Stand van zaken rond openbaarmaking resultaten geneesmiddelenonderzoek 2 jaar na rapport HAI

Het is nu bijna twee jaar geleden dat Health Action International (HAI) haar rapport ‘Clinical Trial Transparency in the Netherlands: Mapping Unreported Drug Trials‘ publiceerde waarin werd geconcludeerd dat het in Nederland niet best gesteld was met de mate van naleving van de verplichting onderzoeksresultaten van geneesmiddelenstudies te uploaden naar … Continue reading Stand van zaken rond openbaarmaking resultaten geneesmiddelenonderzoek 2 jaar na rapport HAI