Het pensioenreferendum: Is dit ‘de’ meerderheid van de FNV?

Een aantal FNV bonden heeft de moeite genomen om een referendum te organiseren over het pensioenakkoord. Het is echter niet de uitkomst maar de wijze waarop de uitkomst wordt uitgelegd die vaak vragen oproept. In het geval van het pensioenreferendum is duidelijk dat Bondgenoten en Abvakabo tegen het pensioenakkoord zijn. De vraag is echter hoe zij de uitkomst uitleggen, en in hoeverre ze de claim dat zij ‘de meerderheid van de FNV’ vertegenwoordigen kunnen staven.

Bij FNV Bondgenoten heeft 22,7 procent van de 475.000 leden zijn stem uitgebracht. Van deze 22.7% heeft 96% van de leden ‘tegen’ gestemd. Ruwweg zijn er dus 103.512 leden van FNV Bondgenoten tegen het pensioenakkoord.

Van de 358.852 leden die Abvakabo telt heeft 13% zijn stem uitgebracht. Van deze 46.650,76 leden wees 88% het akkoord af. In cijfers, 41.053 (afgerond) Abvakabo leden hebben ‘tegen’ het pensioenakkoord gestemd.

Het totaal aantal leden van Abvakabo en Bondgenoten dat ‘tegen’ het pensioenakkoord hebben gestemd komt dan uit op: 103.512 + 41.053 = 144.565

Dat is slechts 18,07% van de in totaal 800.000 leden die Bondgenoten en Abvakabo samen vertegenwoordigen. Dus ook al is de uitspraak “wij vertegenwoordigen de meerderheid van de FNV” correct, gebruik van deze uitspraak in de context van het pensioenakkoord is misleidend omdat het de indruk wekt dat alle 800.000 leden tegen het pensioenakkoord zijn terwijl er maar 144.565 leden ‘tegen’ hebben gestemd.

Update: Voor het ledenaantal van Bondgenoten zijn helaas de verkeerde cijfers uit het persbericht gebruikt. Volgens het jaarverslag over 2010 waren er 477.276 mensen lid van Bondgenoten.