Bekijk deze e-mail in uw browser

Nieuwsbrief voor Goede Onderzoekspraktijken

Nr. 50
5 maart 2018

Beste lezer,

Hierbij ontvangt de Nieuwsbrief voor Goede Onderzoekspraktijken van 5 maart 2018, met de laatste ontwikkelingen rond medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen, nieuwe wetgeving en gereviseerde richtlijnen.

In het geval de inhoud van de nieuwsbrief ook interessant is voor uw collega's en contacten, klik hier om de nieuwsbrief door te sturen.

Heeft u nieuws en wilt u dit graag in de Nieuwsbrief voor Goede Onderzoekspraktijken plaatsen? Stuur mij een bericht door te antwoorden op deze e-mail, via het contactformulier op de website, of door een e-mail te sturen naar info@bontrop.com

Met vriendelijke groet,

Vincent Bontrop

www.bontrop.com

Volg mij via Twitter of link met mij via LinkedIn.

 

InhoudsopgaveMedisch wetenschappelijk onderzoek

ACRON publiceert update van de DCRF nWMO werkgroep

De Associatie van Contract Research Organisaties in Nederland (ACRON) heeft op 20 februari 2018 een update gepubliceerd van de nWMO werkgroep van de Dutch Clinical Research Foundation (DCRF).

Is het nodig om meerdere nWMO verklaringen aan te vragen?

De werkgroep geeft aan dat het niet nodig is om een niet-WMO verklaring aan te vragen bij een ethische commissie indien er reeds een advies is uitgebracht door een nWMO adviescommissie.

In de update wordt echter niet aangegeven of het standpunt ook wordt gedeeld door de overige belanghebbenden en of de instellingen het standpunt reeds hebben vertaald naar het eigen instellingsbeleid (wederzijdse erkenning van nWMO adviezen).

ToetsingOnline

Over de inzet van ToetsingOnline (TOL) voor nWMO onderzoek meldt de werkgroep dat "het nog wel even duurt voordat die door de TOL portal ... gaan" (bron: ACRON nieuwsbericht 'Update DCRF nWMO werkgroep' d.d. 20 februari 2018).

Facturatie, bijgewerkte PIF en einde studie

De werkgroep geeft aan dat zij voornemens is om de facturen sneller te versturen. 

Ook wordt door de werkgroep aangegeven dat er binnenkort een bijgewerkt 'Patiënten Informatie Formulier' (PIF) beschikbaar komt via de website www.nwmostudies.nl In de bijgewerkte PIF is nu opgenomen "dat medicatie onderdeel is van reguliere zorg en valt onder het wettelijk eigen risico van de zorgverzekering" (bron: ACRON nieuwsbericht 'Update DCRF nWMO werkgroep' d.d. 20 februari 2018).

De laatste "huishoudelijke" mededeling die de werkgroep doet betreft een procedurele, de adviserende commissies ontvangen namelijk graag bericht als een onderzoek is afgerond.

Delen van onderzoeksdata

Aangaande het 'delen van onderzoeksdata' lijkt de werkgroep zich terughoudend op te stellen:

"Snellere of meer grondige deling lijkt me onwenselijk aangezien er helemaal geen digitale platformen voor bestaan en de privacyregelingen almaar scherper worden (... GPDR ... en de maatschappelijke onrust over het elektronisch medisch dossier)." (bron: ACRON nieuwsbericht 'Update DCRF nWMO werkgroep' d.d. 20 februari 2018).

Ik denk echter dat het nWMO onderzoek zich niet kan onttrekken aan de maatschappelijke ontwikkelingen die gaande zijn op het gebied van het delen van onderzoeksdata en misschien dat de werkgroep zich ook niet geheel bewust is van hetgeen reeds is gerealiseerd (Nationaal Plan Open Science, ZonMw, KNAW-DANS, ICMJE', ICMJE'').

De platformen waarmee onderzoeksdata worden gedeeld bestaan al, zie bijvoorbeeld ClinicalStudyDataRequest.com , The YODA Project en DANS.

