Bekijk deze e-mail in je browser Eerder verschenen uitgaven  

Nieuwsbrief voor Goede Onderzoekspraktijken

Nummer. 31 - 8 Mei 2017

 

Beste lezer,

Hierbij ontvangt u de Nieuwsbrief voor Goede Onderzoekspraktijken van 8 mei 2017, met de laatste ontwikkelingen rond medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen, nieuwe wet- en regelgeving en gereviseerde richtlijnen.

*Mede omdat er vorige week geen nieuwsbrief is verstuurd bevat de sectie Uitgelicht in deze uitgave 65 links naar artikelen en websites (u hoeft zich dus niet te vervelen in het geval u nog een aantal dagen verlof heeft).

Vergeet niet om de nieuwsbrief te delen met uw collega's en contacten voor wie deze informatie ook interessant is.

Heeft u vragen, een verzoek of tips voor nieuws? U kunt mij bereiken door te antwoorden op deze e-mail of via het contactformulier op de website.

Met vriendelijke groet,

Vincent Bontrop


Inhoudsopgave


Medisch Wetenschappelijk Onderzoek

 

NIH en FDA publiceren Clinical Trial Protocol Template voor Phase 2 and 3 IND/IDE studies

Op 2 mei 2017 hebben het National Institutes of Health (NIH) en de Food and Drug Administration (FDA) het door hen ontwikkelde NIH-FDA Phase 2 and 3 IND/IDE Clinical Trial Protocol Template gepubliceerd.

Het clinical trial protocol template is ontwikkeld voor fase II en III klinische proeven die zijn vereist in verband met een Investigational New Drug application (IND) of een Investigational Device Exemption (IDE) applications en is voorzien van instructies en voorbeeldteksten.

"The agencies’ goal is to encourage and make it easier for investigators to prepare clinical trial protocols that are organized consistently and that contain all of the information necessary for the review of the protocol." (bron: NIH Guidance Notice NOT-OD-17-064, 2 May 2017)

In aanvulling op het clinical trial protocol template heeft het NIH tevens een beveiligde webbased Clinical e-Protocol Writing Tool gelanceerd.

"The e-Protocol Writing Tool fosters protocol writing collaboration by allowing multiple writers and reviewers to participate in the protocol development process. The e-Protocol Writing Tool allows the author to assign writers and collaborators and the tool assists the author with tracking progress and document version control." (bron: NIH Guidance Notice NOT-OD-17-064, 2 May 2017)

Bron/Lees verder

Download NIH-FDA Clinical Trial Protocol Template – v1.0 7 Apr 2017 (.docx)

Ga naar Clinical e-Protocol Writing Tool


TransCelerate Common Protocol Template aangepast vanwege NIH-FDA protocol template

Op dezelfde dag maakte TransCelerate BioPharma Inc. bekend dat zij in samenspraak met het NIH en de FDA haar Common Protocol Template (CPT) hebben aangepast en dat deze in overeenstemming is met het NIH-FDA Clinical Trial Protocol Template. 

Bron/Lees verder

Ga naar TransCelerate Common Protocol Template


En het Nederlandse template protocol?

Een nieuw protocol template zet aan tot denken. Het is niet ondenkbaar dat met de komst van de Europese verordeningen voor geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en medisch hulpmoddelen voor in-vitrodiagnostiek ook het CCMO model onderzoeksprotocol gereviseerd zal gaan worden.

Er zijn vooralsnog geen aanwijzingen dat er op Europees niveau een protocol template wordt ontwikkeld. Eventueel zou Nederland, lees de Dutch Clinical Research Foundation, hierin het voortouw kunnen nemen.

 
 
 

IGZ publiceert Jaarbeeld 2016

Op 26 april 2017 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) het Jaarbeeld 2016 gepubliceerd. Een aantal van de meest interessante passages uit het document van het 54 pagina's zijn hieronder weergegeven:

Medische hulpmiddelen, nieuwe EU verordeningen en Brexit

"De inspectie zag in 2016 scherper toe op de naleving van het convenant Veilige toepassing van medische technologie. Ze gebruikte handhavende maatregelen zoals waarschuwingen en boetes, en hield strikt toezicht op het notificatieregister NOTIS." (bron: IGZ Jaarbeeld 2016, paragraaf 5.5.3.1, pagina 31)

