NIEUWSFLITS
CCMO publiceert Handreiking elektronische toestemmingsverlening

De Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) heeft op 9 juni 2022 de toegezegde CCMO/NVMETC Handreiking elektronische toestemmingsverlening op haar website geplaatst.

 

"Zij is bedoeld voor METC’s, omdat die verantwoordelijk zijn voor de toetsing van onderzoek met mensen dat valt onder de WMO. Deze handreiking is niet uitputtend. Het is slechts een globaal hulpmiddel voor toetsing van elektronische informatievoorziening en toestemmingsverlening."

 

Bron: pagina 1, Handreiking elektronische toestemmingsverlening d.d. 09-06-2022

 

De wijziging waarmee de in de WMO bedoelde schriftelijke toestemming onder bepaalde voorwaarden ook langs elektronische weg kan worden verleend zal op 1 juli 2022 in werking treden (zie ook Nieuwsbrief voor Goede Onderzoekspraktijken Nr. 145 van 27 maart 2022).

Lees verder

Copyright © Vincent Bontrop, All rights reserved.

Contactgegevens:
Hopakker - 3514 BZ Utrecht - Netherlands

This email was sent to {email}
Want to change how you receive these emails?