs) to monitor the European clinical trials environment. Metrics on the Clinical Trials Regulation and Clinical Trials Directive' op de website van het European Medicines Agency (EMA) gepubliceerd.

Ga naar document

Nieuws rond de Clinical Trials Regulation (CTR)

CT-College (College Klinische Proeven), Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (België)

European Medicines Agency (EMA)

The Board stressed the importance of the communication efforts needed to make sponsors prepare for the approaching deadline of 31 January 2023. As of that date all applications for new trials must go directly through the Clinical Trials Information System (CTIS).

bron: EMA Management Board: highlights of June 2022 meeting (17-06-2022).

Overig nieuws

Commissie Regelgeving Onderzoek (COREON)

Dutch Oncology Research Platform (DORP)

Geneesmiddelenontwikkeling

European Medicines Agency (EMA)

Nederlandse Vereniging van Medisch-Ethische Toetsingscommissies (NVMETC)

ZonMw

Uitgelicht en gespot op internet
26 June 2022
Uitgelicht en gespot op internet (week 25, 2022)
Lees verder
Uitgelicht en gespot op internet (week 24, 2022)
19 June 2022
Lees verder
Uitgelicht en gespot op internet (week 23, 2022)
12 June 2022
Lees verder
Uitgelicht en gespot op internet (week 22, 2022)
4 June 2022
Lees verder
Uitgelicht en gespot op internet (week 21, 2022)
28 May 2022
Lees verder

Actueel nieuws, bijeenkomsten en publieke consultaties

news.bontrop.com

events.bontrop.com

consultations.bontrop.com

Oude uitgaven van de nieuwsbrief zijn te vinden in het archief, klik hier.

Unsubscribe   |   Manage your subscription   |   View online
Vincent Bontrop
Utrecht, Netherlands
Copyright Vincent Bontrop