Nieuwsbrief voor Goede Onderzoekspraktijken

Nr. 120
26 juni 2020

Beste abonnee,

Hierbij ontvangt u de Nieuwsbrief voor Goede Onderzoekspraktijken van 26 juni 2020, met de laatste ontwikkelingen rond medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen, nieuwe wetgeving en gereviseerde richtlijnen.

De afgelopen maand heb ik even een moment ingelast om tot rust te komen na een paar intensieve maanden met aan de lopende band nieuwe ontwikkelingen. En dan icm. met mijn andere werkzaamheden,  even afstand genomen om de batterij niet uit te putten. Om die reden zijn er dus geen nieuwsbrieven verstuurd.

Nu weer terug en val met mijn neus in de boter. Een flinke mailbox doorgeploegd en nieuws gevonden, en in deze uitgave nieuws over het supplement 'Bijeenkomsten & Consultaties'.

Met vriendelijke groet,

Vincent Bontrop
www.bontrop.com

U kunt met mij linken via LinkedIn.

Inhoud


Medisch wetenschappelijk onderzoek

COVID-19: IGJ publiceert nieuwe aanwijzingen met betrekking herstart medisch-wetenschappelijk onderzoek, CCMO komt met bijgewerkt advies en voorwaarden CRU's

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft op 25 juni 2020 de voorwaarden gepubliceerd waaraan voldaan moet worden om WMO-plichtig medisch-wetenschappelijk onderzoek weer te mogen starten.

"De voorwaarden (zie hieronder) zijn opgesteld door de IGJ in samenwerking met de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) en met inbreng van relevante veldpartijen." (bron: IGJ nieuwsbericht 'Klinisch onderzoek met proefpersonen kan gefaseerd hervat worden' d.d. 25 juni 2020)

De Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) heeft laten weten dat zij haar 'Advies voor de uitvoering van klinisch onderzoek ten tijde van de beperkende maatregelen door het coronavirus' ook heeft aangepast, alsmede dat "[d]e voorwaarden voor de (her)start van klinisch onderzoek in een clinical research unit (CRU) die vanwege COVID-19 waren stilgelegd zijn ..... meer in lijn gebracht met de huidige ontwikkelingen ten aanzien van de versoepelingen van de COVID-19 maatregelen." (bron: CCMO nieuwsbericht 'Voorwaarden (her)start klinisch onderzoek' d.d. 25 juni 2020).

"Om klinisch onderzoek te mogen (her)starten moet zijn voldaan aan de voorwaarden uit het document van de IGJ. Als u hebt voldaan aan de voorwaarden moet u over de (her)start van de studie een notificatie sturen aan de toetsingscommissie – en in het geval van geneesmiddelenonderzoek ook aan de bevoegde instantie. De gemaakte studiespecifieke risico-inventarisatie stuurt u eveneens ter kennisgeving mee." (bron: CCMO nieuwsbericht 'Voorwaarden (her)start klinisch onderzoek' d.d. 25 juni 2020)

Lees verder IGJ nnieuwsbericht 'Klinisch onderzoek met proefpersonen kan gefaseerd hervat worden' d.d. 25 juni 2020)

Lees verder CCMO nieuwsbericht 'Voorwaarden (her)start klinisch onderzoek' d.d. 25 juni 2020)

Downloads

Nieuwe guidance van EMA en FDA

European Medicines Agency

U.S. Food and Drug Administration

Nieuws uit het veld: CCMO, COGEM, CIOMS, EMA, GCP, NFU, Results reporting, ZonMw

Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek

Clinical trial results reporting

Commissie Genetische Modificatie

Council for International Organizations of Medical Sciences

Dutch Clinical Research Foundation

"Er is een splitsing gemaakt tussen websites bedoeld voor patiënten en websites bedoeld voor zorgprofessionals. Daarnaast is aan de hand van enkele criteria een wat specifiekere selectie gemaakt van de websites die in de lijst staan." (Bron: DCRF nieuwsbrief d.d. 25 juni 2020)

GCP Renovation, ICH E6(R3) Good Clinical Practice

GetReal Trial Tool

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst

Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra

Oncode

ZonMw

COVID-19: FDA MyStudies App ter beschikking gesteld voor digitale informed consent

De U.S. Food and Drug Administration (FDA) heeft een door haar ontwikkelde App ter beschikking gesteld waarmee ze in staat worden gesteld elektronisch informed consent te verkrijgen.

"The FDA is making its previously developed FDA MyStudies app available to investigators as a free platform to obtain informed consent securely from patients for eligible clinical trials when face-to-face contact is not possible or practical due to COVID-19 control measures." (bron: FDA 'COVID MyStudies Application (App)' updated 29 May 2020)

"Through the COVID MyStudies app, the investigator can send the informed consent document electronically to the patient or his or her legally authorized representative. Once the patient or representative has signed the form, he or she will receive an electronic copy. The investigator can then access the signed consent in a secure manner and print it or transfer the file electronically." (bron: FDA 'COVID MyStudies Application (App)' updated 29 May 2020)

"Obtaining informed consent remotely can help make sure clinical trials are not unnecessarily delayed during the COVID-19 public health emergency. Methods for obtaining informed consent remotely were discussed in a recent FDA guidance, Conduct of Clinical Trials of Medical Products during COVID-19 Public Health Emergency. The guidance encouraged investigators to consider using electronic methods of obtaining informed consent if possible." (bron: FDA 'COVID MyStudies Application (App)' updated 29 May 2020)

Bron/Lees verder

Ga naar FDA’s MyStudies Application (App) Technical Background

Ga naar GitHub: FDA MyStudies mobile application

Ga naar Google Play store

Geneesmiddelenonderzoek

Livegang ECTR Clinical Trials Information System (CTIS) naar verwachting december 2021

Het Management Board van het European Medicines Agency (EMA) heeft op in jaar vergadering van 11 juni 2020 de stand van zaken en het Clinical Trials Information System (CTIS) ‘go-live’ plan besproken.

