Bekijk deze e-mail in uw browser

Nieuwsbrief voor Goede Onderzoekspraktijken

Nr. 51
20 maart 2018

Beste lezer,

Hierbij ontvangt de Nieuwsbrief voor Goede Onderzoekspraktijken van 20 maart 2018, met de laatste ontwikkelingen rond medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen, nieuwe wetgeving en gereviseerde richtlijnen.

Met vriendelijke groet,

Vincent Bontrop

www.bontrop.com

Volg mij via Twitter of link met mij via LinkedIn.

 

InhoudsopgaveMedisch wetenschappelijk onderzoek

CCMO publiceert jaarverslag 2017

De Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) heeft op 15 maart 2018 haar jaarverslag over 2017 gepresenteerd en aangeboden aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Lees verder

Download printervriendelijke versie CCMO jaarverslag 2017

 

 Algemeen Dagblad meldt voortijdige beëindiging van AMC onderzoek naar galwegdrainage

Het Algemeen Dagblad (AD) meldde op 14 maart 2018 dat het Academisch Medisch Centrum Amsterdam (AMC) een medisch-wetenschappelijk onderzoek naar galwegdrainage voortijdig heeft beëindigd vanwege een hoger dan verwacht aantal overlijdens.

"Galwegkanker is een moeilijk te behandelen vorm van kanker. De tumor kan de galwegen, die gal afvoeren vanuit de lever naar de darm, blokkeren. Daardoor hoopt de gal zich op, en dat leidt tot leverschade. De enige remedie is het verwijderen van de tumor en een groot deel van de lever samen met de galwegen. Om dat goed te kunnen doen, moet eerst de gal afgevoerd worden die zich in de lever heeft opgehoopt. Dat kan op twee manieren gebeuren: door middel van een drain via de huid en de lever, of door een galbuisje via de mond. Deze twee methoden worden wereldwijd gebruikt en bestaan al 30 jaar." (bron: AMC 'Stopgezette studie galwegdrainage' d.d. 15 maart 2018)

Met het onderzoek werden deze twee methoden van galwegdrainage (endoscopic vs. percutaneous transhepatic biliary drainage) prospectief met elkaar vergeleken. Van beide methoden is bekend dat er ernstige complicaties kunnen optreden. Op basis van retrospectief onderzoek was de verwachting dat er in de groep 'percutaneous transhepatic biliary drainage' minder complicaties zouden optreden dan in de groep 'endoscopic biliary drainage'. De interim analyse na de eerste 54 proefpersonen liet daarentegen een compleet ander beeld zien. Het aantal overlijdens in de groep 'percutaneous transhepatic biliary drainage' (11 overlijdens) was namelijk driemaal hoger dan in de groep 'endoscopic biliary drainage' (3 overlijdens). En omdat de onderzoekers het verschil niet konden verklaren is besloten het onderzoek voortijdig te beëindiging.

De overlijdens zijn volgens de onderzoekers conform de vereisten uit de WMO als Ernstig Ongewenst Voorval (SAE) gemeld aan de METC, en in afschrift aan de CCMO. Omdat de complicaties geen betrekking hebben op de kwaliteit van de zorg zijn ze echter niet als calamiteit gemeld aan de Inspectie.

Na het verschijnen van het bericht in het AD zijn er door de leden Van den Berg (CDA) en Dijkstra (D66) kamervragen gesteld aan de Minister voor Medische Zorg en is de Inspectie bezig om te achterhalen of het niet-melden als calamiteit terecht was.

Kortom, wordt vervolgd.

Media

 

AMC Amsterdam

Tweede Kamer: Vragen aan de Minister voor Medische Zorg

Gerelateerd

 

ACRON verschaft inzicht in belangrijkste wijzigingen template CTA 2018

Op 6 februari 2018 publiceerde de Werkgroep CTA van de Dutch Clinical Research Foundation (DCRF) een gereviseerde template Clinical Trial Agreement (CTA).

"Deze nieuwe versie is aangepast naar aanleiding van de input van gebruikers van de vorige versies, alsmede geactualiseerd op basis van de aanstaande komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei 2018 van kracht wordt." (bron: DCRF website 'Template CTA: versie 2018 beschikbaar).

Op 13 maart 2018 publiceerde de Associatie van Contract Research Organisaties in Nederland (ACRON) een bericht van de Werkgroep CTA over de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de voorgaande template CTA uit 2016. Hieronder een selectie van de opvallendste punten, voor een volledig overzicht zie het bericht op de ACRON website.

"De volgende tekst is toegevoegd, die hopelijk zal helpen om sites te overtuigen dat CRA’s niks hoeven te ondertekenen om toegang te krijgen tot EPD’s van sites: ‘Before the start of the monitoring visits, the Sponsor shall provide the Institution with the name and date of birth of the appointed monitor, and declare that such monitor has signed a confidentiality statement regarding the above.’" (bron: ACRON 'Belangrijkste wijzigingen nieuwe versie CTA 2018' d.d. 13 maart 2018)

"Er was een sectie aangepast in het CTA template welke het verplicht maakte om studie-medicatie beschikbaar te stellen na afronden van de studie. Dit is natuurlijk een goed principe, maar dit zou in de praktijk tot zeer veel discussies met sponsoren geleid hebben. Voorkomen dat deze aanpassing is doorgevoerd." (bron: ACRON 'Belangrijkste wijzigingen nieuwe versie CTA 2018' d.d. 13 maart 2018)

"Er was een sectie aangepast in het CTA template waardoor in het geval van een CRO change alle sites toestemming zouden moeten geven om de verantwoordelijkheden te mogen overdragen van de oude naar de nieuwe CRO. Voorkomen dat deze aanpassing is doorgevoerd." (bron: ACRON 'Belangrijkste wijzigingen nieuwe versie CTA 2018' d.d. 13 maart 2018)

"Er was een sectie aangepast in het CTA template welke het verplicht maakte voor sponsoren om te bevestigen via een ‘written declaration of destruction’ dat human samples vernietigd zijn in het geval dat een patient zijn consent zou intrekken. Voorkomen dat deze aanpassing is doorgevoerd aangezien dit tot logistieke problemen zou kunnen leiden bij sponsoren." (bron: ACRON 'Belangrijkste wijzigingen nieuwe versie CTA 2018' d.d. 13 maart 2018)

Ten aanzien van het 2e punt 'post trial access', het is mijns inziens niet onwaarschijnlijk dat het ontbreken van informatie over post-trial access juist kan leiden tot "zeer veel discussies" met ethische commissies. Uit het bericht wordt niet duidelijk in hoeverre rekening wordt gehouden met het aspect van 'post trial access'. Ik vermoed dat hier het laatste woord nog niet over gezegd is.

De werkgroep CTA besluit het bericht met de mededeling dat zij ook werkt aan een template voor onderzoeker-geïnitieerd-onderzoek en een template voor niet-WMO onderzoek.

Bron/Lees verder

Download template CTA versie 2018

 

METC Noord-Holland gaat stoppen

De Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) heeft op 5 maart 2018 bekend gemaakt dat METC Noord-Holland haar werkzaamheden gaat beëindigen en dat er geen nieuwe onderzoeksdossiers meer in behandeling worden genomen.

Bron/Lees verder

 

Uitgelicht: Open access en data sharing

Letter to the editor (15 March 2018). Lockbox for Registered Trials of Unapproved Devices. N Engl J Med 2018; 378:1064. DOI: 10.1056/NEJMc1800780

Lees verder

Editorial (13 March 2018). Everyone needs a data-management plan. Nature 555, 286 (2018) doi: 10.1038/d41586-018-03065-z

Lees verder

Schiermeier, Q. (13 March 2018). Data management made simple. Nature 555, 403-405 (2018) doi: 10.1038/d41586-018-03071-1.

Lees verder

Vereniging van Universiteiten lanceert roadmap open access 2018-2020 (7 maart 2018). Nieuwsbericht VSNU.

Lees verder

Jane Kaye, Sharon F. Terry, Eric Juengst (7 March 2018). Including all voices in international data-sharing governance. Human Genomics, 2018, Volume 12, Number 1, Page 1.

Lees verder

Checklist geeft onderzoekers handvatten voor data delen. ZonMw, Mediator 27 februari 2018.

Lees verder

De Boo, M. (Januari 2018). Een digitale snoeptrommel.

Lees verder

Data Archiving and Networked Services (DANS-KNAW) 'Diensten'

Lees verder

DANS Open dag op 21 maart 2018

Lees verder

 

Onderzoek met Geneesmiddelen

Vernieuwde weergave Eudralex Volume 10 - Guidelines for clinical trial

Recentelijk is de weergave van EudraLex Volume 10 'Clinical trials guidelines' vernieuwd en is de pagina in twee afzonderlijke secties verdeeld. De documenten die betrekking hebben op EU richtlijn nr. 2001/20/EG (ECTD) worden nu apart van de documenten die betrekking hebben op verordening EU nr. 536/2014 (ECTR) weergegeven.

Lees verder

 

Summaries of Clinical Trial Results for Laypersons versie 2 toegevoegd aan Eudralex Volume 10

Met het oog op de implementatie van de verordening (EU) nr. 536/2014, is op 22 februari 2018 is het document 'Summaries of Clinical Trial Results for Laypersons' (versie 2) gepubliceerd en toegevoegd aan EudraLex Volume 10 'Clinical trials guidelines'.

Lees verder

Download Summaries of Clinical Trial Results for Laypersons. Recommendations of the expert group on clinical trials for the implementation of Regulation (EU) No 536/2014 on clinical trials on medicinal products for human use (versie 2)

 

Uitgelicht: EMA naar Amsterdam

Brief regering (16 maart 2018). Stand van zaken inzake de nieuwbouw van het hoofdkantoor van het Europees Geneesmiddelen Agentschap in Amsterdam.

Lees verder

European Parliament Press Releases (15 March 2018). European Medicines Agency move to Amsterdam: MEPs back plans but set conditions.

Lees verder

EU-parlement stemt voor EMA in Amsterdam (15 maart 2018). ANP via Medisch Contact.

Lees verder

Rijksoverheid Nieuwsbericht (8 maart 2018). Dura Vermeer gaat nieuwbouw EMA bouwen.

Lees verder

 

 

CTFG publiceert 'Covering Note - Q&A Reference Safety Information, March 2018'

De Clinical Trial Facilitation Group (CTFG) van de Heads of Medicines Agency (HMA) heeft op 8 maart 2018 een 'Covering Note - Q&A Reference Safety Information (March 2018)' gepubliceerd.

Download Clinical Trials Safety, Covering Note - Q&A Reference Safety Information, March 2018

Embryowet

Datum rondetafelgesprek Embryowet bekend

Het rondetafelgesprek over de embryowet zal op 4 juni 2018 plaatsvinden. Er is nog geen lijst met deelnemers beschikbaar.

Bron/Lees verder

Aanleiding

Op 8 november 2017 heeft de vaste kamercommissie voor VWS ingestemd met het voorstel van het lid Dijksma (PvdA) om "professor S. Repping en andere onderzoekers op dit terrein uit te nodigen voor een gesprek met de commissie zodat [de commissie zich kan] ... laten informeren over dit [wetenschappelijk] onderzoek [met embryo's]." (bron: Brief van lid Dijksma, d.d. 27 oktober 2017).

Het gesprek moet bijdragen aan zorgvuldige beoordeling van de noodzaak van een eventuele verruiming van de Embryowet te komen.

Aanleiding voor het voorstel van het lid Dijksma vormde de uitzending van Nieuwsuur van 25 oktober 2017, waarin werd gesproken over wetenschappelijk onderzoek met embryo's en het besluit van het nieuwe kabinet om de verruiming van de Embryowet niet door te zetten waardoor het speciaal kweken van embryo's ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek verboden blijft.

