Expert meetings: The next step in making health data available for research – #1: Data genereren

Datum: 9 September 2021

In onze expertmeetings vorig jaar lieten data experts uit diverse Nederlandse organisaties zien welke procedures en instrumenten zij gebruiken om data met anderen te delen, maar ook welke uitdagingen er nog liggen. In een nieuwe serie expertmeetings gaan BBMRI.nl en Health-RI in op een belangrijke uitdaging: welke stappen moeten we zetten om data efficiënt te genereren en makkelijk vindbaar en toegankelijk te maken? Welke rol spelen een gemeenschappelijk ‘find and request portal’ en de FAIR-data standaarden? Samen met u zetten we graag de volgende stap en proberen we tot landelijke overeenstemming te komen over FAIR-data standaarden en een gezamenlijk plan voor een ‘Next generation find and request portal’.

Continue Reading

Expert meetings: The next step in making health data available for research – #2: Data vinden en koppelen

Datum: 23 September 2021

In onze expertmeetings vorig jaar lieten data experts uit diverse Nederlandse organisaties zien welke procedures en instrumenten zij gebruiken om data met anderen te delen, maar ook welke uitdagingen er nog liggen. In een nieuwe serie expertmeetings gaan BBMRI.nl en Health-RI in op een belangrijke uitdaging: welke stappen moeten we zetten om data efficiënt te genereren en makkelijk vindbaar en toegankelijk te maken? Welke rol spelen een gemeenschappelijk ‘find and request portal’ en de FAIR-data standaarden? Samen met u zetten we graag de volgende stap en proberen we tot landelijke overeenstemming te komen over FAIR-data standaarden en een gezamenlijk plan voor een ‘Next generation find and request portal’.

Continue Reading

Expert meetings: The next step in making health data available for research – #3: Data toegankelijkheid

Datum: 7 October 2021

In onze expertmeetings vorig jaar lieten data experts uit diverse Nederlandse organisaties zien welke procedures en instrumenten zij gebruiken om data met anderen te delen, maar ook welke uitdagingen er nog liggen. In een nieuwe serie expertmeetings gaan BBMRI.nl en Health-RI in op een belangrijke uitdaging: welke stappen moeten we zetten om data efficiënt te genereren en makkelijk vindbaar en toegankelijk te maken? Welke rol spelen een gemeenschappelijk ‘find and request portal’ en de FAIR-data standaarden? Samen met u zetten we graag de volgende stap en proberen we tot landelijke overeenstemming te komen over FAIR-data standaarden en een gezamenlijk plan voor een ‘Next generation find and request portal’.

Continue Reading

Health-RI: Geared up to accelerate

Datum: 5 October 2021
Locatie: Utrecht

The Dutch cabinet has selected Health-RI's National Growth Fund proposal for a national health data infrastructure. Now, Health-RI is making all preparations to quickly take the necessary steps forward. Our journey along the Growth Fund trajectory will start on Tuesday 5 October at the Health-RI Accelerator meeting in Utrecht. We cordially invite you to join us! In the morning, we will festively kick-off with all parties involved and a prominent speaker. In the afternoon we will discuss the goals for the next two years in specialist workshops. Together we will define the actions necessary to realize a national health data infrastructure. Who can do what, and how?

Continue Reading

BBMRI.nl & Health-RI: Feestelijke Lancering Health-RI Biobank Community

Datum: 20 November 2020
Locatie: Online

Biobanken zijn onmisbaar voor de Nederlandse infrastructuur voor gezondheidsonderzoek, zoals Health-RI die beoogt te realiseren. Daarom bundelen BBMRI.nl, Parelsnoer en Health-RI de krachten met als doel alle personen die een rol spelen bij het opzetten, beheren en benutten van biobanken bij elkaar te brengen in de Health-RI Biobank Community . De eerste contouren beginnen vorm te krijgen, en graag nodigen we je uit aan te sluiten, mee te denken en mee te doen. Meld je dus aan voor de lancering van de Biobank Community om meer te horen, en vooral ook input te geven.

Continue Reading