Bekijk deze e-mail in uw browser

Nieuwsflits
 Een supplement van de Nieuwsbrief voor Goede Onderzoekspraktijken

2 april 2019

NFU publiceert vernieuwde richtlijn ‘Kwaliteitsborging mensgebonden onderzoek 2019

De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) heeft op 1 april 2019 de vernieuwde NFU-richtlijn ‘Kwaliteitsborging mensgebonden onderzoek 2019’ gepubliceerd.

"Wijzigingen in wet- en regelgeving maakten het noodzakelijk de in 2012 voor het laatst herziene richtlijn te actualiseren." (bron: NFU nieuwsbericht d.d. 1 april 2019)

"De herziene NFU-richtlijn definieert de minimale eisen waaraan het mensgebonden onderzoek in de umc’s moet voldoen. De richtlijn richt zich primair op de kwaliteitsborging van al het door onderzoekers geïnitieerde medisch-wetenschappelijk onderzoek dat onder de Wet Medisch-wetenschappelijk Onderzoek met mensen (WMO) valt. De richtlijn draagt ook bij aan duidelijke kwaliteitsafspraken bij onderzoeksamenwerking tussen umc’s, bij samenwerking in de regio en daarbuiten. Het werken aan Sustainable Health middels onderzoek en innovatie doen we immers met elkaar." (bron: NFU nieuwsbericht d.d. 1 april 2019)

Bron/Lees verder

Download NFU Richtlijn Kwaliteitsborging Mensgebonden Onderzoek 2019 (versie maart 2019)

 

Copyright © Vincent Bontrop, All rights reserved.

Contactgegevens:
Hopakker - 3514 BZ Utrecht - Netherlands

www.bontrop.com
 

 

This email was sent to {email}

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences