Gevonden op internet: Opinie – UK Biobank

De studiefinanciering in het leenstelsel: Beta-studenten, een rekenvoorbeeld

In het eerder gegeven rekenvoorbeeld is voorgerekend hoeveel de schuld een uitwonende student kan opbouwen in vier jaar studie. Het rekenvoorbeeld maakt echter niet inzichtelijk hoe hoog de studieschuld kan worden als de student langer dan 4 jaar studeert.

Daarom als aanvulling op het eerdere rekenvoorbeeld hieronder een overzicht hoeveel schuld een student kan opbouwen als er studievertraging optreedt en/of als de student een studie volgt die langer recht geeft op studiefinanciering (zoals bètawetenschappen).

Maximale kredietruimte DUO studiefinanciering

Klik op de tabel voor een grotere weergave.

Bronnen:

Gerelateerd:

European Medicines Agency: Posting of clinical trial summary results in European Clinical Trials Database (EudraCT) to become mandatory for sponsors as of 21 July 2014

European Medicines Agency – - Posting of clinical trial summary results in European Clinical Trials Database (EudraCT) to become mandatory for sponsors as of 21 July 2014: European Medicines Agency – - Posting of clinical trial summary results in European Clinical Trials Database (EudraCT) to become mandatory for sponsors as of 21 July 2014

De studiefinanciering in het leenstelsel: Nog een paar wetenswaardigheden

Is lenen verplicht?

Prestatiebeurs, alleen voor aanvullende beurs en OV?
Continue reading