Bekijk deze e-mail in je browser Eerder verschenen uitgaven  

Nieuwsbrief voor Goede Onderzoekspraktijken

Nummer. 35 - 3 Juli 2017

 

Beste lezer,

Hierbij ontvangt u de Nieuwsbrief voor Goede Onderzoekspraktijken van 3 juli 2017, met de laatste ontwikkelingen rond medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen, nieuwe wet- en regelgeving en gereviseerde richtlijnen.

Naar alle waarschijnlijkheid zal de nieuwsbrief de komende weken (tot september) minder frequent worden verstuurd. Nu de vakantietijd is aangebroken is mijn verwachting dat er weinig nieuwsontwikkelingen te verwachten zijn. In het geval er nieuws te melden is dan verneemt u dat natuurlijk direct.

Voor vragen, verzoeken en event/nieuwstips kunt u mij bereiken via e-mail info[at]bontrop.com en via het contactformulier op de website.

Met vriendelijke groet,

Vincent Bontrop


Inhoudsopgave


 

Medisch Wetenschappelijk Onderzoek

 

Hoe ervaren minderjarige proefpersonen zelf de belasting van medisch-wetenschappelijk onderzoek? Een empirische benadering

Woensdag 21 juni 2017 promoveerde Mira Staphorst op het proefschrift 'Hearing the Voices of the Children: the views of children participating in clinical research'.

Met het proefschrift wordt een eerste stap gezet in het op empirische wijze in kaart brengen van de belasting van medisch-wetenschappelijk onderzoek zoals door minderjarige proefpersonen zelf ervaren.

"This thesis aimed for making the evaluation of discomfort in pediatrics research evidence-based by providing information on children’s self-reported discomfort. It makes a start in reporting and disseminating children’s self-reported experiences, and lays a foundation for an online database on children’s discomfort in clinical research. With the recent additions in Dutch law to define and monitor children’s discomfort in research, aiming to increase the acceptability of children in clinical research, the time is ripe to build this database and make the evaluation of discomfort evidence-based." (bron: Proefschrift M.S. Staphorst 2017, pagina 148)

"Based on the findings of this thesis, recommendations and implications for different groups involved in pediatric research are given (i.e. pediatric researchers, ethics committees, children and their parents). Also recommendations are given for future research."  (bron: Proefschrift M.S. Staphorst 2017, pagina 160)

Het proefschrift is het resultaat van het onderzoeksproject, gefinancierd door ZonMw, waarnaar de minister van VWS verwees ten tijde van de plenaire behandeling van de 'wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met het wijzigen van de mogelijkheden voor het verrichten van medisch-wetenschappelijk onderzoek met proefpersonen die de leeftijd van zestien jaar nog niet hebben bereikt of die wilsonbekwaam zijn' in de Eerste Kamer (Handelingen I 2016-2017, nr. 3 - item 3 - blz. 9).

Ten aanzien van toekomstig onderzoek, er is inmiddels een ZonMw subsidie verkregen voor een implementatievervolgproject (monitoren van de belasting bij kinderen in wetenschappelijk onderzoek).

Lees verder

 

Zie ook

Gerelateerd

 
 
 

Federatie Medisch Specialisten sluit zich aan bij DCRF

Op 19 juni 2017 maakte de Dutch Clinical Research Foundation (DCRF) via haar website bekend dat de Federatie Medisch Specialisten (FMS) zich aangesloten bij de DCRF.

Lees verder

 

Onderzoek met Lichaamsmateriaal ~ Biobanking

 

Einde consultatie Wet zeggenschap lichaamsmateriaal

Op 23 juni 2017 eindigde de internetconsultatie van de Wet zeggenschap lichaamsmateriaal (Wzl). In totaal zijn er 151 openbare reacties ingediend, al zal het werkelijke aantal lager liggen vanwege bijv. dubbel ingediende reacties.

Nu de reacties zijn ingediend en de reactietermijn is gesloten, zal het vermoedelijk enige tijd in beslag nemen voordat duidelijk is wat de reacties op het wetsvoorstel hebben opgeleverd.

Ga naar de openbare reacties

 

Een aantal reacties op de consultatie Wzl:

 

Persoonsgegevens

 

Autoriteit Persoonsgegevens: Praktijkgids Patiëntgegevens in de cloud

Op 27 juni 2017 heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) de 'Praktijkgids Patiëntgegevens in de cloud' gepubliceerd.

