Nieuwsbrief voor Goede Onderzoekspraktijken

Nr. 109
9 maart 2020

Beste abonnee,

Hierbij ontvangt u een extra uitgave van de Nieuwsbrief voor Goede Onderzoekspraktijken. Naast een rectificatie is er ook actueel nieuws te melden dat niet kan blijven liggen tot de volgende uitgave van de nieuwsbrief.

In nieuwsbrief nummer 108 is abusievelijk een verkeerde titel blijven staan bij het artikel 'Minister beantwoordt vragen lid Bergkamp naar aanleiding van uitzending Eenvandaag 'Regelwoede pakt funest uit voor medisch onderzoek 'en is slecht voor de patiënt'.

In deze nieuwsbrief is het item nogmaals gepubliceerd o.v.v. de juiste titel. Mijn excuses voor het ongemak.

Met vriendelijke groet,

Vincent Bontrop
www.bontrop.com

U kunt met mij linken via LinkedIn.

Inhoud


Medisch wetenschappelijk onderzoek

Verkenning naar de ethische toetsing van niet WMO plichtig onderzoek aangeboden aan de Tweede Kamer

Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft op 9 maart 2020 de uitkomsten van de verkenning naar de ethische toetsing van medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen dat niet onder de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) valt aan de Tweede Kamer aangeboden.

Het toezenden van de uitkomsten was reeds aangekondigd in de beantwoording van de vragen van het lid Bergkamp (zie ook de Nieuwsbrief voor Goede Onderzoekspraktijken nr. 108).

Download aanbiedingsbrief verkenning Niet-WMO-plichtig onderzoek en ethische toetsing, d.d. 9 maart 2020

Download rapport verkenning Niet-WMO-plichtig onderzoek en ethische toetsing d.d. 14 februari 2020

Minister beantwoordt vragen lid Bergkamp naar aanleiding van uitzending Eenvandaag 'Regelwoede pakt funest uit voor medisch onderzoek 'en is slecht voor de patiënt'

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft op 2 maart 2020 schriftelijk gereageerd op de vragen gesteld door het lid Bergkamp (d66) naar aanleiding van een uitzending van Eenvandaag (titel: Regelwoede pakt funest uit voor medisch onderzoek 'en is slecht voor de patiënt' d.d. 20 januari 2020).

Aan de hand van een praktijkvoorbeeld, een onderzoek waarin twee CE gemarkeerde medische hulpmiddelen met elkaar werden vergeleken, werd getracht de regeldruk rond medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen en de gevolgen onder de aandacht te brengen.

"De Jonge geeft aan dat hij ‘welwillend is om te kijken waar we de regelgeving vanuit de overheid kunnen verlichten’. Tevens geeft hij aan dat hij bereid is te kijken ‘waar uitleg van de huidige wet- en regelgeving verduidelijking voor het veld behoeft.’" (bron: uit de brief van de minister van VWS, via Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen 'VWS welwillend om regelwoede medisch onderzoek aan te pakken' d.d. 3 maart 2020)

De minister is "...het eens met de hoogleraar [uit de Eenvandaag uitzending] dat de geldende regelgeving voor hoog-risico onderzoek niet een-op-een vertaald hoeft te worden naar medisch-wetenschappelijk onderzoek dat reeds bestaande behandelingen vergelijkt", maar nuanceert "[d]e onderliggende aanname dat de toegenomen regeldruk veroorzaakt wordt door het wettelijk kader ... . De WMO is de afgelopen 10 jaar niet wezenlijk gewijzigd. Er zijn buiten de wettelijke kaders door het veld verschillende standaarden en normen vastgelegd die voor het uitvoeren van onderzoek van belang zijn'" (bron: Antwoord op vragen van het lid Bergkamp over het bericht 'Regelwoede pakt funest uit voor medisch onderzoek 'en is slecht voor de patiënt'' d.d. 2 maart 2020).

"Voor medisch-wetenschappelijk onderzoek waarbij geen of nauwelijks sprake is van extra risico’s of belasting voor de deelnemer, zou een lichter toetsingsregime («WMO-light») denkbaar zijn." (bron: Antwoord op vragen van het lid Bergkamp over het bericht 'Regelwoede pakt funest uit voor medisch onderzoek 'en is slecht voor de patiënt'' d.d. 2 maart 2020).

De minister van VWS heeft inmiddels de resultaten ontvangen van een inventarisatie van de belangrijkste categorieën van niet WMO-plichtig onderzoek en de wijze waarop dergelijke onderzoeken op een proportionele manier getoetst kunnen worden. Met de voortgangsrapportage medische ethiek zal de Tweede Kamer worden geïnformeerd over de vervolgstappen die de minister voornemens is te nemen naar aanleiding van deze inventarisatie.