Zie ook Nieuwsbrief voor Goede Onderzoekspraktijken nr. 47 van 2 februari 2018

Bescherming Persoonsgegevens

CCMO heeft aangepaste tekstpassages voor de DCRF model PIF gepubliceerd in verband met de Algemene verordening gegevensbescherming

Vooruitlopend op de door de DCRF vast te stellen gereviseerde versie van de model-PIF, heeft de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) op 12 maart 2018 alvast de concept versie van de aangepaste tekst over de verwerking van persoonsgegevens gepubliceerd.

"De CCMO heeft besloten de concepttekst over de gegevensverwerking al eerder te verspreiden om belanghebbenden meer houvast te geven over hoe met de onder de AVG noodzakelijke wijzigingen moet worden omgegaan." (bron: CCMO nieuwsbericht 'Aanpassingen PIF vanwege nieuwe Europese privacywetgeving' d.d. 12 maart 2018)

Naast een aantal aandachtspunten (t.w. 'Aanvulling en aanscherping van de informatie over verwerking van persoonsgegevens in de PIF' en 'Informatie over rechten bij verwerking') gaat de CCMO ook in op de vraag of proefpersonen opnieuw toestemming moeten geven (lopend onderzoek) en het 'op gepaste wijze benaderen van deelnemers met aanvullende informatie'.

Bron/Lees verder

Download concepttekst PIF tbv. verwerking persoonsgegevens


Update DCRF werkgroep PIF

Op 15 maart 2018 volgde er een update van de DCRF werkgroep PIF. Daaruit blijkt dat de werkgroep PIF de door de CCMO aangepaste tekstpassages eind maart zal gaan evalueren en dat de bijgewerkte versie van de DCRF model PIF naar verwachting in de tweede helft van mei beschikbaar komt.

Bron/Lees verder

 

Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming aangenomen door Tweede Kamer

Op 13 maart 2018 is de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG) aangenomen door de Tweede Kamer. Enkel de leden van de PVV-fractie stemden tegen.

Het wetsvoorstel ligt nu bij de Eerste Kamer. De Eerste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (J&V) zal op 20 maart 2018 de verdere procedure gaan bespreken.

De voortgang van het wetsvoorstel is te volgen via de website van de Eerste Kamer.

Bron/Lees verder

 

Uitgelicht: GDPR guidance UK

Centre for Information Policy Leadership (6 March 2018). White Paper on GDPR Implementation in Respect of Children's Data and Consent to UK ICO and WP29.

Lees verder

Medical Research Council. GDPR preparation: Guidance note 3 - Consent in research and Confidentiality (1 March 2018).

Lees verder

 

Bijeenkomsten

11 april 2018 - Promoting transparency in preclinical research

Locatie: Utrecht

Lees verder


25 - 26 juni 2018 - 2nd International Annual Congress on Clinical Trials (IACCT2018 Europe)

Locatie: Wenen (Oostenrijk)

Lees verder


29 - 30 november 2018 - EORTC IBCD* 2018

*Innovation and Biomarkers in Cancer Drug Development

Locatie: Brussel (België)

Lees verder

Meer bijeenkomsten en consultaties

Voor meer bijeenkomsten en lopende publieke consultaties zie ook:

In de eerste dagen van april zal er weer een nieuw overzicht van alle bijeenkomsten & consultaties worden verstuurd naar de abonnees die zich hebben aangemeld voor het supplement 'Bijeenkomsten & Consultaties'.

Ontvangt u het maandelijkse supplement met bijeenkomsten en consultaties nog niet? Klik dan hier om uw voorkeuren aan te passen (en vink het maandelijkse supplement aan).

Cursussen en Trainingen

Voor een overzicht van cursussen en trainingen op het gebied van 'Goede Onderzoekspraktijken', zie ook:

Eénmaal per kwartaal wordt er een overzicht van cursussen en trainingen op het gebied van 'Goede Onderzoekspraktijken' verstuurd. Omstreeks 15 juni 2018 zal er weer een nieuw overzicht met cursussen en trainingen worden verstuurd.

