DORP bijeenkomst Patiëntenparticipatie in klinische trials

Date: 22 September 2022
Time: 13:00 - 17:00
Location: Utrecht