"Nederland is projectleider van een driejarig project dat internationale inspecties, gezamenlijk met andere lidstaten, ontwikkelt. Daarnaast is de inspectie lid van het internationale project om het toezicht op klinisch onderzoek met medische hulpmiddelen in Europa te stroomlijnen." (bron: IGZ Jaarbeeld 2016, paragraaf 5.5.2., pagina 30)

"In verband met de Brexit heeft de grootste Notified Body in Europa, nu gevestigd in Londen, de formele aanvraag gedaan om zich in Nederland te vestigen. Het formele aanwijzingproces hiervoor is in 2016 begonnen. Het EU Joint Assessment Team, waar Nederland deel van uit maakt, is hierbij nauw betrokken. De komst van de Notified Body naar Nederland heeft grote invloed op ons toezicht op Notified Bodies." (bron: IGZ Jaarbeeld 2016, paragraaf 5.5.2., pagina 30)

Ongeregistreerde geneesmiddelen

"De toenemende trend van het gebruik van ongeregistreerde geneesmiddelen zette zich voort in 2016. Opnieuw zag de inspectie een sterke groei in het aantal (786) aanvragen voor leveren op artsenverklaring. De balans tussen het tegemoet komen aan de concrete patiëntenbehoefte aan ongeregistreerde geneesmiddelen en het in stand houden van het kwaliteitssysteem dat over decennia is opgebouwd, blijft een aandachtspunt de komende jaren. Daarbij is de registratie en de bijbehorende voorwaarden het belangrijkste fundament." (bron: IGZ Jaarbeeld 2016, paragraaf 5.3.2.4, pagina 28)

Klinisch onderzoek

"Ook bij het toezicht op klinisch onderzoek werd de planning van het totaal aantal inspectiebezoeken (28) met 26 bezoeken bijna volledig gerealiseerd. Internationaal hebben de inspecteurs bijgedragen aan het toezicht op klinisch onderzoek in het kader van geneesmiddelenregistratie met 11 inspecties. Er zijn 13 meldingen op het gebied van klinisch onderzoek afgesloten. Wel waren 2 van de 13 meldingen van dusdanige aard dat die leidden tot een inspectiebezoek." (bron: IGZ Jaarbeeld 2016, paragraaf 5.3.2.2, pagina 27)

"Door de toekomstige bestuursrechtelijke handhavingsmogelijkheden zal de inspectie de naleving van de wet en de verordening [536/2014 voor klinische proeven met geneesmiddelen] efficiënter kunnen handhaven. Wijziging van de wet vraagt om het opstellen van nieuw handhavingsbeleid. In 2016 is de inspectie gestart met de voorbereidingen op deze wetswijziging. Dit loopt door in 2017." (bron: IGZ Jaarbeeld 2016, paragraaf 5.3.2.2, pagina 27)

Lees verder

Bron/Download IGZ Jaarbeeld 2016

 

Onderzoek met Medisch Hulpmiddelen

 

EU Verordeningen voor medische hulpmiddelen en medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek zijn op 5 mei gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie

De EU verordeningen betreffende medische hulpmiddelen en medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek, die op 5 april 2017 zijn aangenomen door het Europees Parlement, zijn op 5 mei 2017 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (PB L 117, 5 mei 2017).

Download de gepubliceerde verordeningen

Wanneer zijn de nieuwe regels van toepassing?

Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen:

  • De verordening betreffende medische hulpmiddelen "treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie" (oftewel 25 mei 2017) en "is van toepassing met ingang van 26 mei 2020" (bron: Verordening (EU) 2017/745, artikel 123(1) en 123(2))

Verordening (EU) 2017/746 betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek:

  • De verordening betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek "treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie" (oftewel 25 mei 2017) en "is van toepassing met ingang van 26 mei 2022" (bron: Verordening (EU) 2017/746, artikel 113(1) en 113(2))

Hoe gaat Nederland de verordeningen implementeren?

Zoals aangegeven in Nieuwsbrief voor Goede Onderzoekspraktijken nr. 28 van 8 april 2017 (verzonden 9 april) is er nog weinig bekend over hoe een en ander ingevuld gaat worden voor wat betreft klinisch onderzoek.

