Nieuwsbrief voor Goede Onderzoekspraktijken
View online
Nieuwsbrief voor Goede Onderzoekspraktijken

Nr. 144
21 februari 2022

Beste abonnee,

Hierbij ontvangt u de Nieuwsbrief voor Goede Onderzoekspraktijken van 21 februari 2022, met het laatste nieuws rond wet- en regelgeving en mensgebonden onderzoek.

Met vriendelijke groet,

Vincent Bontrop
www.bontrop.com

Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met de derde evaluatie van die wet alsmede enkele wijzigingen van technische aard (oa. elektronische toestemming)

De Eerste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft op 8 februari blanco eindverslag uitgebracht en het wetsvoorstel is op 15 februari 2022 als hamerstuk afgedaan.

"Dit wetsvoorstel geeft uitvoering aan aanbevelingen gedaan in het rapport over de derde evaluatie van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO). Ten eerste wordt met dit voorstel buiten twijfel gesteld dat de in de WMO bedoelde schriftelijke toestemming onder bepaalde voorwaarden ook langs elektronische weg kan worden verleend. Ten tweede wordt de bevoegdheid geregeld voor de ambtenaren van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd om voor zover noodzakelijk, bij degene die het onderzoek uitvoert gegevens over de gezondheid van proefpersonen in te zien, daarvan kopieën te maken, deze voor korte tijd mee te nemen of inlichtingen ter zake te vorderen. Tot slot bevat het voorstel een enkele wijziging van technische aard."

bron: website Eerste Kamer

Het wetsvoorstel treedt op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip in werking.

Ikzelf gok op 1 juli 2022 als datum van inwerkingtreding.

Voor meer achtergrond documentatie, raadpleeg de website van de Eerste Kamer: Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met de derde evaluatie van die wet alsmede enkele wijzigingen van technische aard

Berichtgeving rond Clinical trials Regulation (CTR) en Clinical Trials Information System (CTIS)

Clinical trials in the European Union: euclinicaltrials.eu

Vernieuwde 'look' EudraLex en bijgewerkte documenten

Voor de mensen die het hebben gemist, EudraLex heeft een sinds kort een vernieuwde 'look'.

Tevens zijn de volgende bijgewerkte documenten toegevoegd aan EudraLex Volume 10:

Proefschriften

Trial@home for children

Rare disease registries

CGR en GMH lanceren website hoeblijfikonafhankelijk.nl

De stichting Code Geneesmiddelen Reclame (CGR) en de stichting Gedragscode Medische Hulpmiddelen (GMH) hebben de website www.hoeblijfikonafhankelijk.nl gelanceerd om zorgprofessionals te helpen een zorgvuldige afweging te maken om belangenverstrengeling te voorkomen.

"Samenwerking met leveranciers dient tot verbetering van zorg, maar mag niet leiden tot beïnvloeding. In de relaties die je aangaat met leveranciers van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen heb je automatisch te maken met hun financiële belangen.

Heeft je relatie met een leverancier van geneesmiddelen of medische hulpmiddelen een financieel aspect? Heeft de leverancier daarmee misschien het doel om via jou meer producten te verkopen? Dan is dat ‘gunstbetoon’ en dat mag niet volgens de wet. Er zijn wel uitzonderingen. Deze zijn vastgelegd in twee gedragscodes: de CGR, Code Geneesmiddelenreclame en GMH, Gedragscode
Medische Hulpmiddelen. Deze gedragscodes stellen specifieke voorwaarden aan het geven en aannemen van relatiegeschenken en andere materialen, aan financiële bijdragen in relatie tot nascholing en aan het aangaan van dienstverleningsovereenkomsten.

Wanneer voldoet een financiële relatie met een leverancier van geneesmiddelen of medische hulpmiddelen aan de normen? En wanneer is sprake van belangenverstrengeling? Om dat te bepalen is op basis van de regelgeving ter voorkoming van belangenverstrengeling een beslishulp gemaakt."

Overgenomen en aangepast van www.hoeblijfikonafhankelijk.nl en CGR Nieuwsbericht februari 2022.

Lees verder

Overige berichtgeving

Betrokkenheid patiënten

Commissie Genetische Modificatie (COGEM)

Dutch Oncology Research Platform (DORP)

European Medicines Agency (EMA), Good Clinical Practice (GCP)

National Survey on Research Integrity (NSRI)

Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), Nationale Leidraad Kennisveiligheid

Verklaring Geschiktheid Onderzoeksinstelling (VGO)

Universiteiten van Nederland

Uitgelicht en gespot op internet (week 6, 2022)
13 February 2022
Hierbij een nieuwe uitgave van het supplement ‘Uitgelicht en gespot op internet‘, met een overzicht van nieuws en andere berichten die de afgelopen weken zijn gespot op het internet. Er…
Lees verder
Uitgelicht en gespot op internet (week 5, 2022)
6 February 2022
Hierbij een nieuwe uitgave van het supplement ‘Uitgelicht en gespot op internet‘, met een overzicht van nieuws en andere berichten die de afgelopen weken zijn gespot op het internet. Er…
Lees verder

Actueel nieuws, bijeenkomsten en publieke consultaties

news.bontrop.com

events.bontrop.com

consultations.bontrop.com

Oude uitgaven van de nieuwsbrief zijn te vinden in het archief, klik hier.

Unsubscribe   |   Manage your subscription   |   View online
Vincent Bontrop
Utrecht - Netherlands
Copyright © Vincent Bontrop, All rights reserved.