European Medicines Agency publishes booklet on European regulatory system for medicines

European Medicines Agency publishes booklet on European regulatory system for medicines: European Medicines Agency publishes booklet on European regulatory system for medicines

Download booklet (.pdf) via http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Brochure/2014/08/WC500171674.pdf 

Draaien maar…. Draaiorgelfestival Utrecht, Augustus 2014

Groot draaiorgelweekend t.g.v. het 60-jarig jubileum van de Kring van Draaiorgelvrienden (KDV) in de binnenstad van Utrecht.

Foto’s van 24 augustus 2014.

Richtlijnen voor bloed(-afnames)

Een selectie aan richtlijnen voor bloed en/of bloedafnames, en richtlijnen die ‘iets’ zeggen over medisch-wetenschappelijk onderzoek met bloedafnames en maximaal af te nemen hoeveelheden.

Bedenk dat dit richtlijnen zijn. Een onderzoeker zal altijd moeten beargumenteren hoeveel bloed er wordt afgenomen en hoe vaak er wordt afgenomen. Richtlijnen kunnen daarbij een hulpmiddel zijn maar zijn geen vervanging van het eigen gezonde verstand.

Richtlijnen Bloed