Bekijk deze e-mail in uw browser

Nieuwsbrief voor Goede Onderzoekspraktijken

Nr. 76
6 januari 2019

Beste abonnee,

Allereerst, de beste wensen voor het nieuwe jaar!

Hierbij stuur ik u de eerste Nieuwsbrief voor Goede Onderzoekspraktijken van 2019, met zoals u gewend bent de laatste ontwikkelingen rond medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen, nieuwe wetgeving en gereviseerde richtlijnen.

Heeft u een vraag, of een verzoek? U kunt u mij bereiken door te antwoorden op deze e-mail, via het contactformulier op de website, of door een e-mail te sturen naar info@bontrop.com

Met vriendelijke groet,

Vincent Bontrop

Link met mij via LinkedIn.

 

InhoudsopgaveMedisch wetenschappelijk onderzoek

Wat te verwachten in 2019?

En daar is 2019! Een nieuw jaar, met nieuwe kansen en uitdagingen. Maar ook van nieuwe regelgeving en wijzigingen. Welke veranderingen ons te wachten staan in 2019 is niet exact aan te geven. Wel kan er op basis van de informatie die op dit moment beschikbaar is een overzicht worden samengesteld ... >

Lees verder

 

Uitgelicht: Brexit

Medicines and Healthcare products Regulatory Agency

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen

Geneesmiddelenonderzoek

CTFG publiceert 'VHP procedures in preparation and in case of a no-deal Brexit'

De Clinical Trial Facilitation Group (CTFG) van de Heads of Medicines Agencies (HMA) heeft in week 51 van 2018 het document 'VHP procedures in preparation and in case of a no-deal Brexit' gepubliceerd.

De CTFG gaat vooralsnog uit van een harde Brexit.

Vanaf 30 maart 2019 komt het Verenigd Koninkrijk niet meer in aanmerking voor deelname aan de VHP procedure als P-NCA, en sinds 20 december 2018 wordt het Verenigd Koninkrijk niet meer geaccepteerd als Ref-NCA.

Voor lopende klinische proeven met het Verenigd Koninkrijk als Ref-NCA geldt een procedure overeenkomstig de procedure uit de 'Guidance document for a Voluntary Harmonised Procedure for the assessment of multinational Clinical Trial Applications'.

"[The] VHP-A will ask the remaining P-NCAs for each VHP procedure to volunteer for the Ref-NCA function at the time of submission of VHP-substantial amendments (VHP-SA). In the light of the timelines of VHP-SA with condition1s, this means that after 1. February 2019 all substantial amendments, in which the United Kingdom functions as a Ref-NCA will be subjected to this mechanism. In case none of the remaining P-NCAs volunteer as the Ref-NCA for this SA, the VHP will be stopped and all further SA will have to be submitted to the NCAs via the national routes only." (bron: CTFG 'VHP procedures in preparation and in case of a no-deal Brexit' 11-12-2018)

Download CTFG 'VHP procedures in preparation and in case of a no-deal Brexit'


Gebruikte afkortingen

Uit: CTFG Guidance document for a Voluntary Harmonised Procedure for the assessment of multinational Clinical Trial Applications, version 4, June 2016 (pagina 1)

 

Update DCRF Procedure Lokale haalbaarheid

De werkgroep Lokale Uitvoerbaarheid van de Dutch Clinical Research Foundation heeft op 18 en 19 december 2018 een update gegeven over de stand van zaken van de ontwikkeling van de Procedure Lokale haalbaarheid.

Het document, waarmee de haalbaarheid van een onderzoek binnen een instelling wordt verklaard (lokale haalbaarheidsverklaring) en tevens de afspraken worden opgenomen met de faciliterende afdelingen, heeft een tijdelijke naam gekregen: ‘Document X'.

Voor de beoordeling van het onderzoek door de ethische commissie (METC) is enkel de lokale haalbaarheidsverklaring nodig. Om toestemming van de instellingsleiding te verkrijgen is het volledige 'Document X' benodigd, dus inclusief de bijlage(n) met gemaakte afspraken.

‘Document X’ is nu nog in concept fase. Volgens de nieuwsupdate is "... [het] de bedoeling om begin 2019 tijdens een overleg met de deelnemers van pilot Stap1 en de deelnemers van de pilot Stap 2 tot de uiteindelijke versie van het document te komen, inclusief een passende naam" (bron: DCRF website 'ECTR Nieuws').

Ook is de procedure Lokale haalbaarheid besproken in een CCMO-voorzittersoverleg. De DCRF geeft aan dat "de aanwezigen het toepassen van de procedure Lokale haalbaarheid en het gebruik van ‘Document X’, voor het opstarten van klinisch onderzoek met geneesmiddelen, hebben aanvaard" (bron: DCRF website 'ECTR Nieuws'). Ook "is afgesproken dat de DCRF tijdens het proces om de procedure te finaliseren, in nauw overleg blijft met de CCMO en de METC-voorzitters" (bron: DCRF website 'ECTR Nieuws').

