Bij toeval gespot: gereviseerde MEDDEV 2.7/2 en MEDDEV 2.7/3 guidelines

Bij stom toeval kwam ik tot de ontdekking dat de Europese Commissie (EC) een tweetal gereviseerde MEDDEV richtlijnen online heeft gezet.

Naast MEDDEV 2.7/2 ‘Guidelines for Competent Authorities for making a validation/assessment of a clinical investigation application under directives 90/385/EEC and 93/42/EC‘ is afgelopen jaar (2015) ook MEDDEV 2.7/3 ‘Clinical investigations: serious adverse reporting under directives 90/385/EEC and 93/42/EC‘ gereviseerd.

Mij is niet bekend wanneer de EC de gereviseerde richtlijnen online heeft gezet. Aan de hand van de versiedatum van de gereviseerde MEDDEV 2.7/2 richtlijn (september 2015) en een Tweet van @GuillaumeProme is mijn vermoeden dat ze september/oktober 2015 online zijn gezet.

MEDDEV 2.7/2 rev. 2 (september 2015)

Download .pdf > MEDDEV 2.7/2 rev.2 (september 2015) Guidelines for Competent Authorities for making a validation/assessment of a clinical investigation application under directives 90/385/EEC and 93/42/EC

Voor een overzicht van de belangrijkste wijzigingen, zie het artikel van Medical Risk Management  http://www.medical-risk.com/en/news/item/70-revisited-guideline-for-making-a-clinical-investigation-application-under-the-medical-device-directive-meddev-2-7-2-revision-2

MEDDEV 2.7/3 rev. 3 (may 2015)

Download .pdf > MEDDEV 2.7/3 rev. 3 (may 2015)
Clinical investigations: serious adverse reporting under directives 90/385/EEC and 93/42/EC

Telde de ‘oude’ MEDDEV 2.7/3 richtlijn nog zes pagina’s, de nieuwe MEDDEV 2.7/3 rev. 3 richtlijn bestaat uit 12 pagina’s.

Het melden met behulp van het SAE reporting form is nog steeds de ‘norm’ maar in de gewijzigde richtlijn is nu expliciet opgenomen dat “Individual reporting should be performed in accordance with national requirements” (MEDDEV 2.7/3 rev. 3, pagina 3).

Een andere wijziging betreft de termijn waarbinnen de onderzoeker een ‘reportable event’ aan de sponsor gemeld dient te worden. Stond in de oude versie nog dat de onderzoeker het voorval ‘tijdig’ moest melden aan de sponsor maar niet later dan 3 dagen nadat het voorval heeft plaatsgevonden, in de nieuwe MEDDEV 2.7/3 rev. 3 richtlijn geldt dat de onderzoeker het voorval ‘onmiddellijk’ aan de sponsor meldt maar niet later dan 3 dagen nadat het studiepersoneel kennis heeft genomen van het voorval.

De grootste wijziging van de MEDDEV 2.7/3 richtlijn is het toevoegen van een sectie over de ‘causality assessmentvan ongewenste voorvallen.

Voor elk ongewenst voorval moet worden beoordeeld in hoeverre er sprake is van een relatie tussen het gebruik van het medisch hulpmiddel en/of de procedure. Onder andere het onderzoeksprotocol, de Investigator’s Brochure (IB) en het ‘risk Analysis Report’ zullen hiertoe worden aangewend.

Ook zal elk ernstig ongewenst voorval (SAE) worden ingedeeld in een van de vijf ‘levels of causality‘:

  1. Not related
  2. Unlikely related
  3. Possible related
  4. Probable related
  5. Causal relationship

Naast een toelichting hoe SAE’s zijn te classificeren in een van de vijf ‘levels of causality’ bevat de sectie over de ‘causality assessment’ ook een aantal aanwijzingen over bijvoorbeeld wanneer een causale relatie mag worden uitgesloten en hoe te handelen als er onvoldoende informatie beschikbaar is voor een causaliteitsbeoordeling.