En ook de nieuwe privacywetgeving behoeft volgens mij geen onoverkomelijke hindernis te zijn. Er zijn een aantal ontwikkelingen gaande die de privacybezwaren vermoedelijk grotendeels kunnen wegnemen. Om er twee te noemen:

  1. De DCRF nWMO werkgroep zou kunnen profiteren van de 'know how' van de PIF werkgroep, die momenteel de gevolgen van de Algemene verordening gegevensbescherming voor klinisch onderzoek aan het inventariseren is.
  2. Een andere ontwikkeling die de privacy bezwaren zou kunnen wegnemen is de Europese 'Code of Conduct for Medical Research', die momenteel wordt opgesteld door een samenwerkingsverband onder leiding van BBMRI-ERIC.

Volgens de werkgroep volgt er nog een gesprek tussen de CCMO en de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen over dit onderwerp. Het laatste woord is er dus nog niet over gezegd.

Bron/Lees verder


Uitgelicht: Data Sharing

Van Maanen, H. (2 maart 2018). ‘Open data’ nog moeizaam, maar het scheelt wel. Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:C3836.

Lees verder

European Research Council. Open Research Data and Data Management Plans. Information for ERC grantees (Version 1.0, 23 February 2018).

Lees verder

Daley, J. (22 February 2018). Want to Boost Reproducibility? Get Another Lab Involved. TheScientist.

Lees verder

Gertler, P., Galiani, S. & Romero, M. (21 February 2018). How to make replication the norm. Nature 554, 417-419 (2018). doi: 10.1038/d41586-018-02108-9

Lees verder

Ohmann C, Banzi R, Canham S, et al. Sharing and reuse of individual participant data from clinical trials: principles and recommendations BMJ Open 2017;7:e018647. doi: 10.1136/bmjopen-2017-018647

Lees verder

Ohmann C, Canham S, Banzi R et al. Classification of processes involved in sharing individual participant data from clinical trials [version 1; referees: awaiting peer review]. F1000Research 2018, 7:138

Lees verder

Petr, H., et al., (23 January 2018). Enhancing Reuse of Data and Biological Material in Medical Research: From FAIR to FAIR-Health. Biopreservation and Biobanking. January 2018, ahead of print.

Lees verder

“Nieuwe ICMJE vereisten omtrent delen van onderzoeksdata: ‘data sharing statement’ en ‘data sharing plan“. Nieuwsbrief voor Goede Onderzoekspraktijken nr. 34, 18 Juni 2017.

Lees verder

OCW (2017, 9 februari). National Plan Open Science. doi: 10.4233/uuid:9e9fa82e-06c1-4d0d-9e20-5620259a6c65

Lees verder

Website Nationaal Plan Open Science: Open science in Nederland – Wat is er al

Lees verder

Research Data Netherlands is een samenwerkingsverband van 4TU.Centre for Research Data, Data Archiving and Networked Services (DANS) en SURFsara.

Lees verder

ZonMw – Beleidsspeerpunt 'Toegang tot data'

Lees verder

Clinical Trial Registries, Trial Results & Data Repositories

Lees verder

 

 

Dutch Oncology Research Platform: een nieuw initiatief kan van start

Het Dutch Oncology Research Platform (DORP) heeft op 6 februari 2018 bekend gemaakt dat het "van start [kan] om de belemmeringen die er zijn rond klinisch multicenter kankeronderzoek te helpen oplossen" (bron: DORP nieuwsbericht 'DORP gaat van start').

Lees verder

Onderzoek met Geneesmiddelen

DCRF publiceert brochure over European Clinical Trial Regulation

De Dutch Clinical Research Foundation (DCRF) heeft op 26 februari 2018 een brochure over de European Clinical Trial Regulation (ECTR) gepubliceerd.

Lees verder

Download brochure ECTR


Uitgelicht: DCRF vernieuwt 'stilletjes' onderdelen van haar website

Tijdens mijn reguliere website bezoekjes merkte ik op dat een aantal pagina's, waaronder de landingspagina (of homepage) van de DCRF website zijn vernieuwd. Tevens, of het was mij nog niet eerder opgevallen, de pagina van de werkgroep 'Werving proefpersonen' is nu ook voorzien van een overzicht van de werkgroep leden, inclusief foto's en verwijzing naar het LinkedIn-profielen van de leden.

Ga naar DCRF website

 

EMA publiceert gereviseerde 'guideline on clinical studies for Alzheimer’s disease medicines'

Het European Medicines Agency (EMA) heeft op 28 februari 2018 de gereviseerde 'guideline on clinical studies for Alzheimer’s disease medicines' gepubliceerd.

"This document aims to provide guidance for the evaluation of any medicinal product for treatment across the AD continuum." (bron: Guideline on the clinical investigation of medicines for the treatment of Alzheimer’s disease, pagina 5)

De gereviseerde guideline treedt in werking op 1 september 2018.

Download Revised guideline on the clinical investigation of medicines for the treatment of Alzheimer’s disease

 

Reflection paper 'Physical frailty: instruments for baseline characterisation of older populations in clinical trials' gepubliceerd door EMA

Op 22 februari 2018 is het EMA reflection paper 'Physical frailty: instruments for baseline characterisation of older populations in clinical trials' gepubliceerd.

"This Reflection paper is intended to describe the recommended instruments for the characterization of the baseline physical frailty status of older patients (i.e. aged ≥ 65 years) enrolled in a clinical trial or other clinical investigation (e.g. registry), to supplement the requirements of ICH E7 Note for Guidance and Questions and Answers." (bron: EMA reflection paper 'Physical frailty: instruments for baseline characterisation of older populations in clinical trials', pagina 7)

Lees verder

 

Wijziging Beleidsregels gunstbetoon Geneesmiddelenwet per 1 april 2018 en consultatie wijziging CGR Gedragscode Geneesmiddelenreclame

De Stichting Code Geneesmiddelen Reclame (CGR) meldt in haar eerste nieuwsbrief van 2018 dat de Minister Medische Zorg en Sport akkoord is met de aangepaste Beleidsregels gunstbetoon Geneesmiddelenwet. De nieuwe beleidsregels treden in werking op 1 april 2018.

De nieuwe beleidsregels hebben ertoe geleid dat ook de CGR Gedragscode Geneesmiddelenreclame wordt herzien. Zoals aangekondigd in haar nieuwsbrief heeft de CGR op 1 maart 2018 een aantal wijzigingsvoorstellen gepubliceerd en de consultatie geopend. Reacties moeten uiterlijk 13 maart 2018 zijn ingediend via email.

Lees verder CGR nieuwsbericht 'Beleidsregels gunstbetoon Gnw 2018'

Lees verder CGR nieuwsbericht 'Consultatie wijziging Gedragscode'

Download Beleidsregels gunstbetoon Geneesmiddelenwet

Ga naar CGR Consultatie wijziging Gedragscode Geneesmiddelenreclame

 

Nieuw overzicht deelnemende landen VHP-plus gepubliceerd

De Clinical Trial Facilitation Group (CTFG) van de Heads of Medicines Agency (HMA) heeft recent een vernieuwd overzicht van landen gepubliceerd die deelnemen aan de VHP-plus procedure. Het overzicht heeft als versieaanduiding January 2018 meegekregen, echter volgens de bestandseigenschappen is het document op 26 februari 2018 voor het laatst gewijzigd.

"VHP plus: A VHP involving Ethics Committees in the assessment of benefit/risk; IB and protocol in some Member States" (bron: pagina 2, CTFG Guidance document for sponsors for a Voluntary Harmonisation Procedure (VHP) for the assessment of multinational Clinical Trial Applications)

Het vernieuwde overzicht laat zien dat "slechts" 8 EU lidstaten deelnemen aan de VHP-plus, namelijk:

Download CFTG overzicht VHP-plus: List of Participating National Competent Authorities (January 2018)

Onderzoek met Lichaamsmateriaal

Belgie loopt vóór op Nederland, nieuw koninklijk besluit over biobanken gepubliceerd

Terwijl Nederland nog bezig is met een wetsvoorstel Wet zeggenschap lichaamsmateriaal, is er in België op 5 februari 2018 een koninklijk besluit over biobanken gepubliceerd in het Staatsblad.

