Bekijk deze e-mail in je browser Eerder verschenen uitgaven  

Nieuwsbrief voor Goede Onderzoekspraktijken

Nummer. 37 - 30 Juli 2017

 

Beste lezer,

Hierbij ontvangt u de Nieuwsbrief voor Goede Onderzoekspraktijken van 30 juli 2017, met de laatste ontwikkelingen rond medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen, nieuwe wet- en regelgeving en gereviseerde richtlijnen.

Ook al is het inmiddels zomervakantietijd, het is mij niet gelukt deze uitgave met alleen komkommernieuws te vullen. Na het doornemen van de honderden nieuwsberichten en nieuwsbrieven, heb ik ook deze uitgave gevuld met nuttig leesvermaak waardoor u zich niet hoeft te vervelen tijdens de "mooie" zomeravonden.

Ik ben inmiddels weer terug van mijn korte break en ben dus weer bereikbaar voor vragen en verzoeken. U kunt mij bereiken door te 'reply-en' op deze e-mail nieuwsbrief, maar ook via LinkedIn en het contactformulier op de website.

Heeft u een nieuwsbericht om te delen met vakgenoten? U kunt deze bij mij aanmelden middels het bovengenoemde contactformulier.

Is de nieuwsbrief ook voor uw collega's of netwerkcontacten interessant? Stuur de nieuwsbrief gerust door!

Veel leesplezier gewenst!

Met vriendelijke groet,

Vincent Bontrop


Inhoudsopgave


 

Medisch Wetenschappelijk Onderzoek

 

Bericht van de nWMO werkgroep: ToetsingOnline

Op 24 juli 2017 werd op de website van de Associatie van Contract Research Organisaties in Nederland (ACRON) een kort bericht geplaatst waarin de nWMO werkgroep werd voorgesteld. Naast een korte beschrijving van de samenstelling van de werkgroep was er in het bericht ook enige aandacht voor de werkzaamheden van de werkgroep. Volgens het bericht werkt de werkgroep momenteel aan een nieuw "standaard patienteninformatieformulier en de overgang naar ToetsingOnline".

Met betrekking tot de inzet van ToetsingOnline, het is goed om te vernemen dat de plannen om ToetsingOnline ook in te zetten voor het onderzoek dat niet onder de reikwijdte van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen valt niet in de vergetelheid zijn geraakt.

Niet alleen biedt ToetsingOnline functionaliteiten die ook van pas komen bij de beoordeling van nWMO studies, door het gebruik van ToetsingOnline ontwikkelt Nederland één centrale "database" met daarin al het medisch-wetenschappelijk onderzoek dat in Nederland wordt uitgevoerd. Een dergelijke database, die toegankelijk zou kunnen worden gemaakt via het CCMO-register, zou een belangrijke bijdrage kunnen leveren bij het verbinden van kennis en het terugdringen van verspilling.

Met name ten aanzien van het terugdringen van verspilling lijkt mij dat deze ontwikkeling van ToetsingOnline ook voor andere belanghebbenden van betekenis kan zijn. Denk daarbij bijvoorbeeld aan subsidieverstrekkers zoals ZonMw en instellingen die onderzoekers willen behoeden opnieuw het wiel uit te vinden.

Toekomst ToetsingOnline

Wat ikzelf fijn vind aan ToetsingOnline is dat het een centrale plek biedt voor al het medisch-wetenschappelijk onderzoek dat in Nederland wordt uitgevoerd. En als ik het bericht van de nWMO werkgroep mag geloven, binnenkort ook voor de nWMO-studies die onder het nWMO toetsingskader vallen.

"Het Toetsingskader is momenteel alleen van toepassing op (medisch wetenschappelijke) nWMO onderzoeken met geneesmiddelen die geïnitieerd en/of gefinancierd (waarbij er invloed uitgevoerd kan worden op de inhoud en/of uitvoering van het onderzoek) worden door farmaceutische bedrijven." (bron: nWMO website, veel gestelde vragen, z.d.)

Helaas betekent dat ook dat mede gelet de reikwijdte van de WMO en de reikwijdte van het Toetsingskader nWMO, er nog grote 'blinde vlekken' blijven bestaan.

Het aantal onderzoeken dat niet wordt geïnitieerd en/of gefinancierd door de farmaceutische industrie zal zeer waarschijnlijk het aantal dat wél door de farmaceutische industrie wordt geïnitieerd en/of gefinancierd substantieel overstijgen. Deze nWMO studies onttrekken zich nog aan het zicht van het publiek, terwijl ook bij deze categorie van nWMO studies ToetsingOnline van waarde kan zijn. Het ligt voor de hand dat ToetsingOnline ook hier een bijdrage kan leveren. 

Deze laatste categorie van nWMO onderzoeken is echter bij een ander initiatief belegd, te weten het project Eenvormige Toetsing. Van dit initiatief is op dit moment niet geheel duidelijk wat de actuele stand van zaken is. Of, en zo ja wanneer en op welke wijze deze categorie nWMO studies aansluiting zoekt met de maatschappij met behulp van ToetsingOnline is dus ook onbekend.

En daar blijft het niet bij als het aan mij zou liggen...

Recentelijk is er een internetconsultatie gehouden in het kader van de Wet zeggenschap lichaamsmateriaal. Ik kan mij voorstellen dat ToetsingOnline ook een rol kan spelen bij de registratie van de biobankverzamelingen en de uitgifte-aanvragen. Het gaat hier tenslotte ook om medisch-wetenschappelijk onderzoek. Waarom zou hierover niet dezelfde maatschappelijke verantwoording afgelegd moet worden zoals we verwachten bij onderzoek dat wel onder de reikwijdte van de WMO valt? Een biobank-register, te vergelijken met het clinical trials register, is een eerste stap. En waarom het wiel uitvinden als er zoiets als ToetsingOnline bestaat?

Tot slot, als we de dan toch bezig zijn om de 'blinde vlek' te verkleinen, mijns inziens zijn er meer belanghebbenden die zouden kunnen profiteren van ToetsingOnline. Ik denk dan niet alleen aan belanghebbenden zoals IGZ en de Gezondheidsraad, maar ook aan partijen zoals de Centrale Commissie Dierproeven.

Voor nu ben ik al heel tevreden met het nieuws dat de werkgroep nWMO bezig is met "de overgang naar ToetsingOnline". Nu maar hopen dat het enthousiasme voor de functionaliteiten van ToetsingOnline overslaat naar de andere nWMO initiatieven.

Lees verder

 
 
 

Presentaties kennisatelier nWMO beschikbaar

Sinds 19 juni 2017 zijn via de website van de werkgroep nWMO studies de presentaties te downloaden die zijn gegeven tijdens het kennisatelier nWMO van 10 mei 2017.

Lees verder

 

Onderzoek met Medische Hulpmiddelen

 

IGZ voorziet informatiemateriaal 'klinisch onderzoek medische hulpmiddelen' van datering

Het is misschien geen groot nieuws, maar het is wel het benoemen waard. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft het informatiemateriaal in het kader van klinisch onderzoek met medisch hulpmiddelen voorzien van een datering.

 • A: Relevante wet- en regelgeving 17-05-2017
 • B: Het kader van klinisch onderzoek met medische hulpmiddelen 14-07-2017
 • C: Wettelijke notificatieplicht klinisch onderzoek met medische hulpmiddelen 14-07-2017
 • D: Veelgestelde vragen notificatie 14-07-2017
 • E: Het melden van ernstige ongewenste voorvallen 14-07-2017
 • F: Het beëindigen van klinisch onderzoek met medische hulpmiddelen 17-05-2017

Het spotten van gewijzigde IGZ guidance is hiermee weer een stukje eenvoudiger geworden!

Helaas is niet aangegeven of de documenten ook inhoudelijk zijn gewijzigd.

Download/Lees verder

 

Onderzoek met Geneesmiddelen

 

EMA publiceert gewijzigde 'Guideline on strategies to identify and mitigate risks for first-in -human and early clinical trials with investigational medicinal products'

Het European Medicines Agency (EMA) heeft op 25 juli 2017 de 'Revised guideline on strategies to identify and mitigate risks for first-in -human and early clinical trials with investigational medicinal products' gepubliceerd.

"The strategies to mitigate and manage risks for trial participants described in the guideline refer specifically to the calculation of the starting dose to be used in humans, the subsequent dose escalations and the criteria for maximum dose." (bron: EMA news 'Revised guideline on first-in-human clinical trials' d.d. 25 juli 2017)

"Guidance is also provided on criteria to stop a study, the rolling review of emerging data with special reference to safety information for trial participants, and the handling of adverse events in relation to stopping rules and rules guiding progress to the next dosing level." (bron: EMA news 'Revised guideline on first-in-human clinical trials' d.d. 25 juli 2017)

De nieuwe richtlijn zal op 1 februari 2018 in werking treden.

