De voorgenomen verhoging van de AOW leeftijd

Op 26 april 2012 was het dan zover. Na een mislukt Cathuis overleg lukte het de demissionaire regeringspartijen VVD en CDA om een akkoord te sluiten met de oppositiepartijen D66, GroenLinks en de ChristenUnie over een bezuinigingspakket voor 2013.  Een van de onderdelen van het zogenaamde “Wandelgangenakkoord” (nu Lente-akkoord genoemd) is het eerder en stapsgewijs verhogen van de AOW richtleeftijd.

Als onderdeel van de aanvullende maatregelen, en in overeenstemming met de verplichtingen krachtens het Europlus Pact, zal de pensioengerechtigde leeftijd worden verhoogd. Een eerste stap zal al in 2013 worden gezet, door de AOW-leeftijd in dat jaar met 1 maand te verhogen. In de jaren daarna zal de AOW-leeftijd – in stappen – verder worden verhoogd. Dit leidt ertoe dat uiterlijk in 2019 de pensioengerechtigde leeftijd van 66 wordt bereikt, en uiterlijk in 2024 een leeftijd van 67. Een overgangsregeling kan de omvang van de inkomensgevolgen beperken voor mensen die weinig mogelijkheden hebben om het verlies te compenseren.

Daarna wordt de AOW-leeftijd aan de levensverwachting gekoppeld. In 2014 zal de pensioenleeftijd voor aanvullende pensioenen worden verhoogd naar 67 jaar. Met deze maatregel wordt uitsluitend nieuwe opbouw geraakt. In aanvulling op de verhoging op de richtleeftijd, worden de fiscaal maximale opbouwpercentages voor het aanvullend pensioen neerwaarts aangepast. Per saldo wordt structureel 0,7 mrd bespaard op de fiscale faciliëring voor aanvullend pensioen (Witteveenkader).

Het Lente-akkoord geeft nog niet veel prijs over de precieze uitwerking van de voorgenomen verhoging van de AOW richtleeftijd. Wel is bekend dat deze vanaf 2013 jaarlijks met een aantal maanden wordt verhoogd. Op deze manier moet in 2019 de leeftijd van 66 jaar zijn bereikt en in 2024 de leeftijd van 67 jaar. Het Lente-akkoord geeft verder expliciet aan dat in 2013 de eerste stap zal zijn het verhogen van de AOW richtleeftijd van 1 maand. Niet aangegeven is hoe groot de stappen (in maanden) zullen zijn na 2013.

Omdat een verdere uitwerking op dit moment nog ontbreekt en om toch enigszins inzicht te verkrijgen in de stappen die leiden tot een AOW richtleeftijd van 66 jaar in 2019 en 67 jaar in 2024, heb ik een aantal scenario’s uitgewerkt.

Het is natuurlijk niet zeker dat onderstaande scenario’s ook daadwerkelijk overeenkomen met de uitwerking van het Lente-akkoord. Daarvoor moeten we nog even geduld hebben.

Mogelijke scenario’s verhogen AOW richtleeftijd van 65 naar 66 jaar (2012 – 2019)


Mogelijke scenario’s verhogen AOW richtleeftijd van 66 naar 67 jaar (2019 – 2024)


Bron: http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2012/04/26/concept-stabiliteitsprogramma.html

 

<<< UPDATE >>>

10 juli 2012.

Het Senaat heeft ingestemd met de (snellere) verhoging van de AOW leeftijd. De AOW leeftijd gaat nog sneller omhoog dan voorspeld middels bovenstaande scenario’s. Raadpleeg voor meer details http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/algemene-ouderdomswet-aow/vraag-en-antwoord/wanneer-krijg-ik-aow.html 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eighteen + nine =