Bekijk deze e-mail in uw browser

Nieuwsflits
 Een supplement van de Nieuwsbrief voor Goede Onderzoekspraktijken

1 Juni 2018

Rapport derde evaluatie Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen aangeboden aan Tweede Kamer

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft op 31 mei 2018 het rapport over de derde evaluatie van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) aangeboden aan de Tweede Kamer.

"Het evaluatierapport gaat in op de algemene werking van de wet en daarnaast komen specifiek een aantal thema’s rond de wet aan de orde: de reikwijdte, de informed consent-vereiste, het functioneren van de medisch-ethische toetsingscommissie, de proefpersonenverzekering en het toezicht op de naleving van de wet." (bron:Aanbiedingsbrief evaluatierapport Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen, d.d. 31 mei 2018)

"Uit het evaluatieonderzoek komt naar voren dat de WMO een goede balans vindt tussen het beschermen van proefpersonen tegen de risico’s en bezwaren van wetenschappelijk onderzoek en de vooruitgang van de medische wetenschap. " (bron:Aanbiedingsbrief evaluatierapport Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen, d.d. 31 mei 2018)

"De bevindingen van dit evaluatieonderzoek hebben geleid tot 32 aanbevelingen ... " (bron: Rapport derde evaluatie Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen, pag. 207)

Het streven is dat het kabinet in het najaar met een standpunt komt.

Download Aanbiedingsbrief evaluatierapport Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen

Download rapport Derde evaluatie Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen

 

Copyright © Vincent Bontrop, All rights reserved.

Contactgegevens:
Hopakker - 3514 BZ Utrecht - Netherlands

www.bontrop.com
Twitter LinkedIn

This email was sent to {email}

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences