ELSI Servicedesk: online workshop over toestemmingsprocedures voor nader gebruik van lichaamsmateriaal en data

Datum: 16 November 2020

Tijd: 9.00 - 12.00 uur

Locatie: Online

Toestemmingsprocedures voor nader gebruik van lichaamsmateriaal en data: opt-in of opt-out? Op 16 november zal van 09:00 uur tot 12:00 uur een kosteloze online workshop plaatsvinden waarin we proberen verantwoord nader gebruik van lichaamsmateriaal en data gezamenlijk een stap verder te brengen. Enkele gastsprekers verzorgen presentaties die een bepaalde kant van het vraagstuk belichten. In een paneldiscussie zullen we vervolgens met elkaar bespreken hoe ziekenhuizen de zeggenschap van de patiënt het beste vorm kunnen geven. Als afsluiter kunnen diegenen die dat willen een bepaald onderwerp verder bespreken in een kleine break-out sessie. Hiermee proberen we de discussies die normaal tijdens de koffie- en lunchpauzes ontstaan toch online vorm te geven. Meer informatie over de thema’s volgt na aanmelding.

Continue Reading