Of het opnemen van een aparte sectie over de causaliteitsbeoordeling van ongewenste (ernstige) voorvallen te maken heeft met de toegenomen aandacht voor de veiligheid van medische hulpmiddelen kan niet aan de hand van de beschikbare informatie worden achterhaald.

Voorgaande versies

Lezers die de oude MEDDEV 2.7/2 en MEDDEV 2.7/3 richtlijn met de gereviseerde richtlijnen willen vergelijken kunnen deze met behulp van onderstaande links downloaden:

Uit het archief: de CCMO “Handleiding voor de toetsing van medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen” (2002)

De Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) heeft ooit, in 2002, een “Handleiding voor de toetsing van medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen” uitgegeven. Het document was in digitale vorm al geruime tijd onvindbaar maar ergens in een vergeten, donkere hoek van mijn archief vond ik bij toeval nog een exemplaar terug.

Continue reading Uit het archief: de CCMO “Handleiding voor de toetsing van medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen” (2002)

Verruiming mogelijkheden medisch-wetenschappelijk onderzoek met minderjarigen en meerderjarige wilsonbekwamen

Soms verlopen de Haagse zaken voorspoediger dan verwacht. Op 11 september 2015 sprak ik op het 4e symposium ‘Update Regelgeving bij Klinisch Onderzoek’ van de Profess Academy nog de verwachting uit dat in 2016 de mogelijkheden voor het uitvoeren van medisch-wetenschappelijk onderzoek met minderjarigen en meerderjarige wilsonbekwamen zouden worden verruimd (en in het worst-case scenario pas in 2017).

Op dinsdag 23 september 2015 heeft de Tweede Kamer in een plenair debat kunnen debatteren over de voorgenomen uitbreiding van de mogelijkheden voor het uitvoeren van medisch-wetenschappelijk onderzoek met minderjarigen en meerderjarige wilsonbekwame proefpersonen (download stenogram plenair debat 23 september 2015), en een week later heeft de Tweede Kamer gestemd over de voorgenomen wetswijziging. Alle fracties, met uitzondering van de fractie van de Partij voor de Dieren, hebben hun steun gegeven waarmee de wetswijziging is aangenomen (download stemmingsoverzicht Tweede Kamer, 29 september 2015)

De wetswijziging is inmiddels doorgestuurd naar de Eerste Kamer en op 6 oktober 2015 bespreekt een Eerste Kamercommissie de verdere procedure die zal worden gevolgd.

Voor persoonlijke doeleinden heb ik aan de hand van het “gewijzigd voorstel van wet d.d. 29 september 2015″ en de tekst van de “Wet van 26 februari 1998, houdende regelen inzake medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen)“, zelf alvast een geconsolideerde versie van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in elkaar gezet.

Deze door mij samengestelde versie van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen, met daarin opgenomen de wijzigingen naar aanleiding van het verruimen van de mogelijkheden voor het uitvoeren van medisch-wetenschappelijk onderzoek met minderjarigen en meerderjarige wilsonbekwame proefpersonen, is hieronder te downloaden.

De verdere voortgang van de wetswijziging is te volgen op de website van de Eerste Kamer, via de pagina https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/33508_verrichten_van_medisch

Overige documenten

Bronnen

Gerelateerd

Update: All Trials en de Nederlandse pensioenfondsen

Iets minder dan een maand geleden plaatste ik het bericht “AllTrials en de Nederlandse pensioenfondsen” naar aanleiding van het nieuws dat 85 pensioenfondsen hun steun hebben uitgesproken voor het AllTrials initiatief.

Mede vanwege mijn eigen vakbondshistorie was ik dan ook zeer benieuwd of er ook steun is toegezegd vanuit de Nederlandse pensioenfondsen:

Pensioenfonds Achmea

Pensioenfonds ABP

Pensioenfonds ING

PFZW, Pensioenfonds Zorg en Welzijn

PME, het Pensioenfonds van de Metalektro

Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT)

Rabobank Pensioenfonds

Featured image: Coins“. Licentie Public domain via Wikimedia Commons