Download document

 

Brief regering 'Actieplan (informatie)beveiliging patiëntgegevens medisch-specialistische zorg en ggz' d.d. 20 juni 2017

Lees verder

Actieplan: Informatiebeveiliging in de medisch-specialistische zorg en geestelijke gezondheidszorg. NVZ, NFU, ZKN en GGZ Nederland (14 juni 2017).

Download document

 

Bijeenkomsten

 

1 - 3 november 2017 - RQA: 5th Global QA Conference

Locatie: Edinburgh International Conference Centre, Verenigd Koninkrijk

Lees verder

 

Publieke consultaties

 

CDISC: Duchenne Muscular Dystrophy v1.0 Public Review

Consultatie open tot 6 juli 2017

Lees verder


Nuffield Council on Bioethics: Public survey - A new biological technique could allow us to ‘edit out’ genetic disease in future generations. But what would be the implications?

Consultatie open tot 14 juli 2017

Lees verder


CDISC: Colorectal Cancer Therapeutic Area User Guide v1.0 Available for Public Review

Consultatie open tot 11 augustus 2017

Lees verder


EMA: Concept paper on revision of the guideline on clinical development of vaccines

Consultatie open tot 30 september 2017

Lees verder

 

Meer bijeenkomsten en consultaties?

 

Voor meer bijeenkomsten en lopende publieke consultaties zie:

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving zal het eerstvolgende maandelijkse overzicht met bijeenkomsten en consultaties (uitgave juli 2017) niet op 1 juli maar op 4 juli 2017 worden verstuurd.

Ontvangt u het maandelijkse overzicht met bijeenkomsten en publieke consultaties nog niet? Klik dan hier om uw voorkeuren aan te passen

 

Uitgelicht

Wijnen, B.F.M. (2017). Health technology assessment in epilepsy: moving towards patient-centered, efficient care. Maastricht: Universitaire Pers Maastricht

Lees verder

Stichting Biowetenschappen en Maatschappij (2017). Proeven met mensen. Van wantoestanden tot geïnformeerde toestemming.

Lees verder

Alessandro Giuliani, The application of principal component analysis to drug discovery and biomedical data, Drug Discovery Today, Volume 22, Issue 7, July 2017, Pages 1069-1076, ISSN 1359-6446

Lees verder

Stephen Freedman, Kevin Mullane, The academic–industrial complex: navigating the translational and cultural divide, Drug Discovery Today, Volume 22, Issue 7, July 2017, Pages 976-993, ISSN 1359-6446

Lees verder

Nature. Scientific rigour and reproducibility

Lees verder

WHO guidelines on ethical issues in public health surveillance

Lees verder

Benjamin D, Mandel DR, Kimmelman J (2017) Can cancer researchers accurately judge whether preclinical reports will reproduce?. PLOS Biology 15(6): e2002212.

Lees verder

Pandis Nikolaos, Chung Bryan, Scherer Roberta W, Elbourne Diana, Altman Douglas G. (30 June 2017). CONSORT 2010 statement: extension checklist for reporting within person randomised trials BMJ 2017; 357 :j2835

Lees verder

Huang WS, Hung HN, Hamasaki T, Hsiao CF (2017) Sample size determination for a specific region in multiregional clinical trials with multiple co-primary endpoints. PLOS ONE 12(6): e0180405.

Lees verder

Kleijne, I. (30 juni 2017). De opmars van de IT-dokter. Medisch Contact.

Lees verder

Kleijne, I. (30 juni 2017). UMC Utrecht haakt aan bij trend openbaren tarieven. Medisch Contact.

Lees verder

Elisa A. Hurley (29 June 2017). Modernizing the Common Rule: Public Trust and Investigator Accountability. The American Journal of Bioethics Vol. 17 , Iss. 7, 2017

Lees verder

Patel, J., Pierce, M., Boughton, S.L. & Baldeweg, S.E. (29 June 2017). Do peer review models affect clinicians’ trust in journals? A survey of junior doctors. Research Integrity and Peer Review 2017 2:11 DOI: 10.1186/s41073-017-0029-8

Lees verder

Smith, D. (29 June 2017). How R is used by the FDA for regulatory compliance. Revolutions [blog].

