Bekijk deze e-mail in uw browser

Nieuwsbrief voor Goede Onderzoekspraktijken

Nr. 83
3 maart 2019

Beste abonnee,

Hierbij ontvangt u de Nieuwsbrief voor Goede Onderzoekspraktijken van 3 maart 2019, met de laatste ontwikkelingen rond medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen, nieuwe wetgeving en gereviseerde richtlijnen.

Met vriendelijke groet,

Vincent Bontrop

U kunt met mij linken via LinkedIn.

 

InhoudsopgaveMedisch wetenschappelijk onderzoek

NFU heropent "oude" eBROK cursus met ingang van 4 maart 2019

Via de website van het Clinical Trial Center Maastricht (CTCM) kwam het bericht dat de "oude" eBROK cursus met ingang van 4 maart 2019 door de NFU wordt heropend voor nieuwe inschrijvingen. Dit omdat het niet is gelukt om de "nieuwe" eBROK op 1 februari 2019 te openen (zie ook Nieuwsbrief voor Goede Onderzoekspraktijken nr. 79 van 27 januari 2019).

"BROK deelnemers kunnen zich van 4 maart tot 1 juli 2019 inschrijven voor de BROK cursus welke voor 1 januari 2020 moet zijn afgerond." (bron: CTCM nieuws)

Bron/Lees verder

Ga naar website eBROK

 

ACRP.be, BeAPP & BRAS vormen samen nieuwe vereniging

De Belgian Association of Clinical Research Professionals (ACRP.be), de Belgian association of Pharmaceutical Medicine Professionals (BeAPP) en de Belgian Regulatory Affairs Society (BRAS) hebben aangekondigd samen te gaan in een nieuwe vereniging. Tijdens een bijeenkomst op 4 juni 2019 zal de nieuwe vereniging worden gelanceerd.

Bron (via LinkedIn)


Geneesmiddelenonderzoek

België breidt ECTR-pilootproject uit met optie tot deelname aan de VHP-plus

Met ingang van 1 maart 2019 zal de pilot ter voorbereiding op de Europese verordening voor klinische proeven (ECTR-pilootproject) worden uitgebreid met de optie tot deelname aan de VHP-plus. Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) heeft haar guidance documenten overeenkomstig aangepast en een addendum op de guidance op haar website gepubliceerd.

Sinds 2017 loopt er in België een pilot ter voorbereiding op de EU verordening voor klinische proeven (ECTR-pilootproject), om alvast ervaring op te doen en processen op elkaar af te stemmen. "De procedure om de klinische proef goed te keuren verloopt volgens de nationale wetgeving van 7 mei 2004 maar het op te sturen dossier en de evaluatie volgt de geest van de nieuwe Verordening en het Belgische wetsontwerp hierover" (bron: FAGG 'Pilootproject voor nieuwe Verordening over klinische proeven' d.d. 11 januari 2017). Met ingang van 1 maart kan deze ECTR-pilootproject procedure worden gecombineerd met de VHP-plus.

Door de procedures te combineren levert een beoordeling ook een rechtsgeldig besluit op. Dit in tegenstelling tot de VHP-pilot die momenteel in Nederland loopt, waar de VHP-plus een informele procedure is zonder formele status (bron: CCMO 'Geneesmiddelenonderzoek: Vrijwillige Harmonisatie Procedure (VHP)').

Opdrachtgevers/sponsors die willen deelnemen aan het pilootproject kunnen zich aanmelden middels een formulier op de website van het FAGG (zie link hieronder).

Lees verder

Download Procedure CTR pilootproject, versie 6.0, d.d. 25 februari 2019

Download Addendum to the CTR pilot project guidance for participating parties 'CTR pilot VHP plus process', versie 1.0, d.d. 25 februari 2019


Gerelateerd

 

Nieuw CTFG document 'EU MS national pilot projects and participation in VHP-plus in support of the transition to the new ECTR' beschikbaar

De Clinical Trials Facilitation and Coordination Group (CTFG) van de Heads of Medicines Agencies (HMA) heeft rond 25 februari 2019 het document 'European Union Member States national pilot projects and participation in VHP-plus in support of the transition to the new Clinical Trial Regulation EU 536/2014' op haar webpagina gepubliceerd.