Samen met het ministerie van VWS, IGZ en het RIVM werkt de CCMO aan een implementatieplan (bron: CCMO, z.d.). De verwachting is dat de CCMO een belangrijke coördinerende rol gaat spelen bij het aanmelden en beoordelen van klinisch onderzoek met medische hulpmiddelen (bron: IGZ, verslag invitational conference; CCMO, z.d.).

Verder is er nog niets bekend en voor de precieze invulling zullen we dus het implementatieplan moeten afwachten.

Download onderdelen betrekking tot klinisch onderzoek van de verordening betreffende medische hulpmiddelen

Omwille van het gemak en de leesbaarheid heb ik van hoofdstuk VI (klinische evaluatie en klinische onderzoeken) en bijlage XV (klinisch onderzoek) van van de verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen 'losse' pdf-bestanden gemaakt. De onderdelen van de verordening die betrekking hebben op klinisch onderzoek zijn met behulp van onderstaande links te downloaden.

Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen:

 

Onderzoek met Lichaamsmateriaal

 

Consultatie Wet zeggenschap lichaamsmateriaal gestart

Op 24 april 2017 is de publieke consultatie gestart voor de Wet Zeggenschap Lichaamsmateriaal (Wzl).

"Het voorstel bevat een algemeen kader voor het afnemen, bewaren, verstrekken, gebruiken en vernietigen van menselijk materiaal voor andere doeleinden dan actuele diagnostiek of geneeskundige behandeling van de donor. Dit kader is van toepassing waar bijzondere wetten over lichaamsmateriaal niet (langer) van toepassing zijn. Beoogd is om met het voorstel een impuls te geven aan het versterken van de autonomie en zeggenschap van de donor en tegelijkertijd onnodige belemmeringen voor wetenschappelijk gebruik te voorkomen. Daarnaast beoogt het voorstel onnodige belemmeringen voor andere toepassingen waaraan een maatschappelijk belang verbonden is, zoals transplantatie of het vervaardigen van farmaceutische preparaten of producten voor geneeskundige behandeling, of in uitzonderlijke gevallen de opsporing en vervolging van ernstige misdrijven, weg te nemen." (bron: Overheid.nl Internet consultatie Wzl)

De consultatie sluit op 23 juni 2017.

Ga naar de consultatie pagina


Er zijn inmiddels al meer dan 100 openbare reacties ingediend en de Wzl krijgt ook in de media de nodige aandacht.

Stevens, J (5 mei 2017). Minister Schippers’ moeizame relatie met privacy. Follow the Money.

Lees verder

Vereniging Klinische Genetica Nederland nieuwsbericht (3 mei 2017). Klinische genetici: Zorgen over voorgenomen wettelijke verplichting vrijgeven weefsel voor justitieel onderzoek.

Lees verder

Ministerie VWS Nieuwsbericht (2 mei 2017). Wet Zeggenschap Lichaamsmateriaal, waar hebben we het eigenlijk over?

Lees verder

Pijpker, J. (2 mei 2017). Urine, bloed, alles ligt in de biobank. NRC

Lees verder

Van Lonkhuyzen, L. (2 mei 2017). DNA moet opvraagbaar zijn. NRC

Lees verder

Van Lonkhuyzen, L. (2 mei 2017). Alweer een uitzondering op beroepsgeheim? NRC

Lees verder

Van Sas, E. (2 mei 2017). Van wie is dat stukje huid of die druppel bloed? Trouw.

Lees verder

Herderscheê, G. (2 mei 2017). Schippers wil justitie toegang geven tot medisch dna-materiaal. De Volkskrant.

Lees verder

EenVandaag (2 mei 2017). Toegang justitie tot DNA nadelig voor medisch onderzoek.

Lees verder

Ingrid Geesink (Rathenau Instituut) over de Wet zeggenschap lichaamsmateriaal. RTL Nieuws (1 mei 2017).

Lees verder

Toegang van politie en OM tot biodatabanken onjuist en gevaarlijk (3 mei 2017). Commentaar NRC

Lees verder

Minister: politie moet bij opgeslagen dna uit ziekenhuis kunnen (1 mei 2017). NOS.

Lees verder

Privacy Barometer (30 april 2017). Ziekenhuis wordt DNA-databank voor justitie.

Lees verder

RIVM. Hielprikscreening Juridische informatie (3 december 2013)

Lees verder

 

Bijeenkomsten

 

18 mei 2017 - Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen: Kennisatelier De vroege toegang tot experimentele geneesmiddelen

Locatie: Prinses Beatrixlaan, Den Haag

Lees verder


1 juni 2017 - Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen: Kennisatelier ‘Big data: grote uitdaging, kleine stapjes’

Locatie: Prinses Beatrixlaan, Den Haag

Lees verder


14 juni 2017 - EFPIA Annual Conference “Unlocking tomorrow’s cures”

Locatie: Radisson Blu Royal Hotel Brussels, Brussel

Lees verder

 

Publieke consultaties

 

Wet zeggenschap lichaamsmateriaal

Consultatie open tot 23 juni 2017

Lees verder


EMA: Concept paper on the revision of the guideline on the role of pharmacokinetics in the development of medicinal products in the paediatric population

Consultatie open tot 31 juli 2017

Lees verder

 

Voorkeuren aanpassen

 

Wilt u ook eenmaal per maand een overzicht ontvangen van alle bij mij bekende bijeenkomsten en publieke consultaties? Of wilt u een notificatie per e-mail ontvangen bij belangrijk nieuws dat niet kan wachten tot de volgende nieuwsbrief?

U kunt vrij eenvoudig zelf uw voorkeuren aanpassen en aangeven welke notificaties u per e-mail wilt ontvangen.

Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

 

Uitgelicht

Editorial (6 May 2017). Research integrity—have we made progress? The Lancet.

Lees verder

Azvolinsky, A. (5 May 2017). Stem Cell Trial Data Mostly Go Unpublished. The Scientist.

Lees verder

Rowhani-Farid, A., Allen, M. & Barnett, A.G. (5 May 2017). What incentives increase data sharing in health and medical research? A systematic review. Research Integrity and Peer Review 2017 2:4 DOI: 10.1186/s41073-017-0028-9

Lees verder

Gilmore, R. O., Diaz, M. T., Wyble, B. A. and Yarkoni, T. (2017), Progress toward openness, transparency, and reproducibility in cognitive neuroscience. Ann. N.Y. Acad. Sci.. doi:10.1111/nyas.13325

Lees verder

Staubach, F. (04 May 2017). Germany: Note limitations of DNA legislation. Nature 545, 30, doi:10.1038/545030c

Lees verder

De Knecht, S. (4 mei 2017). Veel wetenschapsgeld verspild aan wegwerppromovendi. NRC

Lees verder

Wright, J. (3 May 2017). Researchers correct statistical flaw in high-profile paper. Spectrum.

Lees verder

Meadows, A. (3 May 2017). The Future of Peer Review. The Scholary Kitchen.

Lees verder

Wadman, M. (3 May 2017). Angering animal welfare activists, Mauritius invites primate research labs to set up shop. Science. DOI: 10.1126/science.aal1140

Lees verder

EMA & European Commission (2 May 2017). Notice to marketing authorisation holders of centrally authorised medicinal products for human and veterinary use. [in verband met Brexit]

Lees verder

Marks, P. (2 May 2017). FDA and NIH Release Final Template for Clinical Trial Protocols. FDA Voice, blog.

Lees verder

Pedro-Botet, J. & Rubiés-Prat, J, (2 May 2017). Statin-associated muscle symptoms: beware of the nocebo effect. The Lancet.

Lees verder

Gupta, A., et al. (2 May 2017). Adverse events associated with unblinded, but not with blinded, statin therapy in the Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial—Lipid-Lowering Arm (ASCOT-LLA): a randomised double-blind placebo-controlled trial and its non-randomised non-blind extension phase. The Lancet.

Lees verder

Puebla, I. & Heber, J. (2 May 2017). Data sharing in clinical research: challenges and open opportunities. PLOS ONE community blog.

Lees verder

Greenway Tyler, Ross Joseph S. (2 May 2017). US drug marketing: how does promotion correspond with health value? BMJ 2017; 357 :j1855

Lees verder

Velterop, J. (2 May 2017). Openness is the only quality of an academic article that can be objectively measured. SciELO in Perspective.

Lees verder

JAMA, 'Conflicts of Interest' issue May 2, 2017, Vol 317, No. 17, Pages 1707-1812

Lees verder

Kramer, D. (May 2017). Steady, strong growth is expected for open-access journals. Physics Today 70, 5, 24 (2017)

Lees verder

Tringale KR, Marshall D, Mackey TK, Connor M, Murphy JD, Hattangadi-Gluth JA. Types and Distribution of Payments From Industry to Physicians in 2015. JAMA. 2017;317(17):1774-1784. doi:10.1001/jama.2017.3091

Lees verder

Gutmann Koch, V. & Roberts, J.L. (29 April 2017). A Right to Seek Payment for One’s Tissue. The Hastings Center, bioethics forum essay.