Lees verder

Interview Kathy Niakan (29 June 2017). Secrets of our first seven days. Medical Research Council, Insight [blog].

Lees verder

Mullard, A. (29 June 2017). Biotech R&D spending continues to rise. Nature Reviews Drug Discovery 16, 447 (2017)

Lees verder

Van den Elsen, W. (29 juni 2017). Wet Cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens komt er aan. Zorgvisie ICT.

Lees verder

Rijksoverheid Brochure 'Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg' d.d. 28 juni 2017

Lees verder

Françoise S. Howe, Andrew Russell, Afaf El-Sagheer, Anitha Nair, Tom Brown, Jane Mellor (28 June 2017). CRISPRi is not strand-specific and redefines the transcriptional landscape. bioRxiv 156950; doi: https://doi.org/10.1101/156950. This article is a preprint and has not been peer-reviewed.

Lees verder

CTTI (28 June 2017). Accelerating the Use of Mobile Technology In Clinical Trials: Webinar Recording Now Available.

Lees verder

CTTI. Developing Novel Endpoints Generated by Mobile Technology for Use in Clinical Trials (June 2017)

Lees verder

Cohen, A.F. (27 juni 2017). De levensloop van klinisch geneesmiddelonderzoek. Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:D1576

Lees verder

Van den Bogert, C.A., et al. (27 juni 2017). Hoeveel klinische geneesmiddelenstudies worden uiteindelijk gepubliceerd? Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:D1498

Lees verder

Boucherie, S., Cousijn, H. & Rosetta, F. (26 June 2017). Elsevier and CWTS release report on data sharing perceptions and practices among researchers. Elsevier Connect.

Lees verder

Karp, N.A., et al. (26 June 2017). Prevalence of sexual dimorphism in mammalian phenotypic traits. Nature Communications 8, doi:10.1038/ncomms15475

Lees verder

WHO guidelines on ethical issues in public health surveillance

Lees verder

National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. 2017. Integrating Clinical Research into Epidemic Response: The Ebola Experience. Washington, DC: The National Academies Press. https://doi.org/10.17226/24739.

Lees verder

Ibrahim AM, Dimick JB (24 June 2017). Monitoring Medical Devices. Missed Warning Signs Within Existing Data. JAMA. doi:10.1001/jama.2017.6584

Lees verder

Hlavin G, Hampson LV, Koenig F (2017) Many-to-one comparisons after safety selection in multi-arm clinical trials. PLOS ONE 12(6): e0180131.

Lees verder

EMA (23 June 2017). EudraVigilance checklist and technical support plan for Marketing Authorisation Holders and Sponsors of Clinical Trials in the EEA.  EMA/306740/2017

Lees verder

Weinfurt, K.P., et al., (23 June 2017). Comparison of Approaches for Notification and Authorization in Pragmatic Clinical Research Evaluating Commonly Used Medical Practices. Medical Care: Post Author Corrections: June 23, 2017 doi: 10.1097/MLR.0000000000000762

Lees verder

Wayant C, Scheckel C, Hicks C, Nissen T, Leduc L, et al. (2017) Evidence of selective reporting bias in hematology journals: A systematic review. PLOS ONE 12(6): e0178379.

Lees verder

Editorial (22 June 2017). Don’t let Europe’s open-science dream drift. Nature 546, 451 doi:10.1038/546451a

Lees verder

Callaway, E. (22 June 2017). New concerns raised over value of genome-wide disease studies. Nature 546, 463 doi:10.1038/nature.2017.22152

Lees verder

Stelios Tsigkos, Matthias Hoffer, Maria Sheean, Segundo Mariz, Kristina Larsson, Frauke Naumann-Winter, Laura Fregonese, Bruno Sepodes, Establishing rarity in the context of orphan medicinal product designation in the European Union, Drug Discovery Today, Available online 21 June 2017, ISSN 1359-6446

Lees verder

FDA DRAFT GUIDANCE (20 June 2017). Use of Electronic Records and Electronic Signatures in Clinical Investigations Under 21 CFR Part 11 – Questions and Answers - Guidance for Industry

Lees verder

Boutron I, Altman DG, Moher D, Schulz KF, Ravaud P, for the CONSORT NPT Group. CONSORT Statement for Randomized Trials of Nonpharmacologic Treatments: A 2017 Update and a CONSORT Extension for Nonpharmacologic Trial Abstracts. Ann Intern Med. [Epub ahead of print 20 June 2017] doi: 10.7326/M17-0046