Bent u abonnee en ontvangt u supplement 'Cursussen & Trainingen' nog niet? Klik dan hier om uw voorkeuren aan te passen (en vink het supplement aan).

Uitgelicht

 

Husten, L. (18 March 2018). Cardiology World Erupts Into Controversy Over Change In Major Clinical Trial. CardioBrief [blog].

Lees verder

Browne, Joyce L et al. (17 March 2018). Good intentions do not replace ethical conduct in research. The Lancet , Volume 391 , Issue 10125 , 1020 - 1021.

Lees verder

Dimitar Yonchev, Dilyana Dimova, Dagmar Stumpfe, Martin Vogt, Jürgen Bajorath, Redundancy in two major compound databases, Drug Discovery Today, Available online 17 March 2018, ISSN 1359-6446

Lees verder

The Proof of the pudding De waarde van overheidstoezicht op kwaliteit en veiligheid van  de gezondheidszorg. Prof.dr. Ian Leistikow, 16 maart 2018.

Lees verder

COGEM (16 maart 2018). Generiek advies inschaling replicatie-deficiënte adnovirale vectorsystemen (CGM/180316-01).

Lees verder

Gholipour, B. (15 March 2018). Statistical errors may taint as many as half of mouse studies. Spectrum.

Lees verder

Page MJ, McKenzie JE, Higgins JPT (14 March 2018). Tools for assessing risk of reporting biases in studies and syntheses of studies: a systematic review BMJ Open 2018;8:e019703. doi: 10.1136/bmjopen-2017-019703

Lees verder

Brian A. Nosek, Charles R. Ebersole, Alexander C. DeHaven, David T. Mellor. Preregistration revolution. Proceedings of the National Academy of Sciences Mar 2018, 201708274; DOI: 10.1073/pnas.1708274114

Lees verder

Ioannidis JPA (13 March 2018) Meta-research: Why research on research matters. PLOS Biology 16(3): e2005468.

Lees verder

Paradis, E. & Varpio, L. Difficult but important questions about the ethics of qualitative research. Perspect Med Educ (2018).

Lees verder

Reid, AM., Brown, J.M., Smith, J.M. et al. Ethical dilemmas and reflexivity in qualitative research. Perspect Med Educ (2018).

Lees verder

Gunsalus CK, Marcus AR, Oransky I. (12 March 2018). Institutional Research Misconduct Reports Need More Credibility. JAMA. Published online March 12, 2018. doi:10.1001/jama.2018.0358

Lees verder

Oransky, I. (12 March 2018). Misconduct investigation reports are uneven at best. Here’s how to make them better. Retraction Watch.

Lees verder

Drug Discovery Today. Volume 23, Issue 3, Pages 457-754, March 2018

Lees verder

Moore, T. (9 March 2018). MHRA’s GXP data integrity guide published. MHRA Inspectorate [blog].

Lees verder

MHRA Guidance on GxP data integrity (9 March 2018).

Lees verder

Han, A.P. (9 March 2018). Child took wrong compound for over a year after “communication error”. Retraction Watch.

Lees verder

PharmInvestHolland (March 2018). Health Holland, bidbook 'The Netherlands. Europe's most attractive and innovative biopharmaceutical industry environment'.

Lees verder

Fleminger J, Goldacre B (2018) Prevalence of clinical trial status discrepancies: A cross-sectional study of 10,492 trials registered on both ClinicalTrials.gov and the European Union Clinical Trials Register. PLOS ONE 13(3): e0193088.

Lees verder

Gyawali B, Goldstein DA. The US Food and Drug Administration’s Approval of Adjuvant Sunitinib for Renal Cell Cancer A Case of Regulatory Capture?. JAMA Oncol. Published online March 08, 2018. doi:10.1001/jamaoncol.2017.5697

Lees verder

Hebben vrouwen meer last van medicijnbijwerkingen dan mannen? (8 maart 2018). ZonMw.

