NEN: Webinar over de IVDR

Datum: 31 January 2022
Locatie: Webinar

NEN organiseert op 31 januari a.s. van 14.30 tot 16.00 uur een webinar over de IVDR. Tijdens dit webinar staat behandeling van vragen centraal. Deelnemers kunnen vooraf vragen indienen die vooraf (geanonimiseerd) worden gedeeld met de deelnemende experts. Dit webinar wordt georganiseerd om alle partijen op het gebied van In-vitro diagnostica, waaronder fabrikanten, leveranciers en medische laboratoria, bij elkaar te brengen. Aanmelden kan tot 20 januari as.

Continue Reading

NEN: Informatiebijeenkomst Beelduitwisseling in de zorg

Datum: 24 June 2021
Locatie: Online

NEN start een normontwikkelingstraject om afspraken vast te leggen over het elektronisch uitwisselen van medische beelden en verslag. De norm Beelduitwisseling wordt ontwikkeld in het kader van de wet Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg. In de norm worden eisen vastgelegd over hoe gegevens uitgewisseld moeten worden en hoe verantwoordelijkheden verdeeld zijn. De ‘taal’ en de informatie die wordt uitgewisseld, worden gestandaardiseerd.

Continue Reading