Bekijk deze e-mail in uw browser

Nieuwsbrief voor Goede Onderzoekspraktijken

Nr. 78
22 januari 2019

Beste abonnee,

Hierbij ontvangt u de Nieuwsbrief voor Goede Onderzoekspraktijken van 22 januari 2019, met de laatste ontwikkelingen rond medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen, nieuwe wetgeving en gereviseerde richtlijnen.

Met vriendelijke groet,

Vincent Bontrop

U kunt met mij linken via LinkedIn.

 

InhoudsopgaveMedisch wetenschappelijk onderzoek

Samenvatting reactie minister 3e evaluatie van de WMO beschikbaar

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft op 8 januari 2019 zijn schriftelijke reactie gegeven op het rapport over de derde evaluatie van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO).

In de Nieuwsbrief voor Goede Onderzoekspraktijken van 14 januari 2019 heb ik een samenvatting toegezegd van de belangrijkste punten uit de brief van de minister. De samenvatting is inmiddels gereed en sinds 15 januari 2019 beschikbaar via mijn website.

In de brief van dertien pagina’s benoemt de minister de positieve ontwikkelingen, de grootste knelpunten en welke maatregelen de minister voornemens is te nemen. In de samenvatting van 3 pagina's worden voornamelijk de knelpunten en maatregelen uit de brief opgesomd.

De samenvatting is als MS Word bestand beschikbaar voor eigen gebruik, zie de link hieronder.

Lees verder

Download MS Word bestand ‘Samenvatting van de reactie van de minister op het rapport over de 3e evaluatie van de WMO’ d.d. 15 januari 2019 (via Box.com)


Bijgewerkt overzicht 'ontwikkelingen verwacht in 2019'

De reactie van de minister van VWS op de derde evaluatie van de WMO heeft ook gevolgen voor het overzicht bij van te verwachten ontwikkelingen in 2019 (gepubliceerd op nieuwjaarsdag). Inmiddels is er een bijgewerkt overzicht beschikbaar.

Lees verder

 

CCMO stelt voorbeeld-brieven proefpersoneninformatie beschikbaar

Zoals aangekondigd in de reactie van de minister van VWS op het derde evaluatierapport wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen d.d. 8 januari 2019 (pagina 8), heeft de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) op 14 januari 2019 een aantal voorbeeld-brieven proefpersoneninformatie beschikbaar gesteld. De voorbeeld-brieven zijn te downloaden via de CCMO website.

Lees verder CCMO nieuwsbericht

Download CCMO E1/E2. Voorbeeld-brieven proefpersoneninformatie  (14 januari 2019).

Onderzoek met geneesmiddelen

DCRF kondigt bijeenkomst aan over de procedure Lokale haalbaarheid en 'Document X'

De Dutch Clinical Research Foundation (DCRF) heeft op 15 januari jl. aangekondigd dat er op 12 februari 2019 een bijeenkomst zal plaatsvinden met de partijen die zijn betrokken bij de pilots voor Stap 1 en Stap 2 van de procedure Lokale haalbaarheid.

Naast een update over de laatste ontwikkelingen rond de procedure Lokale haalbaarheid, worden er "best practices voor het snel opstarten" gedeeld en zal het gebruik van het ‘Document X’ met de aanwezigen worden besproken. De bijeenkomst zou ook moeten leiden tot een definitieve naam voor ‘Document X’.

Bron/Lees verder

Meer nieuws

Big data; Dataverkeer in biomedisch onderzoek en AVG; Data sharing

Brexit

Gentherapie, Germline editing

Medicines and Healthcare products Regulatory Agency

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Overig nieuws

Bijeenkomsten

13 februari 2019 - Federatie Medisch Specialisten: 'De Dokter, Data en Digitalisatie'

Locatie: Eindhoven

Lees verder


17 februari 2019 - KNAW: Paradisolezingen 2019: De revolutionaire zoek-, knip- en plakfuncties van CRISPR-Cas

Locatie: Amsterdam

Lees verder


27 - 29 maart 2019 - EARMA*: Annual 25th EARMA Conference 'Supporting a sustainable future for research'

*EARMA = European Association of Research Managers and Administrators

Locatie: Bologna

Lees verder


28 - 29 maart 2019 - Medicines for Europe: 17th Biosimilar Medicines Conference

Locatie: Amsterdam

Lees verder


17 - 18 mei 2019 - TULIPS Child Health: Grant Writing and Presenting Weekend (GWPW)

Lees verder


28 - 29 mei 2019 - NWO: 1st edition Life congress

Locatie: Bunnik

Aanmelden vóór 1 mei 2019

Lees verder


6 - 8 november 2019 - RQA, GQMA & SOFAQ: 3rd European QA Conference

Locatie: Dublin

Lees verder

Publieke Consultaties

GA4GH* Data Use Ontology

*GA4GH = Global Alliance for Genomics & Health

Consultatie loopt tot 15 februari 2019

Lees verder


EMA: Concept paper on the revision of the guideline on the evaluation of anticancer medicinal products in man

Consultatie loopt tot 14 april 2019

Lees verder


EMA: Draft guideline on the evaluation of medicinal products indicated for treatment of bacterial infections - Revision 3

Consultatie loopt tot 31 juli 2019

Lees verder

Meer bijeenkomsten en consultaties

Meer bijeenkomsten en consultaties:

Contactgegevens

Voor vragen kunt u mij bereiken door te antwoorden op deze e-mail, of door een bericht te sturen via het contactformulier op de website.

 

Copyright © Vincent Bontrop, All rights reserved.

Contactgegevens:
Hopakker - 3514 BZ Utrecht - Netherlands

www.bontrop.com

This email was sent to {email}
Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list