Lees verder

Wylie, B. (29 April 2017). Creative Commons and Hope — How Open Access Journals Helped Me in a Dark Time. Healthcare in America.

Lees verder

John C. Talpos, Symptomatic thinking: the current state of Phase III and IV clinical trials for cognition in schizophrenia, Drug Discovery Today, Available online 29 April 2017, ISSN 1359-6446

Lees verder

Pharmafile (28 April 2017). The five competencies of continuous regulatory compliance.

Lees verder

Drug Discovery Today, Volume 22, Issue 4, Pages 609-750 (April 2017)

Lees verder

Chartier, M., Morency, L., Zylber, M.I. & Najmanovich, R.J. (28 April 2017). Large-scale detection of drug off-targets: hypotheses for drug repurposing and understanding side-effects. BMC Pharmacology and Toxicology 2017 18:18 DOI: 10.1186/s40360-017-0128-7

Lees verder

BBMRI-ERIC (27 April 2017). New Tools to Facilitate Findability and Accessibility of Biobanking Resources.

Lees verder

BBMRI-ERIC Directory 3.1 Biobanks and sample collections

Lees verder

Doshi Peter, Godlee Fiona (27 April 2017). The wider role of regulatory scientists BMJ 2017; 357 :j1991

Lees verder

Marjanovic, Sonja, Ioana Ghiga, Miaoqing Yang and Anna Knack, Understanding value in health data ecosystems: A review of current evidence and ways forward, Santa Monica, Calif.: RAND Corporation, RR-1972-EFPIA, 2017. As of April 27, 2017

Lees verder

EFPIA press release (27 April 2017). Realising the benefits of health data.

Lees verder

Gall T, Ioannidis JPA, Maniadis Z (2017) The credibility crisis in research: Can economics tools help?. PLOS Biology 15(4): e2001846.

Lees verder

Merkle, F.T. et al. (26 April 2017). Human pluripotent stem cells recurrently acquire and expand dominant negative P53 mutations. Nature (2017) doi:10.1038/nature22312

Lees verder

Landelijk Meldpunt Zorg (26 april 2017). Klachtbeeld Landelijk Meldpunt Zorg 2016 gepubliceerd.

Lees verder

Husten, L. (26 April 2017). Serious Questions Raised About Integrity Of International Trials. Cardio Brief.

Lees verder

Bill & Melinda Gates Foundation Statement on Intention to Create Non-Profit Medical Research Institute. Press release (25 April 2017).

Lees verder

Meyer, D (25 April 2017). European Commission, experts uneasy over WP29 data portability interpretation. IAPP, The Privacy Advisor blog.

Lees verder

Geng EH, Peiris D, Kruk ME (2017) Implementation science: Relevance in the real world without sacrificing rigor. PLOS Medicine 14(4): e1002288.

Lees verder

Barcelona pulls out the stops for EU medicines agency (24 April 2017). Euroefe.es via EURACTIV

Lees verder

Open Letter from the Pharmaceutical Industry Heads of Research and EFPIA on the Relocation of the European Medicines Agency (24 April 2017)

Lees verder

IKNL: barrières beperken om ‘personalized medicine’ te bespoedigen (24 april 2017)

Lees verder

Editorial (21 April 2017 Corrected: 25 April 2017). More surgeons must start doing basic science. Nature 544, 393–394.

Lees verder

Geesink, I. (19 april 2017). Kweekembryo-debat raakt aan het leven van toekomstige generaties. Trouw, opinie.

Lees verder

Getz, K.A. & Campo, R.A. (18 April 2017). Trial watch: Trends in clinical trial design complexity. Nature Reviews Drug Discovery 16, 307 (2017) doi:10.1038/nrd.2017.65

Lees verder

Bonten, M. (18 April 2017). Let others use your data! Reflections on Infection Prevention and Control, blog.

