Wat te doen met niet-WMO plichtig geneesmiddelenonderzoek?

‘Medisch Ethische ToetsingsCommissies’ op Internet

Medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen dat onder de Wet medisch wetenschappelijk onderzoek met mensen valt, moet worden beoordeeld door een erkende Medisch Ethische Toetsingscommissie (METC).

Nederland telt momenteel 24 erkende METC’s en het merendeel heeft ook een website:

Slechts 3 METC’s hebben (nog) geen website.

European Medicines Agency publishes booklet on European regulatory system for medicines

European Medicines Agency publishes booklet on European regulatory system for medicines: European Medicines Agency publishes booklet on European regulatory system for medicines

Download booklet (.pdf) via http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Brochure/2014/08/WC500171674.pdf 

Draaien maar…. Draaiorgelfestival Utrecht, Augustus 2014

Groot draaiorgelweekend t.g.v. het 60-jarig jubileum van de Kring van Draaiorgelvrienden (KDV) in de binnenstad van Utrecht. Continue reading

Richtlijnen voor bloed(-afnames)

Een selectie aan richtlijnen voor bloed en/of bloedafnames, en richtlijnen die ‘iets’ zeggen over medisch-wetenschappelijk onderzoek met bloedafnames en maximaal af te nemen hoeveelheden.

Bedenk dat dit richtlijnen zijn. Een onderzoeker zal altijd moeten beargumenteren hoeveel bloed er wordt afgenomen en hoe vaak er wordt afgenomen. Richtlijnen kunnen daarbij een hulpmiddel zijn maar zijn geen vervanging van het eigen gezonde verstand.