Als alles naar verwachting verloopt zou de audit in december 2020 kunnen aanvangen en zou het CTIS in december 2021 echt 'live' kunnen gaan.

"Vanaf dat moment is ook de EU-verordening voor geneesmiddelenonderzoek van toepassing. CTIS wordt gebouwd voor de implementatie van EU-verordening 536/2014 en wordt het centrale portaal voor het indienen en de beoordeling van geneesmiddelenonderzoek in de Europese Unie." (bron: CCMO nieuwsbericht 'EU-verordening voor geneesmiddelenonderzoek naar verwachting van toepassing in december 2021' d.d. 17 juni 2020)

Overgangsperiode:

  • Drie jaar
  • 1e jaar: keuze indienen via CTIS of volgens 'oude' werkwijze

Bron/Lees verder EMA, Highlights of Management Board: June 2020 meeting d.d. 12 juni 2020.

Bron/Lees verder CCMO nieuwsbericht 'EU-verordening voor geneesmiddelenonderzoek naar verwachting van toepassing in december 2021' d.d. 17 juni 2020

Gerelateerd

Medische hulpmiddelen

Nog even geduld maar ISO 14155:2020 komt eraan

De nieuwe ISO 14155, beter bekend als de GCP voor klinisch onderzoek met medische hulpmiddelen, is sinds 18 juni weer een stap verder in het ISO proces (substage 60.00) en zal naar verwachting binnenkort gaan verschijnen (substage 60.60).

Bron

MDCG publiceert 'Guidance on safety reporting in clinical investigations (MDCG 2020-10/1)'

De EU Medical Device Coordination Group (MDCG) heeft in het kader van de EU Verordening betreffende medische hulpmiddelen medio mei 2020 de 'Guidance on safety reporting in clinical investigations (MDCG 2020-10/1)' en de 'Appendix: Clinical investigation summary safety report form (MDCG 2020-10/2)' gepubliceerd.

Uitgelicht: Medische hulpmiddelen

Datamanagement

Health-RI

COVID-19

Uitgelicht

Overig nieuws

Gentherapie

Medicines and Healthcare products Regulatory Agency

OECD

Retractions, Good research practice

The Global Health Network

Overig nieuws

Bijeenkomsten

'Events' sectie weblog vervangt supplement 'Bijeenkomsten & Consultaties'

De afgelopen weekenden heb ik gewerkt aan een 'Events' sectie op mijn weblog ter vervanging van het Supplement 'Bijeenkomsten & Consultaties'. Inmiddels is de nieuwe sectie online gegaan en gevuld met een flink aantal (online) bijeenkomsten en evenementen. Er is dan ook geen reden meer om maandelijks een totaal overzicht aan bijeenkomsten te versturen. De uitgave van juni was de laatste uitgave van het supplement.

De 'Events' sectie is te vinden via de URL blog.bontrop.com/events

Publieke consultaties

EMA: Discussion paper on the general data protection regulation: secondary use of data for medicines and public health purposes

"The European Medicines Agency (EMA) is preparing guidance in the form of “Questions and Answers” on the impact of EU data protection legislation on the secondary use of health data in support of the development, evaluation and supervision of medicines. Therefore, EMA would like to gather input from patients, consumers and healthcare professionals as data contributors as well as from medicines developers, research-performing and research-supporting infrastructures and other data providers (e.g. payers of healthcare). In the context of the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) and focusing on nine key topics outlined in the below discussion paper, EMA would appreciate to receive feedback on specific data protection questions on secondary data use." (bron: ENCePP website 'News' d.d. 12 mei 2020).

Consultatie open tot 10 juli 2020

Lees verder


Global Alliance for Genomics & Health: Responsible Data Sharing to Respond to the COVID-19 Pandemic: Ethical and Legal Considerations (v 3.0)

Consultatie open tot 10 juli 2020

Lees verder


WHO: Guideline on data integrity

Consultatie open tot 15 augustus 2020

Lees verder


Survey Implementatie van Nieuwe Interventies (Radboudumc)

Geen sluitingsdatum bekend

Lees verder


Research Data Alliance: COVID-19 Working Group Recommendations and Guidelines

Geen sluitingsdatum bekend

Lees verder


How should innovation be evaluated in global surgery? (The IDEAL Collaboration)

Geen sluitingsdatum bekend

Lees verder


EuroScience Survey: Assessing the impact of Brexit

Geen sluitingsdatum bekend

Lees verder

Contact

Voor vragen kunt u mij bereiken door te antwoorden op deze e-mail of door een bericht te sturen via het contactformulier op de website.


Copyright © Vincent Bontrop, All rights reserved.

Contactgegevens:
Hopakker - 3514 BZ Utrecht - Netherlands

This email was sent to {email}
Want to change how you receive these emails?