Bron/Lees verder

Onderzoek met medische hulpmiddelen

Stand van zaken wijziging Wet medische hulpmiddelen

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft op 21 december 2018 gereageerd op het verslag van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 13 november 2018 inzake het wetsvoorstel 'Regels over de veiligheid en kwaliteit van medische hulpmiddelen (Wet medische hulpmiddelen)'.

De nota naar aanleiding van het verslag d.d. 21 december 2018 en de nota van wijziging d.d. 21 december 2018 staan geagendeerd voor de procedurevergadering van 23 januari 2019.

Omdat de nota naar aanleiding van het verslag inzake Regels over de veiligheid en kwaliteit van medische hulpmiddelen in totaal 21 pagina's telt, heb ik voor het gemak de vragen en de antwoorden van de minister die betrekking hebben op klinisch onderzoek in een apart document gezet (5 pagina's).

Download Document met antwoorden minister VWS op vragen mbt. klinisch onderzoek

Download Nota naar aanleiding van het verslag inzake Regels over de veiligheid en kwaliteit van medische hulpmiddelen d.d. 21 december 2018.

Download Nota van wijziging inzake Regels over de veiligheid en kwaliteit van medische hulpmiddelen d.d. 21 december 2018.

Ga naar wetsvoorstel

Bescherming persoonsgegevens

Stand van zaken BBMRI-ERIC 'Code of Conduct for Health Research'

BBMRI-ERIC heeft de verwachting uitgesproken om in het voorjaar van 2019 een publieke consultatie te houden over de concept versie van de 'Code of Conduct for Health Research'.

Bron/Lees verder

Meer nieuws

Clinical Trials

Clinical Trial Facilitation Group

Data & privacy

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Publishing

Trial Master File Reference Model

Overig nieuws

Bijeenkomsten

15 januari 2019 - Castor: Webinar The future of data standardization in medical research: FHIR & FAIR

Tijdstip 18:30 - 19:30 uur

Lees verder


30 januari - 1 februari 2019 - CPDP 2019 Data Protection and Democracy

Locatie: Brussel

(op 1 februari GDPR, health data research, met oa. BBMRI-ERIC)

Lees verder


12 - 13 februari 2019 - ECCRT* Data Transparency Conference: Demystifying Clinical Data Transparency: Lessons learnt so far

*ECCRT = European Centre for Clinical Research Training

Locatie: Brussel

Lees verder


13 - 14 februari 2019 - 3rd EURORDIS Multi-Stakeholder Symposium on Improving Patients’ Access to Rare Disease Therapies

Locatie: Brussel

Lees verder


14 februari 2019 - Innovation for Health 2019 

Locatie: Rotterdam

Lees verder


14 - 15 februari 2019 - 7th ACCELERATE Paediatric Oncology Conference

Locatie: Brussel

Lees verder


5 maart 2019 - BBMRI SPIDIA4P: tackling personalised medicine development issues 

Locatie: Brussel

Lees verder


13 maart 2019 - MHRA Laboratories Symposium

Locatie: Londen

Lees verder


20 maart 2019 - COVARTIM: MedTech Meetup 2019 

Locatie: Brussel

Lees verder


4 april 2019 - ZonMw: 7e congres Goed Gebruik Geneesmiddelen 

Locatie: Amsterdam

Lees verder


15 mei 2019 - NVFG ClinOpsDag 2019 *update*

Locatie: Ede

Nog geen programma bekend

Lees verder


29 september - 2 oktober 2019 - SCDM 2019 Annual Conference 

Nog geen programma beschikbaar

Locatie: Baltimore

Lees verder

Publieke Consultaties

European Commission - Draft Ethics Guidelines for Trustworthy AI

Consultatie loopt tot 18 januari 2019

Lees verder

Ga naar Consultation Form

Download Draft Ethics Guidelines for Trustworthy AI


cOAlition S: Public Feedback on the Guidance on the Implementation of Plan S

Consultatie loopt tot 1 februari 2019 (17.00 uur CET)

Lees verder


EMA Regulatory Science to 2025 Strategic reflection

Consultatie loopt tot 30 juni 2019

Download EMA Regulatory Science to 2025 Strategic reflection

Ga naar online vragenlijst


EMA: Concept paper on a guideline for allergen products development in moderate to low-sized study populations

Consultatie loopt tot 30 juni 2019

Lees verder

Meer bijeenkomsten en consultaties

Meer bijeenkomsten en consultaties:

Contactgegevens

Heeft u een vraag, of een verzoek?  U kunt mij bereiken door te antwoorden op deze e-mail, via het contactformulier op mijn website, of door een e-mail te sturen naar: info@bontrop.com

 

Copyright © Vincent Bontrop, All rights reserved.

Contactgegevens:
Hopakker - 3514 BZ Utrecht - Netherlands

www.bontrop.com

This email was sent to {email}
Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list