Lees verder

Download 'Guideline on strategies to identify and mitigate risks for first-in -human and early clinical trials with investigational medicinal products'

 
 
 

ICH publiceert 'Concept Paper' en 'Business Plan' ontwikkeling ICH E19 richtlijn met betrekking tot 'Optimisation of Safety Data'

De International Council for Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use (ICH) heeft op 26 juli 2017 een concept paper en business plan gepubliceerd in het kader van de ontwikkeling van een nieuwe ICH richtlijn, de ICH E19 'Optimisation of Safety Data Collection'.

"This new guideline is proposed to provide harmonised guidance on when it would be appropriate to use a targeted approach to safety data collection in some late-stage pre-marketing or post-marketing studies, and how such an approach would be implemented." (bron: ICH Efficacy Guidelines, ICH E19)

"By tailoring safety data collection in some circumstances, the burden to patients would be reduced, a larger number of informative clinical studies could be carried out with greater efficiency, studies could be conducted with greater global participation, and the public health would be better served." (bron: ICH Efficacy Guidelines, ICH E19)

Volgens het business plan is de verwachting dat medio juni 2020 de finale versie van de ICH E19 richtlijn kan worden aangenomen (step 4). Een consulatie ronde (step 3) zou volgens de planning november 2019 moeten plaatsvinden.

Lees verder

Download ICH E19 'Concept Paper' en 'Business Plan'

 
 
 

Brexit: Kandidaten nieuwe vestigingsplaats EMA

Op maandag 31 juli sluit de termijn waarbinnen de EU lidstaten zich kandiaat kunnen stellen voor de nieuwe vestigingsplaats van het European Medicines Agency (EMA). Medio november 2017 zal het definitieve besluit worden genomen over de nieuwe vestigingsplaats van het EMA.

Kandidaten

Ongeveer 20 lidstaten hebben hun interesse kenbaar gemaakt (Michalopoulos, 2017; Paun, 2017). Maadag zal duidelijk worden welke lidstaten zich kandidaat hebben gesteld.

Van achttien EU-lidstaten is reeds bekend dat zij zich kandidaat hebben gesteld. Een aantal daarvan heeft zelfs een speciale website ter promotie opgezet. Hieronder een overzicht:

België, Brussel - http://ematobe.eu

Lees verder

Bulgarije - http://emainbg.eu

Lees verder

Denemarken, Kopenhagen - https://emacph.eu

Lees verder

Duitsland, Bonn - http://www.closer-to-europe.eu

Lees verder

Finland, Helsinki - http://stm.fi/en/ema

Lees verder

Frankrijk, Lille

Lees verder

Griekenland, Athene - http://emathens.eu

Lees verder

Ierland, Dublin - http://www.emadublin.ie

Lees verder

Italië, Milaan - http://www.emamilano.eu

Lees verder

Kroatië, Zagreb

Lees verder

Nederland, Amsterdam -  http://www.netherlandsforema.eu

Lees verder

Malta - http://ema.mt/

Lees verder

Oostenrijk, Wenen - http://www.emazingvienna.at

Lees verder

Portugal, Porto

Lees verder (m.b.v. Google translate)

Roemenië, Boekarest

Lees verder

Slowakije, Bratislava

Lees verder

Spanje, Barcelona

Lees verder

Zweden, Stockholm - https://www.ematosweden.eu

Lees verder

 
 
 

Secretariaat CCMO gereorganiseerd en onderverdeeld in drie teams

De Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) heeft op 17 juli 2017 bekend gemaakt dat naar aanleiding van verordening (EU) nr. 536/2014 voor klinische proeven per 1 juli 2017 het secretariaat van de CCMO is gereorganiseerd en vanaf die datum bestaat uit drie teams:

 • Bureau CCMO
  > Ondersteunt de centrale commissie bij haar 'reguliere' WMO taken.
 • Landelijk Bureau
  > Ondersteunt de centrale commissie en, indien Nederland rapporteur is, de erkende METC's bij de beoordeling van geneesmiddelenonderzoek.
  > De coördinator van het Landelijk Bureau is Monique Al.
 • Team Bedrijfsvoering

Lees verder

 

Bijeenkomsten

 