Lees verder

First Comprehensive Clinical Site Initiation Benchmark, Developed by Tufts CSDD, Finds Study Startup Is Lengthy and Inefficient (8 March 2018). Tufts Center for the Study of Drug Development.

Lees verder

Amos, L. & Mulryne, J. (8 March 2018). Revised model Clinical Trial Agreements applicable across the UK. Arnold & Porter, BioSlice [blog].

Lees verder

Jones, G. (2 March 2018). UK government updates the Model Clinical Trials Agreement. PMLive.

Lees verder

Thorlund Kristian, Haggstrom Jonas, Park Jay JH, Mills Edward J. Key design considerations for adaptive clinical trials: a primer for clinicians BMJ 2018; 360 :k698.

Lees verder

Novartis, U.S. partner plan remote trials to boost participation (7 March 2018). Reuters.

Lees verder

Jeffries, A. (7 March 2018). ‘Blockchain’ is meaningless. The Verge.

Lees verder

McCook, A. (7 March 2018). Want to tell if a paper has been retracted? Good luck. Ratraction Watch.

Lees verder

CTTI Explores How to Prepare Qualified Investigators and their Delegates: Latest Expert Meeting Summary Now Available (7 March 2018).

Lees verder

Nizamuddin, J., Nizamuddin, S.L. & Shahul, S. Trial Registration and Outcome Reporting: A Bait and Switch?. Anesthesia & Analgesia: October 2017 - Volume 125 - Issue 4 - p 1098–1099
doi: 10.1213/ANE.0000000000002371

Lees verder

Ervin, A., Taylor, H.A., Ehrhardt, S. & Meinert, C.L. (March 6, 2018). Why Public Comments Matter: The Case of the National Institutes of Health Policy on Single Institutional Review Board Review of Multicenter Studies. Academic Medicine (Publish Ahead of Print). doi: 10.1097/ACM.0000000000002206

Lees verder

The Nutritools website: promoting quality in dietary assessment data in epidemiological and clinical studies (6 March 2018). Equator Network.

Lees verder

Simms, P. (6 March 2018). Patients at pharma conferences: why bother?. LinkedIn [blog].

Lees verder

Experten kritisieren fehlende unabhängige Finanzierung klinischer Studien (5 März 2018). Aerzteblatt.de.

Lees verder

Preregistration is a Hot Mess. And You Should Probably Do It (5 March 2018). Incurably Nuanced [blog].

Lees verder

Health Research Authority. Top tips for public involvement in your research application (Last updated on 28 Feb 2018)

Lees verder

NHMRC (2018). Guidance and supplementary guidance: Safety monitoring and reporting in clinical trials involving therapeutic goods. Australian Government.

Lees verder

O’Sullivan JW, Banerjee A, Heneghan C, et al Verification bias BMJ Evidence-Based Medicine Published Online First: 27 February 2018. doi: 10.1136/bmjebm-2018-110919

Lees verder

Stukjes gewricht uit de diepvries. ZonMw, Mediator 27 februari 2018.

Lees verder

Data verzameld door ‘flashmob’ van huisartsen. ZonMw, Mediator 27 februari 2018.

Lees verder

Mark Hooper, Ginny Barbour & Stephanie Bradbury (27 February 2018). Research integrity training by stealth. BMC, Research in progress blog.

Lees verder

Designing integrated research integrity training: authorship, publication, and peer review. Mark Hooper, Virginia Barbour, Anne Walsh, Stephanie Bradbury and Jane Jacobs (26 February 2018). Research Integrity and Peer Review 2018 3:2.

Lees verder

Paul A, Merritt MW, Sugarman J Implementing post-trial access plans for HIV prevention research. Journal of Medical Ethics Published Online First: 27 February 2018. doi: 10.1136/medethics-2017-104637

Lees verder

The Best Methods of Communicating Clinical Trial Data to Improve Understanding of Treatments for Patients with Multiple Sclerosis. Reen, Gurpreet K. et al. Value in Health

Lees verder

TMF Plan Template Now Available (24 February 2018). Trial Master File Reference Model [website], a DIA Document & Records Management Community project.