Lees verder

Goldacre Ben (19 June 2017). The WHO joint statement from funders on trials transparency BMJ 2017; 357 :j2816

Lees verder

ICH news release (19 June 2017). ICH Assembly, Montreal, Canada, May/June 2017

Lees verder

Lu, M., Lewis, C.M. & Traylor, M. (19 June 2017). Pharmacogenetic testing through the direct-to-consumer genetic testing company 23andMe. BMC Medical Genomics 2017 10:47 DOI: 10.1186/s12920-017-0283-0

Lees verder

Venkatesh AK, Savage D, Sandefur B, Bernard KR, Rothenberg C, et al. (2017) Systematic review of emergency medicine clinical practice guidelines: Implications for research and policy. PLOS ONE 12(6): e0178456.

Lees verder

Ellis, L.E. & Kass, N.E. (16 June 2017). Patient engagement in patient-centered outcomes research: challenges, facilitators and actions to strengthen the field. Journal of Comparative Effectiveness Research, doi: 10.2217/cer-2016-0075

Lees verder

EMA (16 June 2017). EMA’s interaction with industry stakeholders Annual report 2016. EMA/812253/2016

Lees verder

Gottlieb, S. (15 June 2017). Fostering Medical Innovation: A Plan for Digital Health Devices. FDA Voice

Lees verder

Ganju, J. & Rom, D. (15 June 2017). Non-inferiority versus superiority drug claims: the (not so) subtle distinction. Trials 2017 18:278. DOI: 10.1186/s13063-017-2024-2

Lees verder

Condon, D. M., Graham, E. K., & Mroczek, D. K. (2017, June 14). On replication research. Retrieved from osf.io/preprints/psyarxiv/2fn5x

Lees verder

Why patient involvement in research matters (14 June 2017). Insight, Medical Research Council.

Lees verder

Ferrell Betty R., Paterson Carly L., Hughes Mark T., Chung Vincent, Koczywas Marianna, and Smith Thomas J. Characteristics of Participants Enrolled onto a Randomized Controlled Trial of Palliative Care for Patients on Phase I Studies. Journal of Palliative Medicine. June 2017, ahead of print.

Lees verder

Jiménez RC, Kuzak M, Alhamdoosh M et al. (13 June 2017). Four simple recommendations to encourage best practices in research software [version 1; referees: 2 approved]. F1000Research 2017, 6:876

Lees verder

Ballantyne A, Pullon S, Macdonald L, Barthow C, Wickens K, Crane J. The experiences of pregnant women in an interventional clinical trial: Research In Pregnancy Ethics (RIPE) study. Bioethics. 2017;31:476–483.

Lees verder

Brown, K.V. (12 June 2017). A Controversial Study Is Tearing the CRISPR World Apart. Gizomodo.

Lees verder

Kurz, X. (2017) Advancing regulatory science, advancing regulatory practice. Pharmacoepidemiol Drug Saf, 26: 722–726. doi: 10.1002/pds.4181.

Lees verder

Sekeres, M. (1 June 2017). Contract Research Agonizations. ASH Clinical News.

Lees verder

EMA, Human Medicines Research and Development Support Division (18 May 2017). Report to the European Commission on companies and products that have benefited from any of the rewards and incentives in the Paediatric Regulation1 and on the companies that have failed to comply with any of the obligations in this regulation. EMA/80567/2017

Lees verder

Lu, Eric et al. (10 February 2017). What constitutes an “unmet medical need” in oncology? An empirical evaluation of author usage in the biomedical literature. Seminars in Oncology , Volume 44 , Issue 1 , 8 - 12

Lees verder

Justin Matejka, George Fitzmaurice (2017). Same Stats, Different Graphs: Generating Datasets with Varied Appearance and Identical Statistics through Simulated Annealing. CHI 2017 Conference proceedings: ACM SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems.

Lees verder

PubChem, released in 2004, provides information on the biological activities of small molecules.

Lees verder

 

Copyright © Vincent Bontrop, All rights reserved.

Contactgegevens:
Hopakker - 3514 BZ Utrecht - Netherlands

www.bontrop.com
 
This email was sent to {email}
 
Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list