"Het koninklijk besluit van 9 januari 2018 over de biobanken, gepubliceerd in het Staatsblad van 05.02.2018, vormt de uitvoering van artikel 22 van de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek. Dit besluit werkt de wetgeving over de zogenaamde biobanken verder uit en treedt in werking op 01.11.2018." (bron: FAGG nieuwsbericht d.d. 13 februari 2018)

Bron/Lees verder

Download Koninklijk besluit betreffende de biobanken 9 januari 2018

Ga naar Wet inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek

Ga naar Wet inzake experimenten op de menselijke persoon

Bescherming Persoonsgegevens

Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming geagendeerd voor plenaire debat Tweede Kamer

De Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming is geagendeerd voor plenair debat op 8 maart 2018 (volgens de agenda zal het debat om 10.16 uur beginnen en eindigen om 14.15 uur).

Lees verder

 

Uitgelicht: Medische gegevens

Hegger, F. (22 februari 2018). Hoe mijn privacy geschonden werd door een medische app. RTLZ.nl.

Lees verder

Van Beurden, P. (19 februari 2018). Helft Nederlanders niet zeker over privacy medische gegevens. Zorgvisie.

Lees verder

 

Bijeenkomsten

20 maart 2018 - CTFG workshop on new complex clinical trial design

Locatie: Rome (Italië)

Lees verder


20 april 2018 - DARQA themadag - GDPR (General Data Protection Regulation) *updated*

Locatie: Amersfoort

Er is nog geen programma bekend.

Lees verder


15 juni 2018 - DARQA-GLP themadag - e-Archiving

Locatie: Amersfoort

Er is nog geen programma bekend.

Lees verder


19 september 2018 - EUFEMED 1st Forum 'Revised FIH EMA Guideline: Disruptive or Constructive?'

Locatie: Leuven (België)

Er is nog geen programma bekend.

Lees verder


16 november 2018 - DARQA themadag - Nieuwe GMP richtlijnen

Locatie: nntb

Er is nog geen programma bekend.

Lees verder


15 - 17 mei 2019 - EUFEMED Meeting

Locatie: Lyon (Frankrijk)

Er is nog geen programma bekend.

Lees verder

Publieke Consultaties

Transcelerate: Protocol Deviation Survey - Sites

Niet bekend wanneer de survey sluit

Lees verder

Meer bijeenkomsten en consultaties

Voor meer bijeenkomsten en lopende publieke consultaties zie ook:

7 maart as. zal er weer een nieuw overzicht van alle bijeenkomsten & consultaties worden verstuurd naar de abonnees die zich hebben aangemeld voor het supplement 'Bijeenkomsten & Consultaties'.

Ontvangt u het maandelijkse supplement met bijeenkomsten en consultaties nog niet? Klik dan hier om uw voorkeuren aan te passen (en vink het maandelijkse supplement aan).

Cursussen en Trainingen

8 en 15 maart 2018 - Een begrijpelijke informatiebrief voor proefpersonen schrijven? Gratis training voor onderzoekers van het UMC Utrecht

​Een goede proefpersonen-informatiebrief is het visitekaartje voor je onderzoek. In 2018 biedt het UMC Utrecht daarom opnieuw vier keer een schrijftraining aan speciaal voor onderzoekers. Deze maatwerktraining bestaat uit twee dagdelen. Deelname is gratis. Tijdens deze praktische training krijg je tips hoe je een informatiebrief voor proefpersonen kunt schrijven die de lezer in één keer begrijpt. Er is uitgebreid aandacht voor eenvoudige taal, de opbouw en toonzetting van de teksten. Ook wordt je kennis van taal en spelling opgefrist. Iedere deelnemer kan van tevoren een PIF aanleveren. Hierop krijg je feedback van de andere cursisten en individueel ook van de trainer.

Alleen beschikbaar voor medewerkers/onderzoekers van het UMC Utrecht

Lees verder via Intranet

 Meer cursussen en trainingen

Omstreeks 15 maart 2018 zal de eerste uitgave van 'Cursussen en Trainingen' worden verstuurd naar de abonnees die zich hebben aangemeld voor het nieuwe supplement van de Nieuwsbrief voor Goede Onderzoekspraktijken. Het supplement is verschijnt om de drie maanden en het betreft vooralsnog een proef.

