Bekijk deze e-mail in uw browser

Nieuwsbrief voor Goede Onderzoekspraktijken

Nr. 68
9 oktober 2018

Beste abonnee,

Hierbij ontvangt u het 68e nummer van de Nieuwsbrief voor Goede Onderzoekspraktijken.

Meer dan twee jaar geleden, op 13 juli 2016, werd de eerste Nieuwsbrief voor Goede Onderzoekspraktijken verstuurd. Inmiddels zijn er (inclusief deze) 68 nummers van de nieuwsbrief verstuurd en telt het abonneebestand meer dan 190 abonnees! Ik had vooraf niet verwacht dat dit "zomaar een projectje" zou uitgroeien tot een gewaardeerde bron van informatie over medisch-wetenschappelijk onderzoek en wet- en regelgeving. U en de andere abonnees hebben de nieuwsbrief mede tot een succes gebracht! Ik ben u hiervoor zeer dankbaar.

Met vriendelijke groet,

Vincent Bontrop

www.bontrop.com

Link met mij via LinkedIn.
Ps. Ik gebruik al een geruime tijd geen Twitter meer.

 

InhoudsopgaveMedisch wetenschappelijk onderzoek

Verwacht voor eind 2018: nieuwe versie DCRF template Clinical Trial Agreement

De Dutch Clinical Research Foundation (DCRF) heeft op 8 oktober 2018 aangegeven dat er eind 2018 een nieuwe versie van de template Clinical Trial Agreement (CTA) beschikbaar komt.

Tevens "... overweegt [de reviewgroep] het instellen van een meldpunt waar veldpartijen onnodige afwijkingen van de template kunnen melden." (bron: Nieuwe versie CTA eind 2018 beschikbaar, d.d. 8 oktober 2018)

Bron/Lees verder

Geneesmiddelenonderzoek

Nieuwsbericht EMA Management Board bevestigt vertraging ontwikkeling EU Portal en Database

Zoals reeds gemeld in Nieuwsbrief voor Goede Onderzoekspraktijken nr. 66  van 26 September 2018 lijkt de ontwikkeling van de EU Portal en Database vertraging op te lopen. Het persbericht naar aanleiding van de oktober vergadering van het EMA Management Board lijkt deze eerdere berichtgeving te bevestigen.

Het was al bekend dat de user acceptance test van de huidige release (UAT7) verplaatst is naar begin 2019. De audit van de EU Portal en Database zal pas plaatsvinden na de verhuizing van het EMA naar Amsterdam in maart 2019.

Het EMA Management Board verwacht vooralsnog dat de EU Portal en Database later in 2020 "live" gaat.

Bron/Lees verder

 

EU Trials Tracker: Toegezegd hulpmiddel voor Belgische en Nederlandse niet-commerciele verrichters beschikbaar [Long Read]

Naar aanleiding van het lanceren van de EU Trials Tracker door Ben Goldacre en het EBM DataLab, heb ik in Nieuwsbrief voor Goede Onderzoekspraktijken nr. 65 van 22 september 2018 een overzicht van Belgische en Nederlandse niet-commerciële opdrachtgevers toegezegd. Omdat het overzicht met de hand moest worden samengesteld heeft het even geduurd voordat het gereed was.

Het overzicht is een Excel bestand dat bestaat uit twee werkmappen. Het is tot stand gekomen door de tabel met opdrachtgevers van de EU Trials Tracker website te kopiëren en deze vervolgens in een lege werkmap te plakken (zie werkmap 'ALL-EU Trials Track-6 okt 2018'). Om onbekende redenen komt het aantal opdrachtgevers in de werkmap 'ALL-EU Trials Track-6 okt 2018' (4824 sponsors) niet overeen met het aantal opdrachtgevers dat wordt weergegeven op de EU Trials Tracker website (4918 sponsors). Het is te tijdrovend om de precieze reden te achterhalen maar mogelijk heeft het te maken met de geheugencapaciteit van mijn computer waardoor niet alle informatie bij het kopiëren en plakken is overgenomen in de Excel werkmap.

Van de 4824 opdrachtgevers zijn er na een handmatige selectie en controle 175 overgebleven. Deze selectie van 175 opdrachtgevers bevat naast Belgische en Nederlandse niet-commerciële opdrachtgevers ook een aantal Europese organisaties en werkgroepen die klinische proeven in Nederland en België uitvoeren. De geselecteerde opdrachtgevers zijn terug te vinden in de Excel werkmap 'BE & NL niet-commercieel'.

De tabel in de werkmap 'BE & NL niet-commercieel' bevat naast de kolommen 'Sponsor name', 'Trials on EUCTR', 'Trials due to report results', 'Percentage Reported' en 'Trials with inconsistent data', ook een door mij toegevoegde kolom met de titel 'Mogelijke opdrachtgever/betrokkenheid/uitvoerder?'. Deze laatste kolom bevat informatie over mogelijk bij de klinische proef betrokken partijen. Deze informatie is achterhaald met behulp van het EU Clinical Trials Register, het CCMO register, de databank klinische proeven van het FAGG, ClinicalTrials.gov en het Nederlands Trial Register. Het is niet zeker of de organisaties genoemd in de laatste kolom ook daadwerkelijk opdrachtgever zijn. Wel zijn zij op een of andere manier betrokken bij het onderzoek, bijvoorbeeld als deelnemend centrum, of vanwege betrokkenheid bij een Europees consortium of werkgroep, of omdat ze de oorspronkelijke opdrachtgever hebben overgenomen.

