Medisch Ethische ToetsingsCommissies op Internet

Medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen dat onder de Wet medisch wetenschappelijk onderzoek met mensen valt, moet worden beoordeeld door een erkende Medisch Ethische Toetsingscommissie (METC).

Nederland telt momenteel 24 erkende METC’s en het merendeel heeft ook een website:

Slechts 3 METC’s hebben (nog) geen website.

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 × 1 =