Bent u abonnee en wilt u ook het supplement 'Cursussen en Trainingen' ontvangen? Klik dan hier om uw voorkeuren aan te passen (en vink het nieuwe supplement aan)

Bent u nog géén abonnee? Om het nieuwe supplement te ontvangen dient u zich eerst te abonneren op de nieuwsbrief. Bij uw aanmelding kunt u aangeven welke supplementen u wenst te ontvangen. Klik hier om u aan te melden voor de Nieuwsbrief voor Goede Onderzoekspraktijken

Uitgelicht

 

CBG-MEB. Regulatory Science, Edition 4, March 2nd, 2018.

Lees verder

Tugwell, Peter et al. (March 2018). Importance of including harms as well as benefits in all clinical trials. Journal of Clinical Epidemiology , Volume 95 , v - vi.

Lees verder

Healy, P., et al., (1 March 2018). Identifying trial recruitment uncertainties using a James Lind Alliance Priority Setting Partnership – the PRioRiTy (Prioritising Recruitment in Randomised Trials) study. Trials 2018 19:147.

Lees verder

EMA News (1 March 2018). Four more EU Member States benefit from EU-US mutual recognition agreement for inspections.

Lees verder

Drain PK, Parker RA, Robine M, Holmes KK (2018) Global migration of clinical research during the era of trial registration. PLOS ONE 13(2): e0192413.

Lees verder

Khan A, Fahl Mar K, Schilling J, Brown WA (2018) Does the rising placebo response impact antihypertensive clinical trial outcomes? An analysis of data from the Food and Drug Administration 1990-2016. PLOS ONE 13(2): e0193043.

Lees verder

Van Kempen, J. (2 maart 2018). Toch twijfel over bouw hoofdkantoor EMA. Het Parool.

Lees verder

EMA Press release (28 February 2018). Management Board initiates building approval process for EMA premises in Amsterdam.

Lees verder

Van Kempen, J. (22 februari 2018). 'Herlocatie EMA naar Amsterdam inzet procedurele strijd'. Het Parool.

Lees verder

Van Bijsterveldt, M. Een wet uit de tijd van de postkoets. Regels belemmeren studies met ‘kwetsbare groepen’. Mediator 27 februari 2018.

Lees verder

English, V.  (27 February 2018). Meeting Report: When clinical trials become too complex. MedNous.

Lees verder

ZonMw: Project Meetbaar maken van patiëntgerapporteerde ervaringen met dure geneesmiddelen.

Lees verder

Corneli, A., et al., Facilitators and barriers to the successful implementation of pediatric antibacterial drug trials: Findings from CTTI's survey of investigators, Contemporary Clinical Trials Communications, Volume 9, 2018, Pages 115-120, ISSN 2451-8654.

Lees verder

Jobke B, McBride T, Nevin L, Peiperl L, Ross A, et al. (2018) Setbacks in Alzheimer research demand new strategies, not surrender. PLOS Medicine 15(2): e1002518.

Lees verder

Brandstetter S, et al. Differences in medication adherence are associated with beliefs about medicines in asthma and COPD. Clin Transl Allergy 2017;7:39.

Lees verder

M. Ariel Cascio & Eric Racine (2018) Person-Oriented Research Ethics: Integrating Relational and Everyday Ethics in Research, Accountability in Research, DOI: 10.1080/08989621.2018.1442218

Lees verder

EMA News (26 February 2018). Towards more ethical use of animals in medicine testing.

Lees verder

Voelkl B, Vogt L, Sena ES, Würbel H (2018) Reproducibility of preclinical animal research improves with heterogeneity of study samples. PLOS Biology 16(2): e2003693.

Lees verder

Promoting the Use of Complex Innovative Designs in Clinical Trials (11 January 2018).

Lees verder

Neuroskeptic (24 February 2018). About that New Antidepressant Study. Discover, blogs.

Lees verder

Hertzberger, R. (24 februari 2018). Wacht niet op toestemming, doe je ding. NRC.nl.

Lees verder

Mitchell, P.B., et al. (23 February 2018). Enhancing Autonomy in Biobank Decisions: Too Much of a Good Thing?. Journal of Empirical Research on Human Research Ethics.

