Nieuwsbrief voor Goede Onderzoekspraktijken

Nr. 106
3 februari 2020

Beste abonnee,

Hierbij ontvangt u de Nieuwsbrief voor Goede Onderzoekspraktijken van 3 februari 2020, met de laatste ontwikkelingen rond medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen, nieuwe wetgeving en gereviseerde richtlijnen.

Meer actueel nieuws is te vinden op news.bontrop.com

Met vriendelijke groet,

Vincent Bontrop
www.bontrop.com

U kunt met mij linken via LinkedIn.

Inhoud


Medisch wetenschappelijk onderzoek

Nieuws uit het veld

Associatie van Contract Research Organisaties in Nederland 

Update DCRF werkgroep activiteiten 2019 (28 januari 2020).

DCRF 'Overzicht Resultaten en Plannen van de DCRF Werkgroepen ' d.d. 2 december 2019.

Actieve participatie van leden centraal in 2020 (28 januari 2020).

Nieuwe werkgroep Communicatie in juni 2020 van start (28 januari 2020).

Dutch Oncology Research Platform 

Projectplannen (22 januari 2020).

Bijeenkomsten in het verschiet! (22 januari 2020).

Voorbereiden op een inspectie … (21 januari 2020).

Nederlandse Vereniging van Medisch Ethische Toetsingscommissies

NVMETC Forum nr. 2 –december 2019

COREON kondigt herziening Gedragscode Gezondheidsonderzoek aan

Op 21 januari 2020 heeft de COREON van de Federa de start van  de herziening van de Gedragscode Gezondheidsonderzoek aangekondigd.

"De Gedragscode gezondheidsonderzoek uit 2004 vertaalde de toen geldende wetgeving rond privacy en gegevensbescherming in praktische richtlijnen voor onderzoekers. Ook na de komst van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in 2018 gelden de uitgangspunten van deze Gedragscode nog steeds. Toch is herziening van de Gedragscode dringend gewenst. Niet alleen is er veel nieuwe wetgeving, jurisprudentie en officiële uitleg die daaraan gegeven wordt, bijgekomen, ook het gezondheidsonderzoek is sterk in ontwikkeling. Gegevens kunnen bijvoorbeeld op diverse manieren beschikbaar komen, zoals via gezondheidsapps. Veel meer dan voorheen is hergebruik en bredere beschikbaarheid van onderzoeksgegevens gewenst. Verder zijn onderzoeksvormen als genetica en artificial intelligence sterk in opkomst." (bron: COREON nieuwsbericht 'Start van herziening Gedragscode Gezondheidsonderzoek' d.d. 21 januari 2020).

Ten behoeve van de herziening van de gedragscode is er een kerngroep samengesteld van juristen, ethici, een functionaris gegevensbescherming en onderzoekers, en zal er een klankbordgroep met vertegenwoordiging van betrokken organisaties en belanghebbenden betrokken worden bij de ontwikkeling. In het nieuwsbericht wordt aangegeven dat er medio 2020 een openbare consultatie wordt gehouden over een concept van de Gedragscode. COREON verwacht de gereviseerde Gedragscode in het eerste kwartaal van 2021 te publiceren.

Ga naar website COREON 'Herziening Gedragscode Gezondheidsonderzoek'

Bron/Lees verder
Gentherapie

Minister IenW beantwoordt vragen vaste commissie LNV over voortgang oplossen knelpunten gentherapie

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 23 januari 2020 schriftelijk de vragen beantwoord van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de voortgang bij het oplossen van knelpunten met betrekking tot de vergunningverlening voor gentherapie (zie ook Nieuwsbrief voor Goede Onderzoekspraktijken nr. 104 van 7 januari 2020).

Ga naar brief Minister met beantwoording d.d. 23 januari 2020.

Download Bijlage Verbeterplan gentherapie. Bureau GGO (Versie 31 oktober 2019).

Download Bijlage Adviesvraag 'Beoordeling van risico’s voor derden bij gentherapiestudies'. COGEM d.d. 23 januari 2020.

Bijeenkomsten

25 februari 2020 - EUCROF: Webinar The Patient Centricity Effect – How it benefits Patients, Sites and Sponsors

Tijdstip: 10.00 - 11.00 uur

Lees verder


30 september 2020 - DCRF Jaarcongres 2020

Locatie: Ede

Lees verder

Meer bijeenkomsten en consultaties?

Bent u abonnee en ontvangt u het supplement van de nieuwsbrief nog niet? Wijziging vandaag nog uw voorkeuren en vink het maandelijkse supplement aan.

Contact

Voor vragen kunt u mij bereiken door te antwoorden op deze e-mail. of door een bericht te sturen via het contactformulier op de website.


Copyright © Vincent Bontrop, All rights reserved.

Contactgegevens:
Hopakker - 3514 BZ Utrecht - Netherlands

This email was sent to {email}
Want to change how you receive these emails?