Naast de stappen die zijn ondernomen naar aanleiding van de derde evaluatie van de WMO, benoemt de minister van VWS ook de rol van de privacywetgeving en de ontwikkeling van de COREON gedragscode gezondheidsonderzoek.

De minister van VWS geeft verder aan dat hij samen met de Minister voor Rechtsbescherming, de branche voor medisch-wetenschappelijk onderzoek en de AP wordt gezocht "naar criteria die in de praktijk kunnen helpen bij de invulling van het criterium «het vragen van uitdrukkelijke toestemming is onmogelijk of vergt een onevenredige inspanning» zoals opgenomen in de UAVG benoemde uitzonderingsgrond voor wetenschappelijk onderzoek". (bron: Antwoord op vragen van het lid Bergkamp over het bericht 'Regelwoede pakt funest uit voor medisch onderzoek 'en is slecht voor de patiënt'' d.d. 2 maart 2020).

Voor een compleet beeld en de volledige beantwoording door de minister raad ik u aan zelf kennis te nemen van het " Antwoord op vragen van het lid Bergkamp over het bericht 'Regelwoede pakt funest uit voor medisch onderzoek 'en is slecht voor de patiënt'' d.d. 2 maart 2020".

Bron/Download

Gerelateerd

Datamanagement

Template Datamanagementplan (DMP) UMC Utrecht door NWO goedgekeurd

Zoals reeds is gemeld in Nieuwsbrief voor Goede Onderzoekspraktijken nr. 103 van 23 december 2019, heeft de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) met ingang van 1 januari 2020 haar datamanagementrotocol herzien.

"Voor alle projecten die worden gehonoreerd na 1 januari 2020 dient het datamanagementplan (DMP) te worden ingediend via een nieuw formulier. Dit formulier is afgestemd op de Science Europe Core Requirements for Data Management Plans en biedt onderzoekers betere handvatten om hun data FAIR te maken." (bron: NWO nieuwsbericht 'NWO herziet datamanagementprotocol per 1 januari 2020' d.d. 12 december 2019)

Inmiddels is via de NWO website kenbaar gemaakt dat het datamanagementformulier (DMP-formulier) van het UMC Utrecht door NWO is goedgekeurd. Onderzoekers van het UMC Utrecht mogen in plaats van het NWO DMP-formulier nu ook het template datamanagementplan (DMP) van het UMC Utrecht gebruiken om te voldoen aan de vereisten van NWO.

Bron/Lees verder

Nieuws uit het veld

Autoriteit Persoonsgegevens

Dierexperimenteel onderzoek

Clinical trial results reporting

UMC Utrecht

Overig nieuws

Meer nieuws? Ga naar news.bontrop.com

Bijeenkomsten

24 april 2020 - ZonMw: Masterclass jongerenparticipatie in onderzoek

Locatie: Utrecht

Lees verder


28 mei 2020 - EUPATI Fundamentals – Training for Professionals

Locatie: Brussel

Lees verder


23 - 27 August 2020 - 11th World Congress on Alternatives and Animal Use in the Life Science

Locatie: Maastricht

Lees verder

Meer bijeenkomsten en consultaties?

Wilt u weten wat 2020 nog meer in petto heeft? Of kan uw agenda wel wat vulling gebruiken? Voor meer bijeenkomsten en consultaties zie ook:

Nieuwsbrief voor Goede Onderzoekspraktijken nr. 108 (9 March 2020)

Nieuwsbrief voor Goede Onderzoekspraktijken nr. 107 (2 March 2020)

Supplement 'Bijeenkomsten & Consultaties'


Het supplement 'Bijeenkomsten & Consultaties' is een bijlage van de 'Nieuwsbrief voor Goede Onderzoekspraktijken', met een overzicht van alle symposia, congressen, bijeenkomsten, publieke consultaties en andere enquêtes die de komende maanden op de rol staan (én die bij mij bekend zijn!).

Bent u abonnee van de nieuwsbrief en ontvangt u het Supplement 'Bijeenkomsten & Consultaties' nog niet? Wijziging vandaag nog uw voorkeuren en vink het maandelijkse supplement aan.

Voor de nieuwsbrief ben ik altijd op zoek naar interessante publicaties, bijeenkomsten en praktijkvoorbeelden. Stuur mij uw nieuwstips door te antwoorden op deze e-mail of door een bericht te sturen via het contactformulier op de website.

Contact

Voor vragen kunt u mij bereiken door te antwoorden op deze e-mail. of door een bericht te sturen via het contactformulier op de website.


Copyright © Vincent Bontrop, All rights reserved.

Contactgegevens:
Hopakker - 3514 BZ Utrecht - Netherlands

This email was sent to {email}
Want to change how you receive these emails?