DARQA: ICT webinar: Wat is een relationele database?

DARQA: ICT webinar: Wat is een relationele database?

Date: 14 July 2023
Time: 13:00 - 17:00
Location: Webinar

Tijdens een aantal ICT themadagen en webinars is door deelnemers meermaals te kennen gegeven dat ze meer kennis van het begrip “database” en dan meer specifiek van een “relationele database” willen hebben.

Daarin gaan we voorzien op 14 juli 2023. In een 4-uur durend webinar, een interactieve workshop, wordt stap voor stap uitgelegd wat een database is. We beginnen bij een eenvoudige kaartenbak en via lijsten en een spreadsheet eindigen we met een relationele database.

Na afloop begrijp je hoe een database in elkaar zit en begrijp je hoe een database schema tot stand komt. Je begrijpt wat een relationele database is en je kan een datamodel lezen. Je kan met ICT-ers praten over “foreign keys” en normalisatie van een database. Ook database integriteit komt aan bod, evenals de werking van een audit trail in een database en hoe je met een SQL-opdracht gegevens uit een database kunt opvragen.

Het doel is niet om zelf databases te kunnen ontwerpen, maar wel om te begrijpen hoe een relationele database werkt en hierover met een “ICT-er” te kunnen communiceren.