Lees verder

Van Keymeulen, E. & Bore, J. (23 February 2018). EMA Transparency Policy upheld by General Court: companies unable to show that submissions to EMA are confidential. Allen & Overy, Life Science Hub [blog].

Lees verder

Cooper, C.L., et al., (23 January 2018). Are pilot trials useful for predicting randomisation and attrition rates in definitive studies: A review of publicly funded trials. Clinical Trials.

Lees verder

Peay, H.L., et al., (23 February 2018). Barriers and facilitators to clinical trial participation among parents of children with pediatric neuromuscular disorders. Clinical Trials.

Lees verder

Treweek, S., et al., (23 February 2018). Trial Forge Guidance 1: what is a Study Within A Trial (SWAT)?. Trials 2018 19:139.

Lees verder

Treweek S, Pitkethly M, Cook J, Fraser C, Mitchell E, Sullivan F, Jackson C, Taskila TK, Gardner H. (22 February 2018). Strategies to improve recruitment to randomised trials. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 2. Art. No.: MR000013. DOI: 10.1002/14651858.MR000013.pub6.

Lees verder

Adel El Feky, Katie Gillies, Heidi Gardner, Cynthia Fraser and Shaun Treweek (20 February 2018). A protocol for a systematic review of non-randomised evaluations of strategies to increase participant retention to randomised controlled trials. Systematic Reviews 2018 7:30.

Lees verder

Roes, K.C.B., Van der Zande, I.S.E., Van Smeden M. & Van der Graaf, R. (20 February 2018). Towards an appropriate framework to facilitate responsible inclusion of pregnant women in drug development programs. Trials 2018 19:123.

Lees verder

Powers John H, Evans Scott R, Kesselheim Aaron S. (22 February 2018). Studying new antibiotics for multidrug resistant infections: are today’s patients paying for unproved future benefits? BMJ 2018; 360 :k587

Lees verder

Gelinas, L., et al., (22 February 2018). A Framework for Ethical Payment to Research Participants. N Engl J Med 2018; 378:766-771. DOI: 10.1056/NEJMsb1710591

Lees verder

Proefdieronderzoek moet hetzelfde als bij mensen (22 februari 2018). Erasmus MC.

Lees verder

De Haan, J. (22 februari 2018). Jonge wetenschappers, verbeter de wetenschap. ScienceGuide.

Lees verder

Bridget Candy, B., Vickerstaff, V., Jones, L. & King, M. (22 February 2018). Description of complex interventions: analysis of changes in reporting in randomised trials since 2002. Trials 2018 19:110.

Lees verder

Cato, M.E. (23 February 2018). FDA Publishes Final Rule and Guidance on Acceptance of Clinical Data to Support Medical Device Applications and Submissions. Hyman, Phelps & McNamara PC, FDA Law Blog.

Lees verder

FDA (21 February 2018). Human Subject Protection; Acceptance of Data From Clinical Investigations for Medical Devices. Federal Register.

Lees verder

Acceptance of Clinical Data to Support Medical Device Applications and Submissions, Frequently Asked Questions. FDA Guidance for Industry and Food and Drug Administration Staff, issued on February 21, 2018.

Lees verder

Brennan, Z. (20 February 2018). Final FDA Rule Requires Medical Device Trials Outside US to Conform to GCP. Regulatory Focus.

Lees verder

Earp, B. (21 February 2018). Are the World Medical Association’s Ethical Standards for Placebos Ethical?. Journal of Medical Ethics, Blog.

Lees verder

Petronella Grootens-Wiegers, Irma Hein & Mira Staphorst (21 February 2018). Using Children's Voice to Optimize Pediatric Participation in Medical Decision Making, The American Journal of Bioethics, 18:3, 14-16, DOI: 10.1080/15265161.2017.1418928

Lees verder

Waligora M, Bala MM, Koperny M, Wasylewski MT, Strzebonska K, et al. (20 February 2018) Risk and surrogate benefit for pediatric Phase I trials in oncology: A systematic review with meta-analysis. PLOS Medicine 15(2): e1002505.