12 oktober 2017 - National eScience Symposium 2017: Science in a Digital World

Locatie: Amsterdam

Lees verder


18 - 19 september 2017 - SATORI Final Conference - Assessment of Research and Innovation: Looking to the Future”

Locatie: MCE Conference & Business Centre, Brussel (België)

Lees verder


5 - 7 februari 2018 - PRINTEGER European Conference on Research Integrity 2018. Why Research Integrity Matters to You

Locatie: Bonn (Duitsland)

Lees verder

 

Publieke consultaties

 

EMA: Concept paper on the revision of the guideline on quality, non-clinical and clinical aspects of medicinal products containing genetically modified cells - Superseeding document

Consultatie open tot 31 oktober 2017

Lees verder


EMA: Concept paper on predictive biomarker-based assay development in the context of drug development and lifecycle

Consultatie open tot 15 november 2017

Lees verder

 

Meer bijeenkomsten en consultaties?

 

Voor meer bijeenkomsten en lopende publieke consultaties zie:

Ontvangt u nog geen 'maandelijkse overzicht met bijeenkomsten en publieke consultaties'? Klik hier naar uw voorkeuren te gaan, en vink de maandelijkse overzichten aan. 

 

Uitgelicht

Medical Research Council news (28 July 2017). Genetic data from half a million released for research.

Lees verder

Pierre-Luc Germain, Luca Chiapperino, Giuseppe Testa, The European politics of animal experimentation: From Victorian Britain to ‘Stop Vivisection’, Studies in History and Philosophy of Science Part C: Studies in History and Philosophy of Biological and Biomedical Sciences, Volume 64, 2017, Pages 75-87, ISSN 1369-8486, http://dx.doi.org/10.1016/j.shpsc.2017.06.004.

Lees verder

Patel K, West H. Febrile Neutropenia. JAMA Oncol. Published online July 27, 2017. doi:10.1001/jamaoncol.2017.1114

Lees verder

Goldacre Ben, Lane Síle, Mahtani Kamal R, Heneghan Carl, Onakpoya Igho, Bushfield Ian et al. Pharmaceutical companies’ policies on access to trial data, results, and methods: audit study BMJ 2017; 358 :j3334

Lees verder

European Commission (26 July 2017). Minutes of 8th meeting of the HTA Network (Brussels, 29 March 2017). Incl. presentaties.

Lees verder

Faulkes, Z. (26 July 2017). World’s worst... scientific papers. NeuroDojo [blog]

Lees verder

Caulfield T, Murdoch B (2017) Genes, cells, and biobanks: Yes, there’s still a consent problem. PLOS Biology 15(7): e2002654.

Lees verder

US Surveillance Makes Privacy Shield Invalid (26 July 2017). Human Rights Watch.

Lees verder

Stern, V. (25 July 2017). Uni dings schizophrenia studies for problems with informed consent, other flaws. Retraction Watch.

Lees verder

E-Nieuws Centrale Commissie Dierproeven (25 juli 2017). Herziening aanvraag structuur CCD - DEC - IVD

Lees verder

Nilesh M. Meghani, Hardik H. Amin, Beom-Jin Lee, Mechanistic applications of click chemistry for pharmaceutical drug discovery and drug delivery, Drug Discovery Today, Available online 25 July 2017, ISSN 1359-6446

Lees verder

Dhruva SS, Mazure CM, Ross JS, Redberg RF. Inclusion of Demographic-Specific Information in Studies Supporting US Food & Drug Administration Approval of High-Risk Medical Devices. JAMA Intern Med. Published online July 24, 2017. doi:10.1001/jamainternmed.2017.3148

Lees verder

Birse, M. (24 July 2017). Good clinical practice inspection metrics for 2015 to 2016 published. Blog MHRA Inspectorate.

Lees verder

Becker, E. (24 July 2017). How better training can help fix the research reproducibility crisis. Inside Higher Ed.

Lees verder

European Commission. Medicines for children - Responses to the public consultation on the Commission guideline on paediatric investigation plans

Lees verder

Kemp & Prasad. Surrogate endpoints in oncology: when are they acceptable for regulatory and clinical decisions, and are they currently overused?. BMC Medicine  (2017) 15:134 DOI 10.1186/s12916-017-0902-9

Lees verder

McKenzie, L. (21 July 2017). Want to analyze millions of scientific papers all at once? Here’s the best way to do it. Science. DOI: 10.1126/science.aan7139

Lees verder

Mueller, J. (21 July 2017). What do funders want, and why?. Insight. Medical Research Council.