Lees verder

Quality Control Process for EQ-5D-5L Valuation Studies. Ramos-Goñi, Juan M. et al. Value in Health , Volume 20 , Issue 3 , 466 - 473

Lees verder

Ralph Edwards, I. Causality Assessment in Pharmacovigilance: Still a Challenge. Drug Saf (2017) 40: 365.

Lees verder

Onakpoya IJ Rare adverse events in clinical trials: understanding the rule of three BMJ Evidence-Based Medicine 2018;23:6.

Lees verder

MacCarthy, A., et al., (22 February 2018). Reporting guidelines for oncology research: helping to maximise the impact of your research. British Journal of Cancer.

Lees verder

Fralick, M., Avorn, J., Franklin, J.M. et al. Application and impact of run-in studies. J GEN INTERN MED (2018).

Lees verder

Michael J. Grayling, James M.S. Wason, Adrian P. Mander, An optimised multi-arm multi-stage clinical trial design for unknown variance, Contemporary Clinical Trials, 2018, ISSN 1551-7144.

Lees verder

Alahdab, Fares et al. (21 February 2018). Treatment Effect in Earlier Trials of Patients With Chronic Medical Conditions: A Meta-Epidemiologic Study. Mayo Clinic Proceedings , Volume 93 , Issue 3 , 278 - 283.

Lees verder

Labots, G., Jones, A., de Visser, S. J., Rissmann, R., and Burggraaf, J. (12 February 2018) Gender differences in clinical registration trials: is there a real problem?. Br J Clin Pharmacol, doi: 10.1111/bcp.13497.

Lees verder

Bothwell LE, Avorn J, Khan NF, et al. (10 February 2018). Adaptive design clinical trials: a review of the literature and ClinicalTrials.gov. BMJ Open 2018;8:e018320. doi: 10.1136/bmjopen-2017-018320

Lees verder

Wright, J. (25 January 2018). ‘Retired’ mice find new life as top models for autism. Spectrum.

Lees verder

Hwang TJ, Tomasi PA, Bourgeois FT (2018) Delays in completion and results reporting of clinical trials under the Paediatric Regulation in the European Union: A cohort study. PLOS Medicine 15(3): e1002520.

Lees verder

Ritskes-Hoitinga Merel, Wever Kim (10 January 2018). Improving the conduct, reporting, and appraisal of animal research BMJ 2018; 360 :j4935

Lees verder

The cohort multiple randomized controlled trial design was found to be highly susceptible to low statistical power and internal validity biases. Reeves, David et al. Journal of Clinical Epidemiology , Volume 95 , 111 - 119.

Lees verder

 

Stuur de nieuwsbrief door naar uw collega's en contacten

Is de nieuwsbrief ook interessant voor uw collega's en contacten?

Klik hier om de nieuwsbrief door te sturen

Nog geen abonnee?

Heeft u de nieuwsbrief via een collega of relatie doorgestuurd gekregen, en wilt u de nieuwsbrief voortaan direct in uw eigen e-mail postvak ontvangen?

Klik hier om u aan te melden voor de Nieuwsbrief voor Goede Onderzoekspraktijken

Contactgegevens

Heeft u een vraag, een suggestie of een verzoek? Of wilt u graag vrijblijvend een afspraak maken? U kunt mij bereiken door te antwoorden op deze e-mail, via het contactformulier op de website, of door een e-mail te sturen naar:

info@bontrop.com

Indien uw voorkeur uit gaat naar telefonisch contact dan kunt u mij bereiken via een berichtendienst:

084 83 151 77

Spreek uw bericht en contactgegevens in, en ik zal zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

 

Copyright © Vincent Bontrop, All rights reserved.

Contactgegevens:
Hopakker - 3514 BZ Utrecht - Netherlands

www.bontrop.com
Twitter LinkedIn

This email was sent to {email}

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list