"The [document] provides information on national pilot projects and participation in the VHP-plus by Ethics Committees. Also national pilot details or links to further information, are given." (bron: CTFG 'EU MS national pilot projects and participation in VHP-plus in support of the transition to the new Clinical Trial Regulation EU 536/2014)

Uit het document blijkt dat naast België (sinds 1 maart 2019) ook Griekenland (planned for 2019) en Noorwegen (vanaf 1 april 2019) aan de VHP-plus gaan deelnemen.

Bron/Download CTFG European Union Member States national pilot projects and participation in VHP-plus in support of the transition to the new Clinical Trial Regulation EU 536/2014

Onderzoek met medische hulpmiddelen

IGJ publiceert instellingsrapport klinisch onderzoek met medische hulpmiddelen LUMC Leiden

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft op 25 februari 2019 het instellingsrapport gepubliceerd naar aanleiding van haar inspectiebezoek aan het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) in Leiden, waarbij gekeken is naar het klinisch onderzoek met medische hulpmiddelen.

Van vier instellingen zijn nu de rapporten gepubliceerd (LUMC, UMC Groningen, UMC Utrecht, VUmc).

Download rapport Inspectiebezoek klinisch onderzoek met medische hulpmiddelen Leids Universitair Medisch Centrum Leiden november 2018

Ga naar IGJ website: beschikbare instellingsrapporten

 

FAGG presentatie 'Impact of the new regulation on clinical investigation in Belgium' beschikbaar op BAREC website

Via de website van de Belgian Association of Research Ethics Committees (BAREC) is de presentatie 'Medical device directive & Clinical investigation: Impact of the new regulation on clinical investigation in Belgium' van Steve Eglem (Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten) te downloaden.

Lees verder

Brexit

Uitgelicht: Brexit

Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek

Europese Commissie

Medicines and Healthcare products Regulatory Agency

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

NHS Health Research Authority

Overig nieuws

Meer nieuws

BBMRI, EATRIS & ECRIN

Clinical Trials

Dierexperimenteel onderzoek

GDPR, Privacy

Human gene-editing

Medische Hulpmiddelen

Medicines and Healthcare products Regulatory Agency

Patient involvement

Rathenau Instituut

Rare Disease

Research Data Management

Trial results reporting, data sharing, open access, cOAlition S

Overig nieuws

Bijeenkomsten

6 maart 2019 - Axon Lawyers: Seminar 'Mainstreaming Personalised Health'

Locatie: Amsterdam

Lees verder


18 maart 2019 - CTTI & FDA: Live Webcast - Enhancing the Incorporation of Patient Perspectives in Clinical Trials; Public Workshop

Tijdstip: 9.00 - 17.00 uur EDT (14:00 - 23:00 uur CET)

Ga naar Live Webcast


25 april 2019 - FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu - College Klinische Proeven: Informatiesessie voor volledig erkende Ethische Comités die wensen deel te nemen aan het pilootproject 

Lees verder, zie onder de tab 'events'


25 april 2019 - NVMETC Voorjaarsbijeenkomst

Locatie: Utrecht

Lees verder

Publieke Consultaties

Netherlands Research Integrity Network: Development Checklist to classify and assess initiatives that aim to foster responsible conduct of research

Geen sluitingsdatum bekend

Lees verder


ZonMw: Deel uw ervaring en kennis op het gebied van antibioticaresistentie (ABR) en hergebruik van data

Consultatie loopt tot 15 maart 2019

Lees verder


NEN: Draft NEN 7524 Health Informatics - Pseudonymization services

Consultatie loopt tot 25 mei 2019

Lees verder

Meer bijeenkomsten en consultaties

Heeft uw agenda nog vrije ruimte? Voor meer bijeenkomsten en consultaties zie tevens:

Contactgegevens

Voor vragen kunt u mij bereiken door te antwoorden op deze e-mail, of door een bericht te sturen via het contactformulier op de website.

 

Copyright © Vincent Bontrop, All rights reserved.

Contactgegevens:
Hopakker - 3514 BZ Utrecht - Netherlands

www.bontrop.com

This email was sent to {email}
Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list