Download Excel bestand 'euctr-be-nl.xlsx' (via Box.net)

Achtergrond
Sinds 21 juli 2014 zijn opdrachtgevers van geneesmiddelenonderzoek verplicht om de onderzoeksresultaten binnen 12 maanden na het einde van het onderzoek te uploaden naar de European Clinical Trials Database (EudraCT). Voor onderzoek dat reeds vóór 21 juli 2014 was beëindigd moesten de onderzoeksresultaten retrospectief aan EudraCT worden toegevoegd.

Goldacre Ben, DeVito Nicholas J, Heneghan Carl, Irving Francis, Bacon Seb, Fleminger Jessica et al. (2018) concludeerden dat van ruwweg de helft van de beëindigde onderzoeken er nog geen onderzoeksresultaten aan EudraCT waren toegevoegd. Verbeteren van deze situatie vereist de inspanning van meerdere partijen. Naast opdrachtgevers hebben ook onderzoekers een morele verantwoordelijkheid om de resultaten van onderzoek aan de samenleving terug te koppelen. Door de onderzoeksresultaten te delen stellen zij zich transparant, controleerbaar en toetsbaar op.

Met behulp van de EU Trials Tracker webapplicatie kan eenvoudig worden nagegaan welke onderzoeken de termijn voor het aanleveren van onderzoeksresultaten hebben overschreden. Ook laat de EU Trials Tracker zien bij welke onderzoeken de gegevens niet consistent zijn (bijvoorbeeld een beëindigd onderzoek zonder een einddatum).

De EU Trials Tracker wordt niet real time bijgewerkt maar eenmaal per maand. Tussentijdse wijzingen in het EU Clinical Trial Register worden niet direct weergegeven. Het kan dus gebeuren dat de onderzoeksresultaten reeds beschikbaar zijn via het EU Clinical Trial Register terwijl EU Trials Tracker aangeeft dat de resultaten nog ontbreken.

Een paar handreikingen
Volgens Goldacre Ben, DeVito Nicholas J, Heneghan Carl, Irving Francis, Bacon Seb, Fleminger Jessica et al. (2018) wordt de verplichting om onderzoeksresultaten te uploaden beter nageleefd door commerciële opdrachtgevers dan door niet-commerciële opdrachtgevers.

Om de situatie te verbeteren zullen de niet-commerciële opdrachtgevers aan de slag moeten. Het Excel bestand is hierbij slechts een hulpmiddel. Aanvullend op het Excel bestand, en om het proces ter verbetering van de compliance enigszins op weg te helpen, volgen hieronder een aantal suggesties (disclaimer: géén juridisch advies!):

Opdrachtgevers

Onderzoekers

Autoriteiten en subsidieverstrekkers

Download Excel bestand 'euctr-be-nl.xlsx' (via Box.net)

Disclaimer
Omdat het een met de hand geselecteerd overzicht betreft, kan het onjuiste, onvolledige en/of achterhaalde informatie bevatten. Het is ook niet bedoeld als het perfecte overzicht. Het is goedbedoeld "eerste aanzetje" om uw klinische proeven in beeld te krijgen.


Zie ook


Gerelateerd

Onderzoek met lichaamsmateriaal / Biobanking

België: Regering dient voorstel in tot wijziging van de wet inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek

Op 27 september 2018 is het wetsontwerp tot wijziging van de wet inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek ingediend.

Lees verder

 

België: BAREC publiceert aanmeldingsformulier ten behoeve van de erkenningsprocedure voor instellingen voor menselijk lichaamsmateriaal (België)

De Belgian Association of Research Ethics Committees (BAREC) heeft op 23 augustus 2018 een aanmeldingsformulier gepubliceerd ten behoeve van de procedure tot erkenning als instelling voor menselijk lichaamsmateriaal.

Lees verder

Meer nieuws

Meer nieuws

Brexit

Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek

European Medicines Agency

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 

Medicines and Healthcare products Regulatory Agency

Uitgelicht

Bijeenkomsten

29 oktober 2018 - EUPATI Webinar "How GDPR impacts Clinical Trials"

Tijdstip: 17.00 - 18.30 uur

Lees verder


24 november 2018 - BAREC: Symposium mainly dedicated to privacy issues in the context of the new legislation (GDPR, Belgian law on the protection of individuals of July 2018, Biobank decree, patient information, compensation for participants in clinical trials

Locatie: Brussel (België)

Lees verder


29 - 30 november 2018 - European Academy for Taxes, Economics & Law: International Seminar "How to Comply with the General Data Protection Regulation (GDPR) in Higher Education and Research Institutions"

Locatie: Berlijn (Duitsland)

Lees verder

Publieke Consultaties

MHRA consultation on EU exit no-deal legislative proposals

Consultatie sluit 1 november

Lees verder

Meer bijeenkomsten en consultaties

Voor meer bijeenkomsten en lopende publieke consultaties:

In de eerste week van november zal er weer een nieuw overzicht van bijeenkomsten & consultaties worden verstuurd naar de abonnees die zich hebben aangemeld voor het supplement 'Bijeenkomsten & Consultaties'.

Bent u abonnee van de nieuwsbrief en ontvangt u het maandelijkse supplement met bijeenkomsten en consultaties nog niet? Klik dan hier om uw voorkeuren aan te passen (en vink het maandelijkse supplement aan).

Contactgegevens

Heeft u een vraag of een verzoek?  U kunt mij bereiken door te antwoorden op deze e-mail, via het contactformulier op de website, of door een e-mail te sturen naar: info@bontrop.com

 

Copyright © Vincent Bontrop, All rights reserved.

Contactgegevens:
Hopakker - 3514 BZ Utrecht - Netherlands

www.bontrop.com

This email was sent to {email}
Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list