Lees verder

Klok, P. (20 februari 2018). Oude Europese bescherming van weesgeneesmiddelen heeft nu nare bijwerkingen. De Volkskrant.

Lees verder

Boersma, H. (20 februari 2018). Versnelde toelating medicijnen nauwelijks beter. Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:C3801

Lees verder

Skipr Redactie (20 februari 2018). 'Versnelde toelating medicijnen is nauwelijks succesvol'. Skipr.

Lees verder

CBG Nieuwsbericht (16 februari 2018). CBG-Wetenschapsdag: vrouwen goed vertegenwoordigd in klinisch geneesmiddelenonderzoek.

Lees verder

Novel food applications: new administrative guidance for applicants (16 February 2018). European Food Safety Authority.

Lees verder

Resnic, F.S. & Matheny, M.E. (15 February 2018). Medical Devices in the Real World. N Engl J Med 2018; 378:595-597. DOI: 10.1056/NEJMp1712001

Lees verder

Prinsen, C.A.C., Mokkink, L.B., Bouter, L.M. et al. COSMIN guideline for systematic reviews of patient-reported outcome measures. Qual Life Res (2018).

Lees verder

Rathenau Instituut (12 februari 2018). Bouwstenen voor de dialoog over kiembaanmodificatie.

Lees verder

Editorial (6 February 2018). Storytelling in research. Nature Biomedical Engineering 2, 53 (2018).

Lees verder

Furfaro, H. (6 February 2018). U.S. agency backtracks on broad interpretation of ‘clinical trial’. Spectrum, Opinion.

Lees verder

WHO Tracking time to publication of results of vaccine clinical trials for infectious diseases. Published: January 2018

Lees verder

Gamble C, Krishan A, Stocken D, Lewis S, Juszczak E, Doré C, Williamson PR, Altman DG, Montgomery A, Lim P, Berlin J, Senn S, Day S, Barbachano Y, Loder E. (19 December 2017). Guidelines for the Content of Statistical Analysis Plans in Clinical Trials. JAMA. 2017;318(23):2337–2343. doi:10.1001/jama.2017.18556.

Lees verder

Dans, Antonio L. et al. Controversy and debate on dengue vaccine series—paper 3: final response to review of a licensed dengue vaccine: inappropriate subgroup analyses and selective reporting may cause harm in mass vaccination programs. Journal of Clinical Epidemiology , Volume 95 , 142.

Lees verder

Wang MQ, Yan AF, Katz RV (16 November 2017). Identifying bioethical issues in biostatistical consulting: findings from a US national pilot survey of biostatisticians. BMJ Open 2017;7:e018491. doi: 10.1136/bmjopen-2017-018491

Lees verder

 

Stuur de nieuwsbrief door naar uw collega's en contacten

Is de nieuwsbrief ook interessant voor uw collega's en contacten?

Klik hier om de nieuwsbrief door te sturen

Uw nieuwsbericht in de nieuwsbrief?

Heeft u nieuws en wilt u dit graag in de Nieuwsbrief voor Goede Onderzoekspraktijken plaatsen?

Stuur mij een bericht door te antwoorden op deze e-mail, via het contactformulier op de website, of door een e-mail te sturen naar info@bontrop.com

Nog geen abonnee?

Heeft u de nieuwsbrief via een collega of relatie doorgestuurd gekregen, en wilt u de nieuwsbrief voortaan direct in uw eigen e-mail postvak ontvangen?

Klik hier om u aan te melden voor de Nieuwsbrief voor Goede Onderzoekspraktijken

Contactgegevens

Heeft u een vraag, een suggestie of een verzoek? Of wilt u graag vrijblijvend een afspraak maken? U kunt mij bereiken door te antwoorden op deze e-mail, via het contactformulier op de website, of door een e-mail te sturen naar:

info@bontrop.com

Indien uw voorkeur uit gaat naar telefonisch contact dan kunt u mij bereiken via een berichtendienst:

084 83 151 77

Spreek uw bericht en contactgegevens in, en ik zal zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

 

Copyright © Vincent Bontrop, All rights reserved.

Contactgegevens:
Hopakker - 3514 BZ Utrecht - Netherlands

www.bontrop.com
Twitter LinkedIn

This email was sent to {email}

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list