Lees verder

Lee, C.J. & Moher, D. Promote scientific integrity via journal peer review data. Science  21 Jul 2017: Vol. 357, Issue 6348, pp. 256-257 DOI: 10.1126/science.aan4141

Lees verder

Meeting abstracts: The ethics of ‘Trials within Cohorts’ (TwiCs): 2nd international symposium. London, UK. 7-8 November 2016. Trials 2017 18(Suppl 2):244

Lees verder

EFGCP. Final Report of the Joint EFGCP-EFPIA Lay summary Workshop 2 May 2017

Lees verder

Wilkinson, D. & Savulescu, J. (24 July 2017). Hard lessons: learning from the Charlie Gard case. Practical Ethics, University of Oxford [blog]

"..., it is ironic that delayed decision-making means that he could have received nucleoside treatment months ago, and it would now be possible to assess if it had led to any improvement, or not."

Lees verder

Truog RD. The United Kingdom Sets Limits on Experimental TreatmentsThe Case of Charlie Gard. JAMA. Published online July 20, 2017. doi:10.1001/jama.2017.10410

Lees verder

Heneghan Carl, Mahtani Kamal R, Goldacre Ben, Godlee Fiona, Macdonald Helen, Jarvies Duncan et al. Evidence based medicine manifesto for better healthcare BMJ 2017; 357 :j2973

Lees verder

Chneiweiss, H., Hirsch, F., Montoliu, L. et al. (20 July 2017). Fostering responsible research with genome editing technologies: a European perspective. Transgenic Res (2017).

Lees verder

Rosenberg Harriet G, Shnier Adrienne. Regulatory data are hidden in plain sight BMJ 2017; 358 :j3437

Lees verder

EMA News (19 July 2017). Involving young people in EMA activities.

Lees verder

Europese Ombudsman (17 July 2017). Letter from the European Ombudsman to the European Medicines Agency opening strategic inquiry OI/7/2017/KR into pre-submission activities organised by the Agency.

Lees verder

Hirschler, B. (19 July 2017). EU watchdog concerned drug agency EMA may be too close to companies. Reuters

Lees verder

Turner, L. (19 July 2017). ClinicalTrials.gov, stem cells and ‘pay-to-participate’ clinical studies. Regenerative Medicine. doi: 10.2217/rme-2017-0015

Lees verder

Phillips, A.T. & Ross, J.S. (18 July 2017). Improvement in publication bias following the 2007 FDA Amendment Act. On Medicine, BioMed Central blog network.

Lees verder

Gyawali, B. & Vinay Prasad, V. (18 July 2017). Health policy: Me-too drugs with limited benefits — the tale of regorafenib for HCC. Nature Reviews Clinical Oncology (2017) doi:10.1038/nrclinonc.2017.100

Lees verder

William G. Jacoby, W.G., Lafferty-Hess, S. & Christian, T. (17 July 2017). Should Journals Be Responsible for Reproducibility? Inside Higher Ed.

Lees verder

Lo B, Goodman SN. Sharing Clinical Research Data—Finding the Right Balance. JAMA Intern Med. Published online July 17, 2017. doi:10.1001/jamainternmed.2017.1926

Lees verder

van der Zande ISE, van der Graaf R, Oudijk MA, et al. (17 July 2017). Vulnerability of pregnant women in clinical research. Journal of Medical Ethics doi: 10.1136/medethics-2016-103955

Lees verder

Pregnant Women & the Zika Virus Vaccine Research Agenda: Ethics Guidance on Priorities, Inclusion, and Evidence Generation (June 2017). The Ethics Working Group on ZIKV Research & Pregnancy.

Lees verder

Tudur Smith, C., et al. (17 July 2017). Resource implications of preparing individual participant data from a clinical trial to share with external researchers. Trials 2017 18:319

Lees verder

Park, H. & Wolfram, D. (17 July 2017). Formalised data citation practices would encourage more authors to make their data available for reuse. LSE Impact Blog, The London School of Economics and Political Science.

Lees verder

EMA News (14 July 2017). Regulatory information – EMA improves its guidance for post-authorisation activities

Lees verder

Nicolas Rougier, John Timmer. Ten Simple Rules for Scientific Fraud & Misconduct. 2017.

