Overzicht van ‘Ethische Commissies Psychologie’ in Nederland

[Updated: 4 november 2014]
Mede omdat niet al het onderzoek met mensen aan de Wet medisch wetenschappelijk onderzoek met mensen getoetst hoeft te worden, hebben de Nederlandse universiteiten zogenaamde Ethische Commissies Psychologie ingesteld om psychologisch en gedragswetenschappelijk onderzoek op ethische aspecten te beoordelen. Op één na zijn al deze commissies op het internet te vinden. De ethische commissie van de Universiteit Utrecht is alleen via intranet bereikbaar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three × one =