Lees verder

Luijk, A.K.R. (2017). The next steps towards responsible animal-based research. Evaluation of strategies to improve scientific quality and responsible animal use in research. Radboud Universiteit Nijmegen

Lees verder

Hirsch, Irl B. et al. (14 April 2017). Incorporating Site-Less Clinical Trials Into Drug Development: A Framework for Action. Clinical Therapeutics

Lees verder

Austin, P.C., Van Klaveren, D., Vergouwe, Y., Nieboer, D., Lee, D.S. & Steyerberg, E.W. (13 April 2017). Validation of prediction models: examining temporal and geographic stability of baseline risk and estimated covariate effects. Diagnostic and Prognostic Research 2017 1:12 DOI: 10.1186/s41512-017-0012-3

Lees verder

CPME endorses the WMA Declaration of Taipei on ethical considerations regarding health databases and biobanks (12 April 2017).

Lees verder

EORTC (12 April 2017). New TRISTAN Project Leverages Potential of Imaging Techniques in Drug Safety Assessment.

Lees verder

Martin, G.N. & Clarke, R.M. (11 April 2017). Are Psychology Journals Anti-replication? A Snapshot of Editorial Practices. Front. Psychol. 8.

Lees verder

Ten Have, H. & Gordijn, B. (2017). Publication ethics: science versus commerce. Med Health Care and Philos. doi:10.1007/s11019-017-9774-1

Lees verder

Journal for Clinical Studies - Volume 9 Issue 2. Published on 7 April 2017

Lees verder

Bonazzi VR, Bourne PE (7 April 2017) Should biomedical research be like Airbnb?. PLOS Biology 15(4): e2001818.

Lees verder

Peng Sun, Jiong Guo, Rainer Winnenburg, Jan Baumbach, Drug repurposing by integrated literature mining and drug–gene–disease triangulation, Drug Discovery Today, Volume 22, Issue 4, April 2017, Pages 615-619, ISSN 1359-6446

Lees verder

Faris, O. & Shuren, J. (6 April 2017). An FDA Viewpoint on Unique Considerations for Medical-Device Clinical Trials. N Engl J Med 2017; 376:1350-1357

Lees verder

Pease Alison M, Krumholz Harlan M, Downing Nicholas S, Aminawung Jenerius A, Shah Nilay D, Ross Joseph S et al. Postapproval studies of drugs initially approved by the FDA on the basis of limited evidence: systematic review BMJ 2017; 357 :j1680

Lees verder

Evoniuk Gary, Mansi Bernadette, DeCastro Barbara, Sykes Jennie. Impact of study outcome on submission and acceptance metrics for peer reviewed medical journals: six year retrospective review of all completed GlaxoSmithKline human drug research studies BMJ 2017; 357 :j1726

Lees verder

The NYC Macroscope
"New York City developed the NYC Macroscope, a population health surveillance system that uses electronic health records (EHRs) to track conditions managed by primary care practices that are important to public health."

Lees verder

KPMG Switzerland (mandated by Novo Nordisk A/S). New home for the European Medicines Agency: Location Comparison. March 2017

Lees verder

ZonMw ziet veel mogelijkheden voor meer wetenschap in de forensische geneeskunde (22 maart 2017). Forensisch Medisch Genootschap.

Lees verder

Siminoff LA, Wilson-Genderson M, Mosavel M, Barker L, Trgina J, Traino HM. Confidentiality in biobanking research: a comparison of donor and nondonor families' understanding of risks. Genet Test Mol Biomarkers. 2017;21(3):171-177

Lees verder

Khozin, S., Kim, G. & Pazdur, R. (24 February 2017). Regulatory watch: From big data to smart data: FDA's INFORMED initiative. Nature Reviews Drug Discovery 16, 306 (2017) doi:10.1038/nrd.2017.26

Lees verder

Magnusson, K. Distribution of p-values when comparing two groups an interactive visualization. (from an idea by Daniel Lakens and formulas from JP de Ruiter). R Psychologist, blog.

Lees verder

Vazire, S. (2017). Be your own a**hole. Sometimes I'm Wrong, blog.

Lees verder

Holub Petr, Swertz Morris, Reihs Robert, van Enckevort David, Müller Heimo, and Litton Jan-Eric. Biopreservation and Biobanking. December 2016, 14(6): 559-562. doi:10.1089/bio.2016.0088.

Lees verder

 

Copyright © Vincent Bontrop, All rights reserved.

Contactgegevens:
Hopakker - 3514 BZ Utrecht - Netherlands

www.bontrop.com
 
This email was sent to {email}
 
Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list