Lees verder

Hemming K, Eldridge S, Forbes G, Weijer C, Taljaard M. (14 July 2017) How to design efficient cluster randomised trials BMJ 2017; 358 :j3064

Lees verder

Wadman, M. (14 July 2017). To woo public, Europe opens up on animal experiments, but U.S. less transparent. ScienceInsider, Science. DOI: 10.1126/science.aan7108

Lees verder

Push for National Right-To-Try Law Raises Concerns in Stem Cell Community (13 July 2017). The Niche. Knoepfler Lab Stem Cell Blog.

Lees verder

Lose, G. & Klarskov, N. (13 July 2017). Why published research is untrustworthy. Int Urogynecol J.

Lees verder

Graf, C. (12 July 2017). Upholding Research Integrity and Publishing Ethics. Discover the Future of Research, Wiley Exchanges.

Lees verder

Green, J. (12 July 2017). For primates and people: The benefits of researching stress in non-human primates. Insight. Medical Research Council [blog]

Lees verder

Chen, B., et al., (12 July 2017). Reversal of cancer gene expression correlates with drug efficacy and reveals therapeutic targets. Nature Communications 8, doi:10.1038/ncomms16022

Lees verder

Jogalekar, A. (12 July 2017). Cognitive biases in drug discovery, part 2: Anchoring, availability and representativeness. The Curious Wavefunction [blog].

Lees verder

Sawai, T., Hatta, T. and Fujita, M. (2017), The Japanese Generally Accept Human–Animal Chimeric Embryo Research but Are Concerned About Human Cells Contributing to Brain and Gametes. STEM CELLS Translational Medicine, 6: 1749–1750. doi:10.1002/sctm.17-0128

Lees verder

Casey, A. (11 July 2017). Research Equity: Overcoming Barriers to Clinical Trials. Oncology Nursing News.

Lees verder

Gopal S (2017) Cancer trials in sub-Saharan Africa: Aligning research and care. PLoS Med 14(7): e1002351.

Lees verder

Resnick, B. (7 July 2017). The weird power of the placebo effect, explained. Vox

Lees verder

Brit Trogen, Arthur Caplan, Perri Klass (July 2017). The Ethics of Open-Label Placebos in Pediatrics. Pediatrics Jul 2017, e20164328; DOI: 10.1542/peds.2016-4328

Lees verder

Drazen, J.M., et al. (6 July 2017). Master Protocols to Study Multiple Therapies, Multiple Diseases, or Both. N Engl J Med 2017; 377:62-70 DOI: 10.1056/NEJMra1510062

Lees verder

Heneghan Carl, Mahtani Kamal R, Goldacre Ben, Godlee Fiona, Macdonald Helen, Jarvies Duncan et al. Evidence based medicine manifesto for better healthcare BMJ 2017; 357 :j2973

Lees verder

Marciniak Thomas A, Serebruany Victor. Are drug regulators really too slow? BMJ 2017; 357 :j2867

Lees verder

Wilkinson, I. & Peters, J. (26 June 2017). Drugs: how to pick a winner in clinical trials. University of Cambridge, Research, Features.

Lees verder

Offord, C. (1 June 2017). Learning from Iceland’s Model for Genetic Research. The Scientist.

Lees verder

Gargon, Elizabeth et al. (8 May 2017). Improving core outcome set development: qualitative interviews with developers provided pointers to inform guidance. Journal of Clinical Epidemiology , Volume 86 , 140 - 152

Lees verder

Lipitz-Snyderman, A., et al. (March 2017). Performance of a Trigger Tool for Identifying Adverse Events in Oncology. Journal of Oncology Practice 13, no. 3 (March 2017) e223-e230.

Lees verder

Turner RM, Bird SM, Higgins JPT (2013) The Impact of Study Size on Meta-analyses: Examination of Underpowered Studies in Cochrane Reviews. PLOS ONE 8(3): e59202

Lees verder

Turner RM, Bird SM, Higgins JPT (2013) The Impact of Study Size on Meta-analyses: Examination of Underpowered Studies in Cochrane Reviews. PLOS ONE 8(3): e59202.

Lees verder

Sleight, P. (2000). Debate: Subgroup analyses in clinical trials: fun to look at - but don’t believe them! Current Controlled Trials in Cardiovascular Medicine, 1(1), 25–27.

Lees verder

 

Copyright © Vincent Bontrop, All rights reserved.

Contactgegevens:
Hopakker - 3514 BZ Utrecht - Netherlands

www.bontrop.com
 
This email was sent to {email}
 
Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list