Nieuwsflits
COREON publiceert statement over nader gebruik van patiëntgegevens bij spoedsituaties

De Commissie Regelgeving Onderzoek (COREON) van Federa heeft op 6 april 2020 het "Statement delen van patiëntgegevens bij observationeel wetenschappelijk onderzoek in spoedsituaties" gepubliceerd.

Het statement is opgesteld door de Kerngroep voorbereiding Gedragscode gezondheidsonderzoek.

"Gelet op alle onduidelijkheid rond COVID 19 achtte de kerngroep die de Gedragscode voorbereidt, het gewenst om nu al een kort statement uit te brengen onder welke voorwaarden observationeel onderzoek met patiëntgegevens mogelijk is." (bron: MLC Foundation nieuwsbericht 'Gedragscode gezondheidsonderzoek en COVID-19' d.d. 6 april 2020)

Het statement is nog niet te downloaden via de Federa COREON website maar wel alvast beschikbaar via de website van de MLC Foundation.

Download

Copyright © Vincent Bontrop, All rights reserved.

Contactgegevens:
Hopakker - 3514 BZ Utrecht - Netherlands

This email was sent to {email}
Want to change how you receive these emails?